Въпросителни
В тази статия са събрани отговорите на някои от най-често задаваните въпроси в коментарите на сайта.

Какво означава лекуващ или проследяващ лекар

Под някои от коментарите в сайта може да видите следното:

Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист).

Лекуващият лекар е този, който Ви е прегледал и назначил съответните изследвания или лечение.

Тъй като Ви е прегледал, този лекар разполага с цялата информация – Вашите оплаквания, изследвания, заболявания, приемани лекарства, алергии, противопоказания, начин на живот и т.н.

Цялата тази информация е нужна, за да може:

 • Правилно да се интерпретират (разчетат) Вашите изследвания;
 • Правилно да се определи риска Ви („колко е опасно Х“);
 • Да се предпишат правилните за Вас лекарства;
 • Да се определи можете ли да нормализирате дадено изследване, измерване или симптом без лекарства, каквото е желанието на много хора.

Проследяващият лекар е този, при когото ходите на редовни прегледи – профилактични или диспансерни, при вече диагностицирано хронично заболяване.

1Към какъв специалист да се обърна за този здравословен проблем или при тези отклонения в изследванията ми

Горният въпрос може да Ви се струва елементарен и незаслужаващ внимание.

Отговорът е „Посетете личния си лекар, който ще Ви насочи към конкретен специалист при нужда“.

Много хора обаче имат оплаквания или си пускат платени изследвания и питат в интернет:

 • За „разчитането на изследванията“;
 • За „коментар на изследванията“;
 • За „методи на понижение на Х изследване“;
 • За „методи за лечение на Х оплакване“;
 • За „нещо за Х оплакване“.

Личният Ви лекар (общопрактикуващ лекар – ОПЛ) е Вашият вход към здравната система в България.

При всеки Ваш неспешен здравословен проблем, при всяко отклонение в изследванията Ви, личният Ви лекар е първият лекар, който трябва да Ви прегледа.

След като Ви прегледа, може да назначи изследвания, които ще интерпретира според находките от прегледа, според Вашите заболявания и лекарствата, които приемате в момента.

Горното е изключително важно.

Изследвания или симптоми винаги се интерпретират (разчитат) в цялостния контекст. Трябва да се знаят всички симптоми, изследвания, диагностицирани заболявания, приемано лечение, противопоказания, алергии, начин на живот и т.н.

Примери:
(1) Повишени левкоцити и кашлица насочват към едно нещо, повишени левкоцити при лечение с кортикостероиди – към съвсем друго.

(2) Ако Ви боли коляното и някой Ви каже да вземете диклофенак, а Вие не знаете, че имате стомашна язва, можете да провокирате стомашен кръвоизлив. Малък детайл, но важен, нали?.

Ако проблемът Ви е в компетенцията на Вашия ОПЛ, в края на прегледа той ще Ви назначи лечение и контролен преглед.

Ако проблемът е извън компетенцията му, ще Ви насочи към конкретен лекар специалист с направление №3 за консултация (за кардиолог, гастроентеролог и т.н.).

2Моля, коментирайте тези изследвания

Изследванията се интерпретират (разчитат, коментират) от лекаря, който ги е назначил.

Той трябва да Ви е прегледал и да разполага с нужния контекст, за който стана въпрос горе – Вашите заболявания, приемани лекарства, други изследвания и т.н.

Кой трябва да разчете Вашите изследвания:

 • Ако Ви ги е назначил Вашия ОПЛ, той също ще ги разчете;
 • Ако Ви ги е назначил лекар специалист по време на първичен преглед, в почти всички случаи той също трябва да ги разчете.

  Разчитането ще извърши или при първичния преглед, или при вторичен (имате право на безплатен такъв, ако сте с направление!);

  В много малка част от случаите разчитането ще извърши Вашия ОПЛ.

 • Ако сте си пуснали платени изследвания, без някой лекар да Ви е насочил за тях – попитайте личния си лекар за интерпретирането им.

Повечето изследвания не са силно специфични. Това означава, че ако са повишени/понижени, може да има множество причини за това.

Отворете страницата за пълна кръвна картина и ще видите, че за всяка повишена или понижена стойност има изброени няколко причини.

Коя е конкретната причина при Вас няма как да се каже само от стойността на изследването.

Ще е нужен контекста, който повтаряме от началото на статията – преглед с установяване на всички заболявания, приемани лекарства, симптоми, други изследвания и т.н.

Вижте статията как се съобщават правилно оплаквания при преглед от лекар специалист.

Ако просто попитате в интернет „имам завишено изследване Х, какво означава?“, няма да получите конкретен отговор в почти всички случаи.

Вместо точен за Вас отговор ще получите теория – „може да е Х, ако… може да е Y, ако…“.

Това не Ви е от полза, а е времеотнемащо за лекаря, който трябва да Ви отговори. И двамата губите.

Затова вместо да се чудите и да питате в интернет – посетете общопрактикуващия си лекар за конкретни по-нататъшни стъпки.

3Защо личният Ви лекар е този, към когото първо трябва да се обръщате

Защото личният Ви лекар има цялата информация за Вас (контекста) и така реално използвате платените от Вас здравни осигуровки.

Личният Ви лекар ще Ви прегледа „безплатно“, може да Ви назначи допълнителни „безплатни“ за Вас изследвания и направлението №3 ще покрие прегледа Ви при специалист отново „безплатно“.

Реално всичко изброено не е безплатно, защото Вие всеки месец внасяте здравни осигуровки. Това са Вашите пари – използвайте ги.

Ако се опитате да „прескочите“ Вашия личен лекар с въпроса „към какъв специалист да се обърна“ има два големи проблема:

 1. Нямате достатъчно знания, за да прецените точно какъв е здравословният Ви проблем, какво означават отклоненията в изследванията и при какъв специалист да отидете;
 2. Дори някой да Ви каже конкретен специалист – губите платените със здравните си осигуровки (1) преглед при ОПЛ, (2) изследвания, назначени от ОПЛ и (3) направление №3 от ОПЛ за консултация.

Само прегледът и изследванията при ОПЛ, ако трябва да ги заплатите, ще са 50+лв.

Ако ще заплащате и прегледа при лекар-специалист + изследвания при него, ще дадете общо около и над 100лв за всичко описано.

Защо, при условие, че плащате здравни осигуровки?

Извод: Винаги се обръщайте към личния си лекар за разчитане на изследванията Ви и насочване към конкретен специалист при здравословен проблем. Не го прескачайте, защото „губите ползата“ от здравните си осигуровки и е вероятно да направите грешка.

4Кажете нещо за оплакването (симптома) Х, Y или Z

Също както интерпретирането на симптомите и изследванията – няма как да получите конкретен отговор, ако просто попитате в интернет „кажете нещо за оплакването X“.

Всяко оплакване, също както промените в изследванията, може да се дължи на множество причини. Някои от тях имат коренно различно лечение – лечението на едната причина може да влоши другата.

Този въпрос е често срещан в някои Facebook групи. Напълно недостатъчен е за коректен отговор и е потенциално опасен.

Във въпроса няма достатъчно информация, за да Ви отговори дори лекар ясно и точно. Какво остава, ако попитате някой без медицинско образование?

Хората, които отговарят на такива въпроси във Facebook групите, нито знаят какъв е точния проблем на отсрещния човек, нито знаят какво може и не може да приема, нито знаят алергиите му, нито знаят заболяванията му, нито осъзнават, че може сериозно да му навредят със съвета си.

Копи-пейст на примера горе: Ако Ви боли коляното и някой Ви каже да вземете диклофенак, а Вие не знаете, че имате стомашна язва, можете да провокирате стомашен кръвоизлив. Малък детайл, но важен, нали?

Нужно ли е според Вас тогава някой да Ви разпита малко по-подробно преди да Ви каже какво да приемате?

Не трябва да сте разочаровани, ако получите отговор „Посетете лекар“. Това е най-правилният отговор на този въпрос.

„Лекар“ в случая означава общопрактикуващия Ви лекар, който ще Ви насочи към специалист при нужда.

5Моля, коментирайте назначеното ми лечение

Горният въпрос може да съществува и в следните варианти:

 • Предписаха ми лекарството Х, смятате ли че е удачно?
 • Предписаха ми лекарството Х, но нямам ефект. Какво ще ми препоръчате?

Най-правилно е лекарят, който е назначил лечението, да прави корекции по него, ако ефектът не е достатъчен или има нежелани реакции.

Този лекар е или Вашият ОПЛ, или лекарят специалист, при когото сте били на преглед.

Защо той? Защото вече Ви е прегледал и има цялата нужна информация, за да коригира лечението Ви за минути, без да Ви разпитва и преглежда допълнително.

Ако сте били на преглед с направление и от него са минали по-малко от 30 дни, имате право на безплатен вторичен преглед.

Позвънете на лекаря (регистратурата), запишете си час за вторичен преглед и коментирайте с лекаря това, което Ви притеснява.

Това е най-правилното поведение в случая.

Всеки друг лекар няма цялата информация и ще трябва да я събира отначало, за да коментира (коригира) лечението Ви правилно.

Статията Ви беше полезна?

Коментари

Вашият коментар

Вашият коментар

Можете да споделите личен опит или познания, които ще бъдат полезни за останалите.

Не се отговарят въпроси относно (1) разчитане на изследвания, (2) поставяне на диагноза и (3) коментар на назначено лечение.

Лекуващият лекар (общопрактукуващ или прегледал Ви специалист) разчита изследванията, поставя диагноза и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.