Нормални и високи стойности на кръвната захар при измерване.
Нормална кръвна захар Според Българското дружество по Ендокринология в България има около 426 000 души с диагностициран захарен диабет. Това са 7.9% от възрастните между 20 и 79год. Заедно с недиагностицираните честотата е близо 10%. Диабетът е водеща причина за смърт и усложнения, които нарушават силно качеството на живот – загуба на зрение, бъбречни увреждания, ускорена атеросклероза (“запушване” на кръвоносните съдове, инфаркт, инсулт), невропатия. В тази статия ще разберете кои са нормалните и повишените нива на кръвната захар – на гладно, след хранене, при диабет.

1Нормални и повишени стойности на кръвната захар на гладно и при ОГТТ

Здравият организъм поддържа нивата на кръвна захар в определени граници (“нормални” стойности). Нито се повишават прекалено много след хранене, нито спадат прекалено при гладуване.

Нивото на кръвна захар (глюкоза) в кръвта се нарича “гликемия” (глюкоза + окончанието “-емия”, обозначаващо състояние на кръвта).

Примери:
Нормогликемия – нормални нива на кръвна захар в кръвта.
Хипергликемия – повишена (висока) кръвна захар. Може да е повишена на гладно, след хранене, при предиабет и диабет.
Хипогликемия – понижена (ниска) кръвна захар.

Способността на тялото да използва глюкозата се нарича “глюкозен толеранс”.

При нормален глюкозен толеранс след хранене кръвната захар не се повишава прекалено и бързо се връща към нормалните стойности (вижте графиката долу).

При нарушен глюкозен толеранс кръвната захар след хранене се повишава повече и не се понижава достатъчно бързо в часовете след храненето (“не може да се използва ефективно”).

Нормални и повишени стойности на кръвната захар след хранене и при ОГТТ.
Нива на кръвната захар при ОГТТ. Зелено – нормален глюкозен толеранс. Оранжево – нарушен. Червено – диабет.

Това е т.нар. предиабет (гранично състояние) или ако кръвната захар е достатъчно висока – захарен диабет.

Препоръчваният тест за оценка на глюкозния толеранс е оралния глюкозо-толерансен тест (ОГТТ).

ОГТТ накратко: При ОГТТ сутрин на гладно се измерва кръвната захар. След това се приемат 75гр. глюкоза в 300мл вода за 5мин.

Кръвната захар се измерва още веднъж на 2-рия час. Нормално трябва да е спаднала достатъчно (<7.8 mmol/L). Ако не спадне достатъчно (>7.8 mmol/L), е налице нарушен глюкозен толеранс – предиабет или диабет.

 • ОГТТ се провежда при:
 • Плазмена глюкоза на гладно 6.1 – 6.9 mmol/L за оценка на глюкозния толеранс.
 • Нормална плазмена глюкоза на гладно, но наличие на рискови фактори за захарен диабет.
 • Завишен гликиран хемоглобин (HbA1c) – 5.7 – 6.4%.

За диагноза на предиабета и диабета се ползват кръвната захар на гладно, ОГТТ и гликирания хемоглобин (HbA1c).

Гликираният хемоглобин (HbA1c, A1C) отразява стойностите на кръвната захар за последните 3 месеца преди теста.

Покажи стойностите на кръвна захар в mg/dL

Нормални и повишени стойности на кръвната захар във венозна плазма. Гликиран хемоглобин (HbA1c)
Състояние На гладно (поне 8ч.) На 2-ри час от ОГТТ Гликир. хемогл. (HbA1c) Бележки
Норма 3.8 – 6.0 mmol/l 72 – 108 mg/dL <7.8 mmol/l <140 mg/dL <5.7 % <39 mmol/mol • Американската диабетна асоциация (ADA) ползва за горна граница на кръвна захар на гладно 5.6 (3.8-5.6). Разяснения има по-нататък.
Предиабет 6.1 – 6.9 mmol/l 110 – 125 mg/dL 7.8 – 11.0 mmol/l 140 – 199 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol • Гранично състояние.
• Рисково за развитие на диабет и сърдечносъдови заболявания.
• Включва долните НГГ и НГТ.
Предиабет: Нарушена гликемия на гладно (НГГ) 6.1 – 6.9 mmol/l 110 – 125 mg/dL < 7.8 mmol/l < 140 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol

• Повишена кръвна захар на гладно, но не над диагностичната за захарен диабет.
• Нормален спад на кръвната захар на 2-ри час от ОГТТ.
• ADA ползва границите 5.6 – 6.9 за кръвна захар на гладно.

Предиабет: Нарушен глюкозен толеранс (НГТ) <7 mmol/l < 126 mg/dL 7.8 – 11.0 mmol/l 140 – 199 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol • Повишена кръвна захар на 2-ри час от ОГТТ, но не над диагностичната за захарен диабет.
• Нормална или повишена кръвна захар на гладно, но не над диагностичната за захарен диабет.
Захарен диабет ≥ 7.0 mmol/l ≥ 126 mg/dL ≥ 11.1 mmol/l ≥ 200 mg/dL ≥ 6.5 % ≥ 47 mmol/mol • Висока кръвна захар на гладно.
• Висока кръвна захар на 2-ри час от ОГТТ.

2Как се поставя диагноза “захарен диабет”

Има четири начина, с които може да се постави диагноза “захарен диабет”:

 • Захарен диабет се диагностицира чрез:
 • Симптоми на диабет и случайна плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/L – симптомите включват жажда, често уриниране, необяснимо намаление на теглото. Случайна плазмена глюкоза е измерване, взето по всяко време на денонощието, без оглед на това кога е последното хранене.
 • Плазмена глюкоза ≥ 7.0 mmol/L на гладно – “на гладно” означава минимум 8 часа от последното хранене.
 • Плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/L на 2-ри час от ОГТТ – тестът трябва да е проведен съобразно изискванията на СЗО със 75гр. глюкоза.
 • Гликиран хемоглобин (HbA1c, A1C) ≥ 6.5% – лабораторният метод трябва да е сертифициран и стандартизиран.

Обичайно при поставяне на диагнозата с един от посочените методи, той трябва да се повтори, за да се изключи лабораторна грешка.

Не се повтаря тестът, ако има ясни класически симптоми на повишена кръвна захар (хипергликемия).

3Нормални и повишени стойности на кръвната захар след хранене

За здрави хора (без диабет или предиабет) нормалната кръвна захар “на гладно” / преди хранене е 3.8-6.0.

Някои от тях използват кетогенни диети (много мазнини, почти никакви въглехидрати) или периодично гладуване (intermittent fasting). При тях кръвната захар на гладно / преди хранене може да е около и дори малко под долната граница (3.8).

В тези случаи могат да имат или нямат симптоми на ниска кръвна захар (хипогликемия).

При здрави хора стойностите на кръвната захар след хранене (2ч. след него) са под 7.8 mmol/l. Както е обозначено в горната таблица.

За диабетици таргетните (целеви) стойности на кръвната захар преди и след хранене зависят от възрастта, има ли хипогликемии, усложнения на диабета, придружаващи сърдечносъдови заболявания.

Стойности на кръвната захар преди и след хранене
Група Кръвна захар преди хранене (“на гладно”) Кръвна захар след хранене (2ч. след храненето)
Здрави лица 3.8 – 6.0 mmol/l < 7.8 mmol/l
Целеви стойности при диабетици 3.9 – 7.2 mmol/l < 8 mmol/l

4Разлики между диагностичните прагове на СЗО и Американската диабетна асоциация (ADA)

Ако четете англоезични статии за кръвната захар, може да забележите “нормални” стойности, чиито горен праг е 5.6, а не 6.0.

Американската диабетна асоциация (ADA) ползва някои различни стойности спрямо тези, приети от СЗО, Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) и Българското дружество по Ендокринология.

 • ADA ползва следните стойности:
 • Нормална кръвна захар на гладно – < 5.6 mmol/l (< 100 mg/dl).
 • Кръвна захар на гладно при предиабет (НГГ) – 5.6 – 6.9 mmol/l (100 – 125 mg/dl)

Причината за приетия от ADA по-нисък горен праг е статистическа – за да са граничните стойности (5.6 – 6.9mmol/l) максимално показателни за това кой ще развие диабет в следващите 5 години.

Различни проучвания на Европейски общества и групи ползват реалната заболеваемост от диабет/предиабет. Заключенията им са, че стойностите 6.1 – 6.9 mmol/l са по-показателни за риска от развитие на диабет спрямо 5.6 – 6.0 mmol/L.

Въпреки това, според тях, при стойности 5.6 – 6.0 mmol/l също трябва да се предприемат мерки за понижаване на сърдечносъдовия риск и подобряване на глюкозния толеранс.

 • Според проучване на Българското дружество по Ендокринология:
 • При лица с предиабет (кръвна захар на гладно ≥ 6.1 mmol/l) – след 5 год. 50% развиват диабет, 31% остават с предиабет и 19% показват нормален глюкозен толеранс.
 • При лица с кръвна захар на гладно 5.6 – 6.0 mmol/l – 24.7% развиват диабет, 34.6% развиват предиабет и 40% показват нормален глюкозен толеранс.

Коментари 10

10 коментара

Вашият коментар

Вашият коментар

Целта на коментарите е споделяне на личен опит или познания, за да бъдат полезни за останалите.

Не се одобряват и отговарят въпроси, свързани с вече назначено лечение. Лекуващият лекар проследява пациента и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.

 1. Майка ми е диабетичка, на гладно и е 9, а след хранене и е 13. Трябва ли да предприемем мерки

  1. Здравейте, Вилимир,

   Уместно е да се консултира с лекуващия я ендокринолог за евентуална корекция на лечението.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 2. Здравейте!Сутрин кръвна захар на гладно 6.2-6.5.Два часа след нахранване нормални стойности.На Гюкофаж съм 1× 1000 само вечер.Понякога ми пада до 4.Откриха ми повишение на кр.захар след тежко прекаран Ковид.Възможно ли е да е от приема на кортекостероидите?Ендокринолога при който ходих не ми пусна никакви изследвания,а ме определи,че съм с диабет на база мои данни ,измерени с глюкомер.Какви изследвания е нужно да си пусна?Предварително Благодаря!

  1. Здравейте, Мирослав,

   Приемът на кортикостероиди повишава кръвната захар по време на приема и увеличава риска от развитие на инсулинова резистентност/захарен диабет при продължителен прием (няколко месеца) и/или ако вече имате рискови фактори за тях.

   В този ред на мисли, ако приемът Ви на кортикостероиди при преболедуването е бил кратък, вероятно сте имал завишени стойности на кръвната захар и преди това, за които не сте знаел + евентуално други рискови фактори за диабет/инсулинова резистентност.

   Изследванията са показаните в статията – плазмена глюкоза на гладно, орален глюкозотолерансен тест, гликиран хемоглобин и кръвнозахарен профил.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 3. Нямам диагноза диабет от 1 седмица всяка сутрин на гладно кръвната ми захар варира от 6,8 до 7,5

 4. Здравейте,
  От години имам сложена диагноза инсулинова резистентност и непрекъснато ми се казва, че захарта мине висока, а за 10 години са ми правени общо две натоварвания с глюкоза. Това ок, но от скоро си взех глюкомер, за да си следя кръвната захар. На гладно е 4.3 – 4.5, до 2 часа след хранене, ако съм пила или яла нещо сладко може и до 7 или 8 да се вдигне и после пак си пада след няколко часа. Ако не съм яла нищо сладко, се вдига до 6, 6 и нещо. Възможно ли е да ми слагат диагноза толкова време инсулинова резистентност и преддиабет, без реално да имам висока кръвна захар. Чета статията Ви и оставам с впечатлението, че моята захар е в перфектни стойности.

  1. Здравейте, Вероника,

   “Възможно ли е да ми слагат диагноза толкова време инсулинова резистентност и преддиабет, без реално да имам висока кръвна захар. Чета статията Ви и оставам с впечатлението, че моята захар е в перфектни стойности.”

   Ако кръвната Ви захар е в “перфектни стойности”, няма да е над 8 mmol/l два часа след хранене. Имайте предвид, че натоварването с глюкоза е доказан и строго стандартизиран тест. Точно количество захар, в точното време и изследвания през точно определени интервали.

   Не съотнасяйте резултатите при ОГТТ с храненето си вкъщи, тъй като много фактори могат да променят резултатите Ви.

   Ако имате подобни съмнения, консултирайте се отново с ендокринолог и повторете изследванията. Надали някой Ви слага диагноза “предиабет” без да имате реално такъв.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 5. Здравейте д-р Кехайов,
  преди 1 седмица си направих ОГТТ с 75 м. глюкоза по препоръка на ендокринолог. Резултати: на гладно глюкоза 6,6, инсулин – 25,65; след 60 минута – глюкоза 6,9, инсулин – 112; след 120 минута – глюкоза 6,31, инсулин – 46,57. Предписан ми е глюкофаж, но аз искам да пробвам без него да смъкна килограми и да пазя диета. Приемам и r-алфа липоева киселина – 2х1 табл. от 100 мг. Глюкофажа има доста странични ефекти. Според Вас преддиабетно състояние ли съм и може ли да се постигне стабилизация на инсулина и глюкозата с диета и спорт?

  1. Здравейте, Ани,

   “Глюкофажа има доста странични ефекти. Според Вас преддиабетно състояние ли съм и може ли да се постигне стабилизация на инсулина и глюкозата с диета и спорт”

   Можете да сверите резултатите си с таблицата и ще видите в коя категория предиабет попадате.

   Всяко лекарство има странични ефекти. Затова се преценява дали ползата при прием е по-голяма от риска. Ако е по-голяма и нямате абсолютни противопоказания, лекарството се предписва.

   В случая щом Ви е предписан Глюкофаж, колегата е преценил полза/риск и противопоказанията Ви.

   Голяма част от хората няма да нормализират стойностите си на кръвна захар само с диета и спорт поради множество причини.

   Ако наистина ще направите значителни промени в начина си на живот, Глюкофажът ще Ви помогне да постигнете по-бързо резултатите си. След това евентуално можете да мислите за спирането му, но винаги след консултация с проследяващия лекар.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

Статии по категории

Високо кръвно налягане

Артериална хипертония (високо кръвно налягане) – какво трябва да знаете Кръвно налягане 110/90, 140/100 или 130/90 – какво означават стойностите Видове лекарства за високо кръвно налягане – плюсове и минуси На коя ръка е правилно да се измерва кръвното налягане Как да проследяваш промените в кръвното си налягане (Таблица) Симптоми и причини за високо кръвно налягане (артериална хипертония). Усложнения Стойности на нормалното кръвно налягане според възрастта [Таблица]. Кое е опасно Полезни ли са ракия, бира и червено вино при високо кръвно налягане 30-те най-чести въпроса за кръвното налягане и техните отговори Какво значат високата долна или горна граница на кръвното налягане Как правилно да измериш кръвното си налягане с електронен апарат 5 евтини начина да нормализирате високото кръвно без лекарства Кога трябва да измерваш кръвното си налягане Как правилно да измериш кръвното си налягане с обикновен апарат

Кръвни изследвания