Уебсайтът се обновява. "Моите здравни фактори" ще бъде най-полезният ресурс за здравето ти. Чакам те в първата стъпка. Виж съдържанието Започни с първата стъпка Избери си абонамент
Диабет

Кръвна захар: Нормални и високи стойности на гладно, след хранене. Диагноза на диабет

Таблица с нормални стойности (граници) на кръвната захар - на гладно, след хранене, при диабет. Кои стойности са повишени. Как се диагностицира диабет.

Д-р Денислав Кехайов
Нормални и високи стойности на кръвната захар при измерване.
Нормална кръвна захар Според Българското дружество по Ендокринология в България има около 426 000 души с диагностициран захарен диабет. Това са 7.9% от възрастните между 20 и 79год. Заедно с недиагностицираните честотата е близо 10%. Диабетът е водеща причина за смърт и усложнения, които нарушават силно качеството на живот – загуба на зрение, бъбречни увреждания, ускорена атеросклероза („запушване“ на кръвоносните съдове, инфаркт, инсулт), невропатия. В тази статия ще разберете кои са нормалните и повишените нива на кръвната захар – на гладно, след хранене, при диабет.

1Нормални и повишени стойности на кръвната захар на гладно и при ОГТТ

Здравият организъм поддържа нивата на кръвна захар в определени граници („нормални“ стойности). Нито се повишават прекалено много след хранене, нито спадат прекалено при гладуване.

Нивото на кръвна захар (глюкоза) в кръвта се нарича „гликемия“ (глюкоза + окончанието „-емия“, обозначаващо състояние на кръвта).

Примери:
Нормогликемия – нормални нива на кръвна захар в кръвта.
Хипергликемия – повишена (висока) кръвна захар. Може да е повишена на гладно, след хранене, при предиабет и диабет.
Хипогликемия – понижена (ниска) кръвна захар.

Способността на тялото да използва глюкозата се нарича „глюкозен толеранс“.

При нормален глюкозен толеранс след хранене кръвната захар не се повишава прекалено и бързо се връща към нормалните стойности (вижте графиката долу).

При нарушен глюкозен толеранс кръвната захар след хранене се повишава повече и не се понижава достатъчно бързо в часовете след храненето („не може да се използва ефективно“).

Нормални и повишени стойности на кръвната захар след хранене и при ОГТТ.
Нива на кръвната захар при ОГТТ. Зелено – нормален глюкозен толеранс. Оранжево – нарушен. Червено – диабет.

Това е т.нар. предиабет (гранично състояние) или ако кръвната захар е достатъчно висока – захарен диабет.

Препоръчваният тест за оценка на глюкозния толеранс е оралния глюкозо-толерансен тест (ОГТТ).

ОГТТ накратко: При ОГТТ сутрин на гладно се измерва кръвната захар. След това се приемат 75гр. глюкоза в 300мл вода за 5мин.

Кръвната захар се измерва още веднъж на 2-рия час. Нормално трябва да е спаднала достатъчно (<7.8 mmol/L). Ако не спадне достатъчно (>7.8 mmol/L), е налице нарушен глюкозен толеранс – предиабет или диабет.

 • ОГТТ се провежда при:
 • Плазмена глюкоза на гладно 6.1 – 6.9 mmol/L за оценка на глюкозния толеранс.
 • Нормална плазмена глюкоза на гладно, но наличие на рискови фактори за захарен диабет.
 • Завишен гликиран хемоглобин (HbA1c) – 5.7 – 6.4%.

За диагноза на предиабета и диабета се ползват кръвната захар на гладно, ОГТТ и гликирания хемоглобин (HbA1c).

Гликираният хемоглобин (HbA1c, A1C) отразява стойностите на кръвната захар за последните 3 месеца преди теста.

Покажи стойностите на кръвна захар в mg/dL

Нормални и повишени стойности на кръвната захар във венозна плазма. Гликиран хемоглобин (HbA1c)
Състояние На гладно (поне 8ч.) На 2-ри час от ОГТТ Гликир. хемогл. (HbA1c) Бележки
Норма 3.8 – 6.0 mmol/l 72 – 108 mg/dL <7.8 mmol/l <140 mg/dL <5.7 % <39 mmol/mol • Американската диабетна асоциация (ADA) ползва за горна граница на кръвна захар на гладно 5.6 (3.8-5.6). Разяснения има по-нататък.
Предиабет 6.1 – 6.9 mmol/l 110 – 125 mg/dL 7.8 – 11.0 mmol/l 140 – 199 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol • Гранично състояние.
• Рисково за развитие на диабет и сърдечносъдови заболявания.
• Включва долните НГГ и НГТ.
Предиабет: Нарушена гликемия на гладно (НГГ) 6.1 – 6.9 mmol/l 110 – 125 mg/dL < 7.8 mmol/l < 140 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol

• Повишена кръвна захар на гладно, но не над диагностичната за захарен диабет.
• Нормален спад на кръвната захар на 2-ри час от ОГТТ.
• ADA ползва границите 5.6 – 6.9 за кръвна захар на гладно.

Предиабет: Нарушен глюкозен толеранс (НГТ) <7 mmol/l < 126 mg/dL 7.8 – 11.0 mmol/l 140 – 199 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol • Повишена кръвна захар на 2-ри час от ОГТТ, но не над диагностичната за захарен диабет.
• Нормална или повишена кръвна захар на гладно, но не над диагностичната за захарен диабет.
Захарен диабет ≥ 7.0 mmol/l ≥ 126 mg/dL ≥ 11.1 mmol/l ≥ 200 mg/dL ≥ 6.5 % ≥ 47 mmol/mol • Висока кръвна захар на гладно.
• Висока кръвна захар на 2-ри час от ОГТТ.

2Как се поставя диагноза „захарен диабет“

Има четири начина, с които може да се постави диагноза „захарен диабет“:

 • Захарен диабет се диагностицира чрез:
 • Симптоми на диабет и случайна плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/L – симптомите включват жажда, често уриниране, необяснимо намаление на теглото. Случайна плазмена глюкоза е измерване, взето по всяко време на денонощието, без оглед на това кога е последното хранене.
 • Плазмена глюкоза ≥ 7.0 mmol/L на гладно – „на гладно“ означава минимум 8 часа от последното хранене.
 • Плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/L на 2-ри час от ОГТТ – тестът трябва да е проведен съобразно изискванията на СЗО със 75гр. глюкоза.
 • Гликиран хемоглобин (HbA1c, A1C) ≥ 6.5% – лабораторният метод трябва да е сертифициран и стандартизиран.

Обичайно при поставяне на диагнозата с един от посочените методи, той трябва да се повтори, за да се изключи лабораторна грешка.

Не се повтаря тестът, ако има ясни класически симптоми на повишена кръвна захар (хипергликемия).

3Нормални и повишени стойности на кръвната захар след хранене

За здрави хора (без диабет или предиабет) нормалната кръвна захар „на гладно“ / преди хранене е 3.8-6.0.

Някои от тях използват кетогенни диети (много мазнини, почти никакви въглехидрати) или периодично гладуване (intermittent fasting). При тях кръвната захар на гладно / преди хранене може да е около и дори малко под долната граница (3.8).

В тези случаи могат да имат или нямат симптоми на ниска кръвна захар (хипогликемия).

При здрави хора стойностите на кръвната захар след хранене (2ч. след него) са под 7.8 mmol/l. Както е обозначено в горната таблица.

За диабетици таргетните (целеви) стойности на кръвната захар преди и след хранене зависят от възрастта, има ли хипогликемии, усложнения на диабета, придружаващи сърдечносъдови заболявания.

Стойности на кръвната захар преди и след хранене
Група Кръвна захар преди хранене („на гладно“) Кръвна захар след хранене (2ч. след храненето)
Здрави лица 3.8 – 6.0 mmol/l < 7.8 mmol/l
Целеви стойности при диабетици 3.9 – 7.2 mmol/l < 8 mmol/l

4Разлики между диагностичните прагове на СЗО и Американската диабетна асоциация (ADA)

Ако четете англоезични статии за кръвната захар, може да забележите „нормални“ стойности, чиито горен праг е 5.6, а не 6.0.

Американската диабетна асоциация (ADA) ползва някои различни стойности спрямо тези, приети от СЗО, Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) и Българското дружество по Ендокринология.

 • ADA ползва следните стойности:
 • Нормална кръвна захар на гладно – < 5.6 mmol/l (< 100 mg/dl).
 • Кръвна захар на гладно при предиабет (НГГ) – 5.6 – 6.9 mmol/l (100 – 125 mg/dl)

Причината за приетия от ADA по-нисък горен праг е статистическа – за да са граничните стойности (5.6 – 6.9mmol/l) максимално показателни за това кой ще развие диабет в следващите 5 години.

Различни проучвания на Европейски общества и групи ползват реалната заболеваемост от диабет/предиабет. Заключенията им са, че стойностите 6.1 – 6.9 mmol/l са по-показателни за риска от развитие на диабет спрямо 5.6 – 6.0 mmol/L.

Въпреки това, според тях, при стойности 5.6 – 6.0 mmol/l също трябва да се предприемат мерки за понижаване на сърдечносъдовия риск и подобряване на глюкозния толеранс.

 • Според проучване на Българското дружество по Ендокринология:
 • При лица с предиабет (кръвна захар на гладно ≥ 6.1 mmol/l) – след 5 год. 50% развиват диабет, 31% остават с предиабет и 19% показват нормален глюкозен толеранс.
 • При лица с кръвна захар на гладно 5.6 – 6.0 mmol/l – 24.7% развиват диабет, 34.6% развиват предиабет и 40% показват нормален глюкозен толеранс.

Статията ти беше полезна?

Коментари 25

Примери и коментари (25)

Вашият коментар

Кирилица. Грамотно написан. Да дава стойност или конструктивна обратна връзка.

Публично се виждат само името и коментарът. E-mail адресът ти никога не се публикува. Ползва се за обратна връзка, ако е нужна.

Имаш въпрос относно състоянието си? Трябва да имаш абонамент за "Моите здравни фактори".

 1. Майка ми е диабетичка, на гладно и е 9, а след хранене и е 13. Трябва ли да предприемем мерки

  1. Здравейте, Вилимир,

   Уместно е да се консултира с лекуващия я ендокринолог за евентуална корекция на лечението.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 2. Здравейте!Сутрин кръвна захар на гладно 6.2-6.5.Два часа след нахранване нормални стойности.На Гюкофаж съм 1× 1000 само вечер.Понякога ми пада до 4.Откриха ми повишение на кр.захар след тежко прекаран Ковид.Възможно ли е да е от приема на кортекостероидите?Ендокринолога при който ходих не ми пусна никакви изследвания,а ме определи,че съм с диабет на база мои данни ,измерени с глюкомер.Какви изследвания е нужно да си пусна?Предварително Благодаря!

  1. Здравейте, Мирослав,

   Приемът на кортикостероиди повишава кръвната захар по време на приема и увеличава риска от развитие на инсулинова резистентност/захарен диабет при продължителен прием (няколко месеца) и/или ако вече имате рискови фактори за тях.

   В този ред на мисли, ако приемът Ви на кортикостероиди при преболедуването е бил кратък, вероятно сте имал завишени стойности на кръвната захар и преди това, за които не сте знаел + евентуално други рискови фактори за диабет/инсулинова резистентност.

   Изследванията са показаните в статията – плазмена глюкоза на гладно, орален глюкозотолерансен тест, гликиран хемоглобин и кръвнозахарен профил.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 3. Нямам диагноза диабет от 1 седмица всяка сутрин на гладно кръвната ми захар варира от 6,8 до 7,5

  1. Здравейте, Снежа,

   Нужно е да се консултирате с общопрактикуващия си лекар, който насочва към ендокринолог.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 4. Здравейте,
  От години имам сложена диагноза инсулинова резистентност и непрекъснато ми се казва, че захарта мине висока, а за 10 години са ми правени общо две натоварвания с глюкоза. Това ок, но от скоро си взех глюкомер, за да си следя кръвната захар. На гладно е 4.3 – 4.5, до 2 часа след хранене, ако съм пила или яла нещо сладко може и до 7 или 8 да се вдигне и после пак си пада след няколко часа. Ако не съм яла нищо сладко, се вдига до 6, 6 и нещо. Възможно ли е да ми слагат диагноза толкова време инсулинова резистентност и преддиабет, без реално да имам висока кръвна захар. Чета статията Ви и оставам с впечатлението, че моята захар е в перфектни стойности.

  1. Здравейте, Вероника,

   „Възможно ли е да ми слагат диагноза толкова време инсулинова резистентност и преддиабет, без реално да имам висока кръвна захар. Чета статията Ви и оставам с впечатлението, че моята захар е в перфектни стойности.“

   Ако кръвната Ви захар е в „перфектни стойности“, няма да е над 8 mmol/l два часа след хранене. Имайте предвид, че натоварването с глюкоза е доказан и строго стандартизиран тест. Точно количество захар, в точното време и изследвания през точно определени интервали.

   Не съотнасяйте резултатите при ОГТТ с храненето си вкъщи, тъй като много фактори могат да променят резултатите Ви.

   Ако имате подобни съмнения, консултирайте се отново с ендокринолог и повторете изследванията. Надали някой Ви слага диагноза „предиабет“ без да имате реално такъв.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 5. Здравейте д-р Кехайов,
  преди 1 седмица си направих ОГТТ с 75 м. глюкоза по препоръка на ендокринолог. Резултати: на гладно глюкоза 6,6, инсулин – 25,65; след 60 минута – глюкоза 6,9, инсулин – 112; след 120 минута – глюкоза 6,31, инсулин – 46,57. Предписан ми е глюкофаж, но аз искам да пробвам без него да смъкна килограми и да пазя диета. Приемам и r-алфа липоева киселина – 2х1 табл. от 100 мг. Глюкофажа има доста странични ефекти. Според Вас преддиабетно състояние ли съм и може ли да се постигне стабилизация на инсулина и глюкозата с диета и спорт?

  1. Здравейте, Ани,

   „Глюкофажа има доста странични ефекти. Според Вас преддиабетно състояние ли съм и може ли да се постигне стабилизация на инсулина и глюкозата с диета и спорт“

   Можете да сверите резултатите си с таблицата и ще видите в коя категория предиабет попадате.

   Всяко лекарство има странични ефекти. Затова се преценява дали ползата при прием е по-голяма от риска. Ако е по-голяма и нямате абсолютни противопоказания, лекарството се предписва.

   В случая щом Ви е предписан Глюкофаж, колегата е преценил полза/риск и противопоказанията Ви.

   Голяма част от хората няма да нормализират стойностите си на кръвна захар само с диета и спорт поради множество причини.

   Ако наистина ще направите значителни промени в начина си на живот, Глюкофажът ще Ви помогне да постигнете по-бързо резултатите си. След това евентуално можете да мислите за спирането му, но винаги след консултация с проследяващия лекар.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 6. Здравейте д-р Кехайов.
  Имам поставена диагноза инсулинова резистентност.
  Преди седмица си направих тест ОГТТ като ми показа стойност преди теста на гладно 5.44mmol , на 60 мин 6.95mmol , на 120 мин 3.83mmol. Като то лабораторията са наравили тест на инсулин само на гладно и е бил 10.98mkU.ml.Докато четох статията останах с убеждението , че съм в нормални стойсти. Моля за вашия коментар и съвет. Благодаря ви.

  1. Здравейте, Александър,

   Стойностите, които цитирате, наистина са в нормата. Това не отхвърля факта, че сте бил с някакви завишени стойности, когато Ви е поставена диагнозата в миналото.

   Ако приемате някакво лечение или сте направил достатъчно промени в диетата, физическата активност и теглото си, тези стойности не са изненадващи. Най-добре е да обсъдите резултатите с ендокринолога, който Ви проследява.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 7. Здравейте д-р Кехайов,
  Аз съм момче на 28г и след прекаран лек ковид и кръвни изследвания, кръвната ми захар е 6,27. Последната 1г. седя само вкъщи и съм тотално обездвижен заради пандемията. Сега възнамерявам да започна да спортувам пак активно (фитнес и планински преходи), предвид това че съм с антитела. Интересува ме това, че ще почна да живея отново активно дали ще допринесе за това захарта да падне под 6.1 и ако да, може ли да се каже че проблема е в следствие на заседяването 1г. Досега винаги съм имал нормална захар, а и съм без никакви мазнини.

  1. Здравейте, Николай,

   Да, физическата активност ще подобри нивата на кръвната захар / инсулиновата чувствителност. Въпросът е дали ще е достатъчно, при условие, че нямате подкожни/вътрекоремни мазнини за сваляне. Единствено опитът Ви ще покаже.

   Комбинирайте физическата активност – анаеробна + аеробна, в повечето дни на седмицата, акцентирайте на многоставни упражнения с повече повторения, интервални тренировки, нисковъглехидратна диета с някакви здравословни мазнини на всяко хранене.

   Ако възстановите мускулна маса без да се „омазнявате“ в процеса, инсулиновата Ви чувствителност със сигурност ще се подобри.

   Всичко най-добро,
   д-р Денислав Кехайов

 8. Добър ден , имам един проблем , кръвната ми захар е 8 на гладна а на другата сутрин е 6 на гладно , това нормално ли е

  1. Здравейте, Павел,

   Не, не е нормално. Консултирайте се с ендокринолог чрез направление №3 за консултация от личния Ви лекар или при платен преглед.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 9. Здравейте,
  Аз съм мъж на 30 години, висок 193 см с тегло от 74-75 кг.
  Края на април си направих рутинни изследвания (пълна кръвна картина и други), както всяка година (без 2020) и кръвната ми захар излезе 5.46, което леко ме притесни, повторих ги вчера (25 май месец) и сега е 5.64 и доста ме притесни и така попаднах на Вашата статия.
  Погледнах си старите изследвания, които успях да намеря и са:
  март 2018 – 4.89 (тогава няколко месеца не смесвах въглехидрати и протеини на хранения)
  март 2019 – 5.71 ( и аз се изненадах че тук ми е била толкова)
  По принцип имам стомашни проблеми последните години за които не успях да намеря помощ и не мога да качвам никакви килограми каквото и да ям, а гледам да ям въглехидрати (хляб, картофи, ориз и др.). Ям по 2-3 плода на ден и рядко вместо плод може да изям 1-2 реда шоколад и затова тези резултати ме озадачават. Ходя пеша на ден по 5-10 км, но не спортувам защото не искам да свалям още килограми.
  Трябва ли да предприемам нещо спрямо резултатите, които споделих с Вас?
  Предлагате ли онлайн консултации (със заплащане разбира се)?
  Поздрави

  1. Здравейте, Петър,

   Няма как да Ви отговоря конкретно. В запитването Ви има много условни, които не сте споменали или трябва да се уточнят – какво точно е заболяването, което води до стомашните Ви проблеми, имате ли други заболявания, имате ли фамилна обремененост за захарен диабет и/или автоимунни заболявания.

   Консумирате предимно/много въглехидрати, но нямате достатъчно мускулна маса, нито натоварвате мускулатурата си достатъчно с ходенето. Не споменавате да добавяте мазнини в храненията, за да се забави усвояването на въглехидратите и инсулиновия отговор и т.н.

   От ръста и теглото Ви е видно, че заболяването, което води до „стомашните Ви проблеми“ не е достатъчно контролирано, а възходящите стойности на кръвната захар съвпадат с тези проблеми и начинът Ви на хранене/физ. активност от тогава насам.

   Нужно е да се тръгне от контрола на това заболяване и към него да се наслагват подходящо хранене (спрямо заболяването + спрямо по-нисък инсулинов отговор) + физ. активност, описана в отговора към Николай горе. Тук също има условна, че на този ръст/тегло е добре да се отхвърли слабост на съединителната тъкан и т.н.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 10. Здравейте. На гладно измерената ми кръвна захар е 10 понякога и е 11 .Това ме притеснява.Как мога да я намаля без лекарства? Благодаря ви.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
  1. Здравейте, Атанас,

   Трябва, да. Посетете за начало общопрактикуващия си лекар за допълнителни изследвания. Нормализирайте теглото си до индекс на телесна маса 18.5-25, увеличете физическата си активност и коригирайте храненето си.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 11. Здравейте, имам установен диабет от 2012 година. Лекувам се с метфогама 500 на обяд и вечер. Напълнях и не мога да сваля килограми. Кръвната ми захар на гладно е 9 или 10. Понякога след обяд е 8.5 или 6.7. На 62 години съм. Пия и диабекан. Някакъв съвет.

  1. Здравейте, г-жо Каракашева,

   Хора на 62г. имат трудност в нормализирането на наднорменото тегло дори и да нямат захарен диабет – промени в хормоналните нива, намаляване на мускулната маса, увеличаване на мастната тъкан и т.н.

   Порочен кръг е, в който всички изброени понижават инсулиновата чувствителност. Нужно е да коригирате терапията си, ако е необходимо, след което да повишите физическата си активност и да подобрите диетата си.

   1. Консултирайте се отново с ендокринолог. Изследвайте гликиран хемоглобин, ако не сте го правили в изминалите 3 месеца;
   2. Ендокринологът може да коригира терапията Ви според нивата на гликирания хемоглобин и измерваните от Вас стойности на кр. захар през деня;
   3. След евентуална корекция на терапията бавно и постепенно включете аеробна + анаеробна физ. активност. В отговора към Николай съм описал общи насоки, но коментарите изобщо не са достатъчни за целта.

   Евентуално ще ги отделя в отделна статия.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 12. Здравейте д-р Кехайов! Вчера случайно си премерих захарта и ми показа 6,3, което беше 2 часа след хранене. Трябва ли да се притеснявам?

Моите здравни фактори Най-важното за здравето ти.
Започни