Съсирека вдясно ли чакаш? Нормализирай кръвното, холестерола и кръвната си захар. Предпази се от инфаркт и инсулт. Научи повече
Високо кръвно налягане

Артериална хипертония (високо кръвно налягане) – какво трябва да знаете

Диагноза "артериална хипертония" се поставя при измерени стойности над 140/90 в лекарски кабинет при няколко измервания в различни дни. При измервания вкъщи не се ползва същия праг (140/90), а по-нисък.

Д-р Денислав Кехайов
Апарат за измерване на кръвно налягане показващ хипертония.
Диагноза „артериална хипертония“ (високо кръвно налягане) се поставя при измерени стойности над 140/90 в лекарски кабинет при няколко измервания в различни дни. При измервания вкъщи не се ползва същия праг за диагнозата (140/90), а по-нисък. Обичайно кръвното налягане се повишава бавно, с години. Много хора привикват към повишеното кръвно и съобщават, че „се чувстват добре“, например при стойности 170/90.

1Кое кръвно налягане е повишено (хипертония)

Най-общо, за поставяне на диагноза „артериална хипертония“ се ползват праговите стойности 140/90 mmHg.

Кръвното налягане представлява налягането, което кръвта оказва върху стените на кръвоносните съдове. Прието е да се изписва във формат горна граница (140)/долна граница (90).

При съкращението си сърцето изтласква кръв в аортата и артериите на органите и крайниците. В този момент налягането в артериите е най-високо – нарича се систолично налягане или „горна граница“. Между две съкращения на сърцето кръвното налягане е най-ниско – нарича се диастолично налягане или „долна граница“.

За диагностични стойности за артериална хипертония (високо кръвно налягане) се приемат:

 • Диагноза на артериална хипертония в лекарски кабинет:
 • над 140 mmHg систолно налягане („горна граница“);
 • и/или над 90 mmHg диастолно налягане („долна граница“)
 • измерено в лекарски кабинет.

Забележете – в определението, на втория ред, пише „и/или“. Това значи, че дори само едната граница (горна или долна) да е повишена, отново е налице хипертония. Не е задължително и двете граници да са повишени над 140/90.

Пример: 150/70 е хипертония. 125/95 също е хипертония.

Прочетете повече за повишената горна или долна граница на кръвното налягане.

2Защо точно 140/90 е границата за хипертония (вкъщи не е)

За повишено кръвно налягане (артериална хипертония) се приемат тези стойности, при които има недвусмислена полза от евентуалното лечение (забавяне прогресията на заболяването, намаляване на усложненията).

При всяко лечение има риск от нежелани лекарствени реакции („странични реакции“). Ползата от лечението винаги трябва да надхвърля рисковете от нежелани реакции.

Прочетете повече за видовете лекарства за кръвно налягане и техните най-чести нежелани ефекти.

В многобройни проучвания е установено, че при лечение на кръвно налягане над 140/90 ползата надхвърля риска от лечението. Това е причината 140/90 да са приетите граници за диагноза на хипертония.

Ако сте прочели внимателно горе, 140/90 е диагностичен праг при измерване в лекарски кабинет.

Нормално при лекаря кръвното налягане е малко по-високо, отколкото вкъщи на спокойствие. Причините са очевидни – стресът от обстановката, страх от очаквано заболяване и т.н.

Затова при измерване вкъщи не се ползва граница 140/90, а по-ниски стойности – 135/85 от усреднени стойности, измерени в 3-7 последователни дни.

Пример: От усреднени правилни измервания вкъщи средната стойност на кръвното Ви налягане е 137/72. Това е артериална хипертония I-ва степен. При измерване от лекар, стойностите вероятно ще са над 140 за горната граница.

3Симптоми на високото кръвно налягане

Повишеното кръвно налягане има симптоми, но те най-често остават незабелязани или се отдават на други причини.

Това са т.нар. „неспецифични симптоми“ – замаяност от време на време, лек задух при физически усилия, главоболие при стресови моменти и др.

Прочетете повече за симптомите и причините за възникване на хипертонията.

Главоболието лесно се отдава на стрес, задуха на нетренираност или на „цигарите“, ако се пуши.

Симптомите често не се разпознават, дори когато се знае какви са.

Обичайно повишението на кръвното налягане е бавно, с течение на години. Организмът се адаптира към новите по-високи стойности и дори при силно завишено кръвно налягане, напр. 180/100, някои хора все още ще отричат каквито и да е оплаквания.

Пример: Хора с напреднали бъбречни заболявания често имат тежки, трудно контролируеми хипертонии с измервани стойности над 180/100.

Разбира се, при рязко повишение до много високи стойности („хипертонична криза„), повечето хора ще съобщат за оплаквания – силно главоболие, стягане или болка в гърдите, зрителни нарушения, сънливост и др.

Тези резки повишения, на фона на едно хронично завишено кръвно налягане, дават и усложнения – хеморагични мозъчни инсулти, обостряне на сърдечна недостатъчност и др.

4Степени (тежести) на артериалната хипертония

Хипертонията се класифицира в в три степени (I-ва, II-ра, III-та), според това колко са повишени стойностите на кръвното налягане.

Класификация на хипертонията при лица > 16г.
Категория Систолно налягане (горна граница) Диастолно налягане (долна граница)
Хипертония I степен (лека) 140 – 159 90 – 99
Хипертония II степен (умерена) 160 – 179 100 – 109
Хипертония III степен (тежка) ≥ 180 ≥ 110
Изолирана систолна хипертония > 140 < 90
Изолирана диастолна хипертония < 140 > 90
Хипертонична криза (рязко повишение) ≥ 180 ≥ 120
Хипертония (вкъщи) При измервания вкъщи границата за хипертония е усреднено налягане над 135/85 (не 140/90) от правилни измервания сутрин и вечер в 3 до 7 последователни дни.

Когато само едната граница е завишена, класификацията на хипертонията също е по горната таблица.

 • При повишена само една от границите:
 • Изолирана систолна хипертония – горна граница > 140, долна граница < 90;
 • Изолирана диастолна хипертония – горна граница < 140, долна граница > 90.

Пример: 170/70 е изолирана систолна хипертония II степен. 130/104 е изолирана диастолна хипертония II степен.

Прочетете статията за стойностите на кръвното налягане според възрастта.

5Кога и как правилно да измерите кръвното си налягане

Апарат за кръвно налягане, анероиден сфигмоманометър
На снимката – „обикновен“ апарат за кръвно налягане. Електронните апарати са няколко пъти по-скъпи, но за сметка на това по-удобни, особено за възрастни хора, които не могат/не желаят да измерват с обикновен апарат. Електронните имат и други предимства – измерват пулсовата честота, някои засичат аритмии, запаметяват последните „Х“ броя измервания.

Изключително важно е да знаете как правилно да измервате кръвно налягане.

При незнание лесно се допускат грешки, при които измерените стойности могат да се различават спрямо реалните с десетици повече или по-малко.

Пример: Сядате на табуретка и поставяте маншета върху плътна блуза, а ръката държите изправена и стегната напред. Измерените стойности ще са завишени.

Новите статии

Прочетете как се измерва кръвно налягане с обикновен апарат.

Прочетете как се измерва кръвно налягане с електронен апарат на мишницата или китката.

За поставяне на диагноза „артериална хипертония“ вкъщи (праг 135/85) е нужно да измервате сутрин и вечер в 3 до 7 последователни дни, след което да усредните стойностите и чак тогава да класифицирате според таблицата.

Прочетете статията „Кога трябва да измерваш кръвното си налягане„.

6Лечение на хипертония без лекарства

Вероятно всеки хипертоник рано или късно е търсил/питал за подобно нещо. Търси се определена храна, билка или хранителна добавка, която ще нормализира кръвното.

В действителност единична промяна (храна, чай, добавка, спорт) вероятно няма да има значителен или достатъчен ефект. Нужни са няколко, едновременни промени в начина на живот.

При високо-нормално кръвно налягане (130-140/85-90) най-често се дават препоръки за промяна в начина на живот без да се изписват лекарства.

Ако обаче има налични сърдечносъдови заболявания и висок сърдечносъдов риск, може да се изпишат лекарства още от самото начало (измерването на високо-нормални стойности).

При степен I хипертония (140-160/90-100) има два варианта. Ако няма придружаващи заболявания, които увеличават сърдечносъдовия риск, се дават насоки за промяна в начина на живот и се изчаква 3-6 месеца. При неуспех от промените се изписва лекарствено лечение.

Важно: За тази група има доказани ползи при лекарствено лечение още от самото начало. Това, комбинирано с факта, че повечето хора няма да нормализират кръвното си налягане с промяна в начина на живот, води и до често „директно“ изписване на лекарства при степен I хипертония.

Ако има сърдечносъдови заболявания, лекарства се изписват още от самото начало.

 • Начинът на хранене, физическата активност и хранителните добавки в съвкупност:
 • Могат да нормализират високо нормалното кръвно налягане (130-140/85-90);
 • Могат при определени хора и драстични мерки да нормализират хипертония I степен;

Прочетете статията 5 евтини начина, с които да нормализираш високото кръвно налягане без лекарства.

7Лекарства при хипертония

Повечето хипертоници няма да нормализират кръвното си налягане с промяна в храненето и физическата активност. При тях то ще остане завишено и с годините ще продължава да се повишава.

Пример: Много е трудно да се направят драстични промени в начина на хранене и физическа активност, ако „няма симптоми“ или те са минимални. Това е и честа причина за неспазване на предписаното лечение, въпреки доказаната му дългосрочна полза.

При неуспех от промяната в начина на живот и хипертония I степен се предписват лекарства. Лекарствата се наричат антихипертензивни и са няколко групи с различен механизъм на действие. Могат да се комбинират помежду си със синергистично действие.

 • Лекарства се изписват и от момента на измерването на завишени стойности при:
 • Степен II и III хипертония – стойности над 160/100;
 • Налични усложнения от хипертонията – уголемяване на лявата камера на сърцето, увреждане на бъбреците, ретината и др;
 • Придружаващи сърдечносъдови заболявания;

Прочетете повече за видовете лекарства, които се ползват при лечението на артериалната хипертония – как действат и какви са най-честите им странични ефекти.

Коментари 0