Нормални и високи стойности на кръвната захар при измерване.
Нормална кръвна захар Според Българското дружество по Ендокринология в България има около 426 000 души с диагностициран захарен диабет. Това са 7.9% от възрастните между 20 и 79год. Заедно с недиагностицираните честотата е близо 10%. Диабетът е водеща причина за смърт и усложнения, които нарушават силно качеството на живот – загуба на зрение, бъбречни увреждания, ускорена атеросклероза (“запушване” на кръвоносните съдове, инфаркт, инсулт), невропатия. В тази статия ще разберете кои са нормалните и повишените нива на кръвната захар – на гладно, след хранене, при диабет.

1Нормални и повишени стойности на кръвната захар на гладно и при ОГТТ

Здравият организъм поддържа нивата на кръвна захар в определени граници (“нормални” стойности). Нито се повишават прекалено много след хранене, нито спадат прекалено при гладуване.

Нивото на кръвна захар (глюкоза) в кръвта се нарича “гликемия” (глюкоза + окончанието “-емия”, обозначаващо състояние на кръвта).

Примери:
Нормогликемия – нормални нива на кръвна захар в кръвта.
Хипергликемия – повишена (висока) кръвна захар. Може да е повишена на гладно, след хранене, при предиабет и диабет.
Хипогликемия – понижена (ниска) кръвна захар.

Способността на тялото да използва глюкозата се нарича “глюкозен толеранс”.

При нормален глюкозен толеранс след хранене кръвната захар не се повишава прекалено и бързо се връща към нормалните стойности (вижте графиката долу).

При нарушен глюкозен толеранс кръвната захар след хранене се повишава повече и не се понижава достатъчно бързо в часовете след храненето (“не може да се използва ефективно”).

Нормални и повишени стойности на кръвната захар след хранене и при ОГТТ.
Нива на кръвната захар при ОГТТ. Зелено – нормален глюкозен толеранс. Оранжево – нарушен. Червено – диабет.

Това е т.нар. предиабет (гранично състояние) или ако кръвната захар е достатъчно висока – захарен диабет.

Препоръчваният тест за оценка на глюкозния толеранс е оралния глюкозо-толерансен тест (ОГТТ).

ОГТТ накратко: При ОГТТ сутрин на гладно се измерва кръвната захар. След това се приемат 75гр. глюкоза в 300мл вода за 5мин.

Кръвната захар се измерва още веднъж на 2-рия час. Нормално трябва да е спаднала достатъчно (<7.8 mmol/L). Ако не спадне достатъчно (>7.8 mmol/L), е налице нарушен глюкозен толеранс – предиабет или диабет.

 • ОГТТ се провежда при:
 • Плазмена глюкоза на гладно 6.1 – 6.9 mmol/L за оценка на глюкозния толеранс.
 • Нормална плазмена глюкоза на гладно, но наличие на рискови фактори за захарен диабет.
 • Завишен гликиран хемоглобин (HbA1c) – 5.7 – 6.4%.

За диагноза на предиабета и диабета се ползват кръвната захар на гладно, ОГТТ и гликирания хемоглобин (HbA1c).

Гликираният хемоглобин (HbA1c, A1C) отразява стойностите на кръвната захар за последните 3 месеца преди теста.

Покажи стойностите на кръвна захар в mg/dL

Нормални и повишени стойности на кръвната захар във венозна плазма. Гликиран хемоглобин (HbA1c)
Състояние На гладно (поне 8ч.) На 2-ри час от ОГТТ Гликир. хемогл. (HbA1c) Бележки
Норма 3.8 – 6.0 mmol/l 72 – 108 mg/dL <7.8 mmol/l <140 mg/dL <5.7 % <39 mmol/mol • Американската диабетна асоциация (ADA) ползва за горна граница на кръвна захар на гладно 5.6 (3.8-5.6). Разяснения има по-нататък.
Предиабет 6.1 – 6.9 mmol/l 110 – 125 mg/dL 7.8 – 11.0 mmol/l 140 – 199 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol • Гранично състояние.
• Рисково за развитие на диабет и сърдечносъдови заболявания.
• Включва долните НГГ и НГТ.
Предиабет: Нарушена гликемия на гладно (НГГ) 6.1 – 6.9 mmol/l 110 – 125 mg/dL < 7.8 mmol/l < 140 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol

• Повишена кръвна захар на гладно, но не над диагностичната за захарен диабет.
• Нормален спад на кръвната захар на 2-ри час от ОГТТ.
• ADA ползва границите 5.6 – 6.9 за кръвна захар на гладно.

Предиабет: Нарушен глюкозен толеранс (НГТ) <7 mmol/l < 126 mg/dL 7.8 – 11.0 mmol/l 140 – 199 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol • Повишена кръвна захар на 2-ри час от ОГТТ, но не над диагностичната за захарен диабет.
• Нормална или повишена кръвна захар на гладно, но не над диагностичната за захарен диабет.
Захарен диабет ≥ 7.0 mmol/l ≥ 126 mg/dL ≥ 11.1 mmol/l ≥ 200 mg/dL ≥ 6.5 % ≥ 47 mmol/mol • Висока кръвна захар на гладно.
• Висока кръвна захар на 2-ри час от ОГТТ.

2Как се поставя диагноза “захарен диабет”

Има четири начина, с които може да се постави диагноза “захарен диабет”:

 • Захарен диабет се диагностицира чрез:
 • Симптоми на диабет и случайна плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/L – симптомите включват жажда, често уриниране, необяснимо намаление на теглото. Случайна плазмена глюкоза е измерване, взето по всяко време на денонощието, без оглед на това кога е последното хранене.
 • Плазмена глюкоза ≥ 7.0 mmol/L на гладно – “на гладно” означава минимум 8 часа от последното хранене.
 • Плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/L на 2-ри час от ОГТТ – тестът трябва да е проведен съобразно изискванията на СЗО със 75гр. глюкоза.
 • Гликиран хемоглобин (HbA1c, A1C) ≥ 6.5% – лабораторният метод трябва да е сертифициран и стандартизиран.

Обичайно при поставяне на диагнозата с един от посочените методи, той трябва да се повтори, за да се изключи лабораторна грешка.

Не се повтаря тестът, ако има ясни класически симптоми на повишена кръвна захар (хипергликемия).

3Нормални и повишени стойности на кръвната захар след хранене

За здрави хора (без диабет или предиабет) нормалната кръвна захар “на гладно” / преди хранене е 3.8-6.0.

Някои от тях използват кетогенни диети (много мазнини, почти никакви въглехидрати) или периодично гладуване (intermittent fasting). При тях кръвната захар на гладно / преди хранене може да е около и дори малко под долната граница (3.8).

В тези случаи могат да имат или нямат симптоми на ниска кръвна захар (хипогликемия).

При здрави хора стойностите на кръвната захар след хранене (2ч. след него) са под 7.8 mmol/l. Както е обозначено в горната таблица.

За диабетици таргетните (целеви) стойности на кръвната захар преди и след хранене зависят от възрастта, има ли хипогликемии, усложнения на диабета, придружаващи сърдечносъдови заболявания.

Стойности на кръвната захар преди и след хранене
Група Кръвна захар преди хранене (“на гладно”) Кръвна захар след хранене (2ч. след храненето)
Здрави лица 3.8 – 6.0 mmol/l < 7.8 mmol/l
Целеви стойности при диабетици 3.9 – 7.2 mmol/l < 8 mmol/l

4Разлики между диагностичните прагове на СЗО и Американската диабетна асоциация (ADA)

Ако четете англоезични статии за кръвната захар, може да забележите “нормални” стойности, чиито горен праг е 5.6, а не 6.0.

Американската диабетна асоциация (ADA) ползва някои различни стойности спрямо тези, приети от СЗО, Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) и Българското дружество по Ендокринология.

 • ADA ползва следните стойности:
 • Нормална кръвна захар на гладно – < 5.6 mmol/l (< 100 mg/dl).
 • Кръвна захар на гладно при предиабет (НГГ) – 5.6 – 6.9 mmol/l (100 – 125 mg/dl)

Причината за приетия от ADA по-нисък горен праг е статистическа – за да са граничните стойности (5.6 – 6.9mmol/l) максимално показателни за това кой ще развие диабет в следващите 5 години.

Различни проучвания на Европейски общества и групи ползват реалната заболеваемост от диабет/предиабет. Заключенията им са, че стойностите 6.1 – 6.9 mmol/l са по-показателни за риска от развитие на диабет спрямо 5.6 – 6.0 mmol/L.

Въпреки това, според тях, при стойности 5.6 – 6.0 mmol/l също трябва да се предприемат мерки за понижаване на сърдечносъдовия риск и подобряване на глюкозния толеранс.

 • Според проучване на Българското дружество по Ендокринология:
 • При лица с предиабет (кръвна захар на гладно ≥ 6.1 mmol/l) – след 5 год. 50% развиват диабет, 31% остават с предиабет и 19% показват нормален глюкозен толеранс.
 • При лица с кръвна захар на гладно 5.6 – 6.0 mmol/l – 24.7% развиват диабет, 34.6% развиват предиабет и 40% показват нормален глюкозен толеранс.

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 1. Майка ми е диабетичка, на гладно и е 9, а след хранене и е 13. Трябва ли да предприемем мерки

  1. Здравейте, Вилимир,

   Уместно е да се консултира с лекуващия я ендокринолог за евентуална корекция на лечението.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов