Кръвно налягане в различни възрасти
При много хора горната граница с годините се увеличава, докато долната не се променя или слабо се понижава. В резултат част от възрастните имат или ще имат изолирана систолна хипертония. Това е високо кръвно налягане, при което само горната граница е над нормата. Например 150/80. В статията ще разберете кои са категориите на кръвното налягане (ниско, нормално, високо и т.н.), кои са средните стойности според възрастта и кое кръвно е „опасно“.

1Нормални стойности на кръвното налягане при лица над 16 години

Нормите за кръвно налягане при лица над 16 години са дадени в следващата таблица. Преди да сравнявате е задължително да знаете някои неща.

Важно: Нормите са едни и същи за мъже и жени, за млади и възрастни. 115/75 са оптимални стойности както за 19 годишно здраво момиче, така и за 55 годишен здрав мъж. И за двамата 150/70 ще са хипертония I степен (лека), а 80/60 – хипотония (ниско кръвно налягане).

Трябва да сте измерили правилно кръвното, на правилната ръка.

Самото измерване не е сложно, но има много потенциални грешки, които можете да направите, ако не знаете за тях. Така резултатите могат да са погрешно ниски или погрешно високи.

Пример: Задължително е при първите измервания кръвното да се измери и на двете ръце, за да се открие на коя е по-високо и има ли голяма разлика ляво-дясно.

Няма да измерите еднакво кръвно налягане на двете ръце, което е нормално. Стойностите ляво-дясно обаче трябва да са близки. Напр. 123/75 вдясно и 120/72 ляво. Разлика около и над 10 mmHg е значителна. Например 145/85 на дясна и 130/70 на лява ръка.

Прочетете как правилно се измерва кръвно налягане с обикновен апарат и с електронен.

Важно: Кръвното налягане винаги се измерва на ръката с по-високите стойности. Дори да са по-високи с 3-4 mmHg. С тях ще сравнявате в таблицата. Тях ще съобщавате на лекаря си. Ако има голяма разлика (10+ mmHg ляво-дясно), също я съобщете на лекаря си.

Ако имате голяма разлика в стойностите ляво-дясно, можете да прочетете на коя ръка се мери кръвното налягане.

След таблиците има повече информация според категорията, в която попадате.

Стойности на кръвното налягане при лица > 16г.
Категория Систолно налягане (горна граница) Диастолно налягане (долна граница)
Ниско (хипотония) < 90 < 60
Оптимално 90 – 120 60 – 80
Нормално 120 – 129 80 – 84
Високо нормално 130 – 139 85 – 89
Хипертония I степен (лека) 140 – 159 90 – 99
Хипертония II степен (умерена) 160 – 179 100 – 109
Хипертония III степен (тежка) ≥ 180 ≥ 110
Изолирана систолна хипертония > 140 < 90
Изолирана диастолна хипертония < 140 > 90
Хипертонична криза (рязко повишение) ≥ 180 ≥ 120
Хипертонична спешност Хипертония III ст. (>180/110) с данни за остро увреждане на орган (мозък, сърце, аорта и др.). Често е животозастрашаващо, налага незабавна хоспитализация (прием в лечебно заведение) и лечение, обикновено с интравенозна терапия (системи и др).
Хипертонична неотложност Хипертония III ст. (>180/110) при пациент в спешен кабинет без данни за остро увреждане на органи. Обикновено няма нужда от хоспитализация и понижението на кръвното налягане се постига с перорални (през устата) лекарства, понижаващи кръвното налягане.
Ортостатична хипотония Понижение на систоличното налягане с над 20 mmHg или на диастоличното с над 10 mmHg в рамките на 3 минути след изправяне. Протича със замайване, слабост, дори до краткотраен припадък. По-често при лица с ниско кръвно налягане или приемащи лекарства за хипертония.
Хипертония (вкъщи) При измервания вкъщи границата за хипертония е усреднено налягане над 135/85 (не 140/90) от правилни измервания сутрин и вечер в 3 до 7 последователни дни.
Резистентна хипертония Хипертония, при която не могат да се постигнат стойности под 140/90, въпреки оптимално лекарствено лечение, към което пациентът се придържа. Нужно е да се потвърди с правилни измервания.
Хипертония на бялата престилка Повишено (над 140/90) кръвно налягане при измерване в лекарски кабинет. Нормални стойности в останалото време извън него. Може да доведе до ненужно предписване на лекарства.
Маскирана хипертония Нормално или високо-нормално кръвно налягане при измерване в лекарски кабинет. Хипертония в останалото време извън него. Може да доведе до пропускане на хипертонията и забавяне в лечението.
Хипертония през бременността (лека) 140 – 160 90 – 110
Хипертония през бременността (тежка) > 160 > 90

2Нормални стойности на кръвното налягане при деца до 15 години

При деца до 15год. може да се ползват усреднени стойности като тези, дадени в долната таблица.

Друг вариант е да се ползват таблици със средни стойности за съответната възраст, пол и ръст. Например тези таблици на U.S. Department of Health and Human Services.

Таблиците са на 3-та и 4-та страница от горния документ. Тъй като, ако има хипертония при дете, най-често са повишени и двете граници, в таблицата за сравнение са дадени само стойностите за горната (systolic).

Важно: Децата имат по-малки ръце от възрастните. Ако ползвате Вашия апарат с маншет за възрастни (голям), ще измервате погрешно по-ниски стойности при детето. За него е нужен маншет с по-малък размер.

Стойности на кръвното налягане при деца до 15г.
Възраст Нормално Гранично Повишено
систолно диастолнo систолно диастолнo систолно диастолно
2 75-104 40-64 105-109 65-69 110 70
3 80-104 40-64 105-109 65-69 110 70
4 80-109 40-69 105-109 70-74 110 75
5 80-109 40-69 110-114 70-74 115 75
6 80-109 40-69 110-114 70-74 115 75
7 80-109 40-69 110-117 70-74 118 75
8 85-109 50-69 110-117 70-74 118 75
9 85-109 50-69 110-119 70-79 120 75
10 90-114 50-69 115-119 70-79 120 80
11 90-114 50-69 115-119 70-79 120 80
12 90-119 50-69 120-124 70-79 125 80
13 90-120 52-74 122-129 75-79 130 80
14 90-125 55-75 130-139 76-79 140 80
15 95-125 60-79 130-139 80-84 140 85
Новите статии

3Средни стойности на кръвното налягане според възрастта

Следващата таблица отразява средните стойности на кръвното според възрастта.

Средни (усреднени) стойности означава, че е измерено е кръвното налягане на много хора в дадена възрастова група. След това стойностите са усреднени.

Видимо в таблицата е плавното повишение на средните стойности с напредване на възрастта. Най-често причината са дегенеративни промени в артериите (атеросклероза) – загуба на еластичност, втвърдявания, стеснения.

Атеросклерозата е основна причина за заболяванията, от които най-често умират българите – инфаркти и инсулти. Прочетете повече за видовете инсулт и причините за тях и за симптомите при инсулт и микроинсулт.

Рискови фактори за атеросклероза са захарният диабет, тютюнопушенето, хипертонията, повишен “лош” LDL-холестерол, понижен “добър” HDL-холестерол, ниска физическа активност и др.

Атеросклерозата е свързана с хронично възпаление в стената на артериите, за което може да се тества при иначе „здрави“ хора чрез изследване на CRP (C-реактивен протеин) и hsCRP.

Средни стойности на кръвното налягане според възрастта
Възраст Систолно налягане (средно) Диастолно налягане (средно)
1-12 мес. 90 60
1-5 год. 95 65
6-13 год. 105 70
14-19 год. 119 77
20-24 год. 120 79
25-29 год. 121 80
30-34 год. 122 81
35-39 год. 123 82
40-44 год. 125 83
45-49 год. 127 84
50-54 год. 129 85
55-59 год. 131 86
60-64 год. 134 87

4Кое кръвно налягане е опасно

Кратък отговор: Ако кръвното Ви налягане е над 180/110 и/или имате симптоми на хипертонична криза се обадете на тел. 112.

Ако измервате кръвно налягане над 130/85 вкъщи (високо-нормално или хипертония), посетете общопрактикуващия си лекар (личен лекар) за по-нататъшни насоки.

Ако имате ниско кръвно налягане с чести оплаквания, отново посетете личния си лекар. При припадък – тел. 112.

По-дълъг отговор (феномен на J-кривата): Няма как да се определи точна граница на „опасното“ и „безопасното“ кръвно налягане. То зависи предимно от възрастта и сърдечносъдовите заболявания на всеки човек.

Например не може да се каже, че 139/89 е „безопасно“, а 140/90 е „опасно“.

Вижте илюстрацията. Връзката между кръвното налягане и сърдечносъдовите събития има J-образна форма.

Риск за сърдечносъдови усложнения според стойности на кръвно налягане - възрастни и млади.
Феномен на J-кривата. При определени стойности на кръвното налягане рискът от сърдечносъдови събития е най-нисък. При по-високи и по-ниски стойности рискът плавно се увеличава. За младите и здрави хора ниските стойности не носят значителен риск. При възрастните със сърдечносъдови заболявания обаче ниските стойности са значително по-рискови.

На базата на горния феномен при хипертония кръвното не трябва да се понижава прекалено, тъй като при ниски стойности и налични сърдечносъдови заболявания отново нараства риска за усложнения („по-опасно е“).

Това е особено валидно за възрастните над 70г. Вижте колко по-висока е кривата за тях при ниските стойности. По-висока = по-голям риск.

Прочетете повече за видовете лекарства при високо кръвно налягане

По-здрави,
д-р Денислав Кехайов

Статията Ви беше полезна?

Коментари 73

73 коментара

Вашият коментар

Вашият коментар

Можете да споделите личен опит или познания, които ще бъдат полезни за останалите.

Не се отговарят въпроси относно (1) разчитане на изследвания, (2) поставяне на диагноза и (3) коментар на назначено лечение.

Лекуващият лекар (общопрактукуващ или прегледал Ви специалист) разчита изследванията, поставя диагноза и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.

 1. От няколко години сестра ми взема лекарство за високо кръвно налягане<което не е измерено по-високо от 140 систолично, но диастоличното слиза до 50. Моля за повече информация.

  1. Здравейте Елена,

   Измервани систолични стойности до 140 mmHg предполага относително добър контрол. За диастолно налягане до 50 прочетете статията за повишена горна или долна граница на кръвното и частта за изолирана систолна хипертония.

   Консултация с кардиолог за целеви стойности < 130/80, ако се толерират. Поздрави, д-р Денислав Кехайов

  2. Здравейте! На 39г.съм имам кръвно 135-138на95 ,холестерол
   Общ-7,лош 4,8 и кинезо кеназата е 310 и от 20 дена съм на лекарства но продължавам да подържам тези стойности.Ще може ли вашето мнение.Благодаря.

  3. От години взимам лекарсва за високо кръвно.Отт известно време дииастоличното ми е вонаги около 60. На какво се дължи това?

 2. Много полезна информация,имайки в предвид сериозността на заболяването,и това колко много хора страдат от него.Хората трябва да имат основни познания в тази насока ,за да знаят в кой момент да потърсят кфалифицирана медицинска помощ,и навреме да започнат лечението.

  1. Благодаря Ви, г-жо Андреева.

   „Хората трябва да имат основни познания в тази насока ,за да знаят в кой момент да потърсят кфалифицирана медицинска помощ,и навреме да започнат лечението.“

   Напълно съм съгласен.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 3. нямам думи!досега толкова подробна и медицински обоснована статия не съм намирал.Още един път Ви благодаря,много ми помогнахте

  1. Здравейте Стефан,

   Генеричен въпрос с отговор, зависещ от различни фактори – възраст, дали е единично измерване или усреднено, дали е на фона на антихипертензивна терапия и др.

   147/70 може да е единично измерване при нехипертоник, нелекувана хипертония I степен, недобре контролирана с терапия хипертония I, II или III степен, контролирана хипертония при възрастни > 80 години и др.

   Можете да се консултирате с общопрактикуващия й лекар или кардиолог.

   Кръвното налягане се изписва и чете като систолно / диастолно. По-високата стойност винаги е първа. В случая 147/70.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  1. Здравейте,

   Таблицата, за която говорите, е тази със средното кръвно налягане на хора в различни възрастови групи. Източникът, от който съм взел стойностите, не е посочил такива за възрастовите групи над 65 години.

   Това няма значение. Таблицата за средно кръвно налягане в различните възрастови групи е с информативен характер.

   Важната таблица е първата, в която се нормират стойностите за всички над 15 години, в която сте включени. Дали кръвното налягане е високо, ниско или нормално се определя според нея.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 4. Евала док, шапка Ви свалям за труда, който сте положили, за ограмотяване на страдащото население (пациентите). Хипертоник съм от доста години, чета разни медицински сайтове от време на време, но Вашия сайт е рядко кадърно направен. Особено ценна за мен е функцията с препратките….
  С хипертонията долу-горе се справям, благодарение на постоянството на жена ми, но имам и съдови проблеми с краката…. Днес за първи ден разглеждам сайта Ви и съм възхитен.
  Благодаря Ви, жив и здрав да сте.

 5. Здравейте,съпруга ми е на 48г.Случи се следното.Както си стоеше на стола пребледня наклони се напред видях конвулсии на дясната ръка,притвори очи почти се изправи отвори очи и каза лошо ми е.Затвори очи отпусна се пребледня загуби съзнание за около две три минути ,отворихме му устата с пръсти ,езика му беше в нормално положение,сякаш се задави на два пъти ,пое въздух ,поляхме го с вода и отвори очи.съвзе се.Половин час по късно кръвното му беше107/65.Моля за вашето професионално мнение.Благодаря ви

  1. Здравейте,

   Симптомите, които описвате, налагат обстоен преглед с допълнителни изследвания. Посетете общопрактикуващия му лекар, който ще Ви насочи за последващо поведение.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  2. Имам паник атаки,като взема хапчето за кръвно ми се подува лявата дъга в устата и поради тази причина не мога да си пия лекарството.Мога ли да пия бета брокер който сваля и кръвното и дали ще ми се подуе лявата дъга в устата.Как да реша този проблем за да си пия лекарствата.Предложете ми нещо

 6. Здравейте,на 43год.съм и имам проблем с кръвното придружено със сърцебиене.Днес ходих на лекар,но другата седмица ще ми правят изследвания на кръв и ЕКГ(тук в Германия) се чака.Стойностите варират от 150/110 до 126/83( от 23:30 до 04:30).Да очаквам ли че съм хипертоничка?

  1. Здравейте,

   Можете да измервате кръвното си налягане вкъщи преди изследванията. Това ще бъде от полза и за лекаря, който ще интерпретира резултатите.

   Прочетете статиите за правилното му измерване с обикновен или електронен апарат:
   https://drkehayov.com/hipertoniya/vyarno-izmervane-kravno-nalyagane
   https://drkehayov.com/hipertoniya/pravilno-izmervane-kravno-nalyagane-elektronen-aparat

   При домашни измервания се взема усреднената стойност от измервания сутрин и вечер за няколко дни (между 3-7).

   Диагностичен праг за артериална хипертония при изследването в домашни условия е усреднена стойност над 135/85.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 7. Благодаря Ви, д-р Кехайов. Според мен тази статия (с препратките към нея) е най-добрата, която съм чела по въпроса.

 8. Здравейте д-р Кехайов!
  Въпросът ми е свързан с високите стойности на систолното кръвно налягане на майка ми. Тя е на 89 години, но е жизнена, енергична и съвсем нормална жена в ментално и всякакво друго отношение. В последните месеци се събужда с кръвно над 160 горна граница, което към обяд спада, често и под 100. Долната варира между 60-80. Понякога се случва да измерим кръвно 200/60 и посягаме към хлофадона. Приема ко-валсакр 160/25, Бизогама 2,5 мг и Норваск – вечер. Според личния и лекар, такова кръвно е характерно и нормално за хора в старческа възраст, поради загуба еластичността на кръвоностните съдове. И все пак при смяна на терапията не е ли възможно да се контролира систоличното в рамките на 140? Като допълнение: от две седмици най вече вечер, като си е легнала, чувства бучене и стягане в главата/като в менгеме/. След едно такова бучене, измерихме кръвно 200/63. Дали бученето и високото кръвно е съвпадение, това не зная. Благодаря ви предварително за отговора!

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 9. Защо кръвното налягане ми е Високо само сутрин 150 на 80 през деня вече се нормализира Особено след хранене

  1. Здравейте, г-н Костадинов,

   При хипертония кръвното може да се повишава в определени части на деня. След хранене кръвното може да намалее от пренасочването на кръвта в стомашно-чревния тракт за храносмилане.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 10. Доктор Кехайов, Благодаря за статията. Изчела съм и маса английски сайтове, но вашия материал е номер едно. Обяснява в дълбочина проблема с високото кръвно. Жалко, че не може и да лекува. Казусът ми е кръвно 160/80, пулс 70-80. До момента няма терапия, която да е помогнала кръвното да бъде намалено през ноща. Всяка сутрин се събуждам с високо кръвно. Редки са случаите през деня, когато кръвното се нормализира of 140-144. А хапчетата, които пия са една шепа. Но и възрастта е „хубава“ – 75.

  1. Здравейте, г-жо Костадинова,

   Консултирайте се с Вашия кардиолог, за да коригира лекарствата за кръвно, които приемате вечер.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 11. Здравейте, на 15 години съм наскоро забелязях че сърцето ми тупти доста силно и бързо но без някаква болка и се притеснявам да ли има някакъв проблем. Според мен се дължи на това че лятото пих доста енергийни напитки. Също така по едно време се бях подложил на голям стрес. Последният месец ходих при личния ми лекар като кръвното ми беше 120/80. Та въпроса ми е дали имам някакъв проблем и трябва ли да потърся кардиолог. Ще съм благодарен ако отговорите 😀

  1. Здравейте, Стилян,

   Енергийните напитки по правило съдържат стимуланти, които могат да увеличат пулса и кръвното налягане. Особено при високи дози и/или нередовен прием. Стресовите моменти също могат да повишат пулса и кръвното налягане. Измереното Ви кръвно налягане е нормално.

   С кардиолог ще е уместно да се консултирате, ако оплакванията продължат (или се увеличат) дори при спрян прием на енергийни напитки и липса на стрес.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 12. Здравейте, Д-р Кехайов,
  поздравления за изчерпателната информация! Интересувам се от материята! Павил съм си доста експерименти…Средните стойности са 125/80. Но има моменти, когато го меря 135/80, 140/82. Това е обикновено след работа! Час или два след това вече до 130/80.
  Въпросът ми е, какво се случва с кръвното налягане, в изправено положение, по време на работа (физическа, умствена и т.н.)? Отново ли трябва да е в обичайните граници, или варира, и ако варира с какъв процент приблизително е нормално да се вдига или респективно сваля? Т.е. интересува ме има ли динамика на резултатите и какви са нормалните стойности.
  Въпросите ми са породени от факта, че всеки препоръчва измерване на кръвно в покой, но човек, както знаем не е постоянно в такова състояние, дори в 70% от времето не е 🙂
  И ако не е нормално в активната част от деня кръвото да е повишено, както в моя случай (до 140/90), нужно ли е лечение с медикаменти.
  Другият ми въпрос е каква е корелацията с пулса? Дори когато ми е по-високо кръвното, пулсът е не повече от 70 удара/мин., дори обикновено е до 60.
  На 30 години мъж съм, опитвам се да се храня нормално и плувам три пъти в седмицата по 1км.
  Благодаря предварително

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 13. Здравейте д-р Кехайов!.От 2 години вдигам високо кръвно 135/80,140/90 и така всеки път варира.На 43 години съм, ходих на кардиолог ,каква че съм здрава. Правих си изследвания, хормонални и др.всичко е наред. Кръвното се повиша преди цикъл ,по време на цикъла и малко след това. Пия Диротон 5 мг.взимам половин лексотан и валидол и така го нормализирам до 110/70.Винаги съм имала ниско кръвно 90/60 и за мен това е високо. Забравих да кажа ,че след раждането имах предозиране на упойката, която ми беше бита в гръбнака и след това 5 дена не можах да мръдна от болки в тила. Караха ме да пия много кола. Това беше преди 6 години но от тогава започнаха и проблемите, имах паник атаки, пих и още пия антидепресанти от 3 години .А и работя в стресова среда.Може ли да ме посъветвате какви изследвания да направя още и дали това е хипертония. Благодаря ви

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 14. Здравейте. Преди малко жена ми си измери кръвното налягане и беше страшно високо. 180 на 82. Какво трябва да направиме ? Тя е на 48 години

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 15. Каква е тази таблица до 64 години,след тази възраст хората да умират!Не е ли важно кръвното на възрастните хора!

  1. Здравейте г-жо Павлова,

   Отговор на подобен въпрос съм дал в по-горен коментар. Източникът, от който е взета информацията, не е имал данни за хора над 64год. Не е уместно да се допълва с различни проучвания, тъй като методите им са различни и резултатите не са сравняеми.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 16. Кръвното ми е 144/66, какво мога да направя, защото имам голямо главоболие моля за съвет.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 17. Здравейте от скоро долната ми граница на кръвното ми е висока 90. На какво се дължи това

  1. Здравейте Моника,

   Няма как да Ви отговоря, тъй като не сте предоставили никаква допълнителна информация. Можете да посетите общопрактикуващия си лекар за преценка на състоянието.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  1. Здравейте г-жо Павлевска,

   Източникът, от който е взета информацията, не е имал данни за лица над 64год. Не е уместно да я допълня (данни за 64год.+) с данни от друго проучване или статия, тъй като ще се различават методите на измерване, изследваните популации и др.

   Ако намеря подходящ източник, ще допълня статията.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 18. Здравейте, съпругът ми е на 53г. и от три дни кръвното му е 223/130, което за мен е много притеснително. Докато той се казва, че се чувства добре. Обадих се на личния лекар, той ни каза да си вземе таблетка „хлофазолин“. След приема на таблетката, след около час мерим кръвното, но пада само до 192/110. Според вас, какво трябва да направим?

  1. Здравейте Магдалена,

   Разбира се, че „от три дни кръвното му е 223/130“ е притеснително. Обадете се на личния си лекар. Тъй като е почивен ден, вероятно ще бъдете свързани със спешна помощ. Ако не бъдете свързани, се обадете или директно отидете в център за спешна помощ.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  1. Здравейте Габриела,

   Стойности 99/62 попадат в оптималните граници, стига да нямате симптоми на ниско кръвно налягане.

   Ако има епизодични такива, можете да прочетете статията за повишение на кръвното налягане с диета и начин на живот. Ако нямате подобни симптоми, не е нужно да правите подобни промени.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  2. Баща ми е дългогодишен хипертоника, пие лекарства и хранителни добавки, изписани от кардиолог, от няколко дни кръвното му е в ниския регистър- 110/80, което му причинява змаяност, главоболие, сънливост. Кардиологът му установи, чрез ЕКГ предсърдно мъждене, което наложи промяна в схемата на Синтром-а. Притеснявам се дали състоянието му е опасно за възрастта, той е на 80 г и налага ли се спешно отиване в болница

 19. На 70 години съм Долната ми граница е винаги ниска (около със 100 пункта по-ниска от горната). Напр. ако горната граница ми е 170, долната е 68. Защо е така, питала съм кого ли не (в т.ч джипито и кардиолг, на който ме прати) и никой не ми обяснява на какво се дължи това…горната е винаги висока

  1. Здравейте Иванка,

   С напредването на възрастта повечето хора имат атеросклеротични промени (стеснения, „втвърдяване“) в големите си артерии (които провеждат кръвта от сърцето към органите и крайниците).

   Именно това „втвърдяване“ на големите артерии води до „неразтягането им“ (нормално са еластични), когато сърцето се съкрати и изтласка кръв в тях. Когато не се разтягат от приидващата кръв налягането в тях се увеличава значително.

   Това е причината за повишената горна граница на кръвното налягане при възрастните при често в граници долна такава. Резултатът е „разширени граници на кръвното“. Състоянието се нарича изолирана систолна хипертония“ и е често срещано при възрастните.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 20. Здравейте Д-р Кехайов от половин година съм с ниско кръвно 113 долна 60 пулс 100 как да го вдигам ще ви бъда благодарна да ми отговорите и от какво се получава на моменти ми пречернява на 32 години съм.

  1. Здравейте Емилия,

   Кръвно налягане 113/60 не е толкова ниско за човек без придружавщи сърдечносъдови заболявания (особено жена на 32год.), но когато е придружено с оплакванията Ви („на моменти ми пречернява“) и стойности на пулса „100“ е необходимо да му се обърне внимание.

   Не мога да Ви дам конкретни препоръки без да знам състоянието Ви, придружаващите заболявания и тяхното лечение (ако има такива) и други фактори.

   Можете да посетите общопрактикуващия си лекар. Можете и да използвате формата за онлайн консултация за допълнителни насоки и въпроси, свързани с физическата Ви активност, хранене и др., които могат да оказват влияние върху пулса и кръвното Ви налягане.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 21. Здравейте, д-р Кехайов, казвам се Йордан и съм на 25 г.
  Кръвното ми налягане обикновено е около 160/75. Аз съм професионален спортист и не знам дали това се отразява на кръвното налягане, но малко ме притесняват тези стойности, въпреки, че не изпитвам дискомфорт.
  Моля Ви за съвет, благодаря предварително!

  1. Здравейте Йордан,

   Стойностите, които цитирате („обикновено е около 160/75.“), са значително завишени за някой на Вашата възраст. Професионалният спорт в много случаи не е „здравословен“ и има множество отклонения в здравните показатели/физическото състояние на спортистите.

   Препоръчвам Ви първо да прочетете статиите за измерване на кръвното налягане с обикновен апарат и измерване с електронен апарат, за да елиминирате евентуални грешки при измерването.

   Ако стойностите реално са толкова завишени, посетете общопрактикуващия си лекар. Можете и да използвате формата за онлайн консултация за допълнителни насоки и въпроси, свързани с физическата Ви активност, хранене и др., които могат да оказват влияение в/у стойностите на кръвното и сърдечносъдовия Ви риск.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 22. Здравейте, сега с настъпването на есенните месеци, забелязах че през деня горната граница достига до 135-37 долната 70-75.
  Правих си изследвания преди коло 1 седмица и всичко е в норми. Миналата година по това време както и предходние няколко имах паническо разстройство и ходих на кардиолози ( редица такива ) и навсякъде ме увериха че размерите на сърцето ми са нормали и всичко е наред. Между 3-4 пъти в седмицата тренирам като 3 от годините ми са в зала ( без употреба на нищо ).
  Нормално ли е такова поведение в началото на студените месеци?

  1. На 28години съм, 185 / 90кг под 15% bf
   Измерванията на стойностите които съм дал са по обяд след обяд, сутрин и вечер както сте описали в топиците си за правилно измерване са доста по ниски.
   Вечер осредненето е 120/65-70.
   сутрин 110-15/~65

   Поздрави

  2. Здравейте,

   „Нормално ли е такова поведение в началото на студените месеци?“

   Обичайно в студените месеци кръвното се повишава. Все пак не трябва да е над границите за хипертония (135/85 усреднено от всички измервания в 3+ дни вкъщи).

   Такива инцидентни (или чести в определено време – сутрин, обед, вечер) повишения са често начало на една есенциална хипертония. В много случаи се свързват с провокиращ фактор – стрес, прекомерна консумация на сол, кофеин, тютюнопушене, панически атаки и др. При фамилна обремененост (майка, баща, брат, сестра с хипертония) е още по-вероятно.

   Добре е, че от изследванията и консултациите всичко е наред.

   Като начало премахнете за 2-3 седмици модифицируемите рискови фактори, след което измерете отново в няколко последователни дни. Елиминирайте солта от закуската/обяда, кафетата преди обед, тютюнопушенето (активно, пасивно), увеличете аеробната активност при всяка тренировка. Спрете хранителни добавки, от които се „задържа“ вода, напр. креатин и стимуланти – кофеин, екстракти от зелен чай, йохимбин и т.н. При bulking цикли също се повишава кръвното налягане.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 23. От известно време диастоличното ми кръвно налята не е доста ниско -около 50-57.На какво се дължи?Приемам половин „ласипил“сутрин.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 24. Добър ден.
  На 30 години съм и преди 5 дни кръвното ми беше високо например към 140/90. На дясна нормално. Винаги съм имал разлика на двете ръце. От 5 дни насам пия студен чай Каркаде сутрин и вечер. Сега забелязвам, че на лява ръка съм 123/80 а на дясна 118/65. Нормална ли е тази разлика в двете ръце и на дясна да ми е оптимални стойности, а лява нормални?

  С уважение,
  Константин

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 25. Здравейте
  Цяла година пих хапчета за високо кръвно Lodoz
  Беше ми се нормализирано кръвното и ги спрях
  Сега от известно време отново имам и то високи стойности
  160 на 90 с болки в главата
  започнах отново да приемам хапчетата но кръвното не се нормализира страхувам се да не получа инфаркт

  1. Здравейте,

   Първичната хипертония е хронично заболяване. Няма да се „излекува“. Може само да се контролира с лекарства и начин на живот.

   Пациентите често правят грешката да измерят нормални стойности докато приемат лекарства и да си помислят, че вече няма нужда от тях.

   Стойностите са нормални заради лекарствата, а не защото хипертонията е излекувана/отминала.

   Промени в лечението се правят само след консултация с лекуващия лекар (ОПЛ или кардиолог). Консултирайте се с него.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 26. Кръвното ми е 143/76 на 58 години съм за кръвното имам предписано лекарство Норвакс обикновенно го вдигам вечер.Нямам главоболие и други симптоми.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 27. Здравейте д-р. Кехайов,

  на 29 години съм в добра форма. Тренирам често и като цяло нямам проблеми. Имам страх обаче от измерване на кръвното, дори вкъщи се притеснявам. Най-честите измервания на кръвното ми са около 120/75(+- 5 и на двете стойности), като най-високо съм измервал вкъщи, много рядко до 132/78. От последните 60 измервания средната стойност на кръвното ми е 120/75.

  В покой пулса ми е от 60 до 70. Нямам проблем с ускорен пулс. След 30 мин тренировка пулса ми е 130, който бързо спада след това.

  От страх обаче напоследък, като сложа да си меря кръното пулса ми стига до 120/130 показвайки нормални граници на кръвното. След това пулса ми отново бързо си спада до нормалните граници.

  Въпроса им е възможно ли е това покачване в пулса да доведе до отчитане на по-ниско кръвно, а то да е попринцип по-високо? Обикновенно с покачване на пулса, кръвното се повишава или намалява?

  Като цяло нямам никакви оплаквания, задъхвания, не съм с наднормено тегло.

 28. Здравейте, д-р Кехайов!
  Повече 2-3 месеца съм със световъртежи и нестабилно кръвно налягане. Лекувах си при невролог, но няма съществено подобрение.
  Тъй като нормалното за мен кръвно налягане е около 90/50-60 , започнах да го следя и установих,че нормализирам горната граница до 120, но долната варира от 60 до 49-54.
  Нормално ли е това и ако не, какво следва да направя?
  Благодаря за отделеното време

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
  1. Здравейте, Леман,

   Трябва да посети общопрактикуващия си лекар за направление №3 за консултация с кардиолог.

   При подобни стойности на 21г. е нужно да се изключи с преглед и изследвания вторична хипертония, при която има точно определена причина.

   Вижте частта за вторична хипертония в статията за симптоми и причини за високо кръвно налягане.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 29. Здравейте на 33 години съм .От четири дни кръвното ми е 140 /100 .Трябва ли да посетя кардиолог?Благодаря .

  1. Здравейте, Диана,

   Започнете с посещение при общопрактикуващия си лекар. Ако след прегледа има необходимост от преглед от кардиолог, ОПЛ ще Ви насочи.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 30. Здравейте Д-Р Кехайов мъжът е на възраст 52 години премерих му кръвното и е 106 на 67 и пулс 80 чувства болка в главата и замъгляване на очите леко му се върти глава, трябва ли да посети лекар?

 31. Оптималното 120-80 е 40 разлика. Има информация за стойностите при високо над… и ниско под … но винаги разликата е около 40 между горните и долни показания. Какво е състоянието на организма, когато показанията между горно и долно са по – големи: примерно 127 – 64 = 63? Каква означава за състоянието на сърцето: аритмия, клапи, исхемично или др.?

  1. Оптималното 120-80 е 40 разлика… Какво е състоянието на организма, когато показанията между горно и долно са по – големи…Каква означава за състоянието на сърцето: аритмия, клапи, исхемично или др.?

   Няма строго определена връзка между изброените от Вас аритмии, клапни заболявания, ИБС и пулсовото кръвно налягане (разлика горна – долна граница). Кръвното Ви може да е 120/50 (разлика 70) и да сте напълно здрав, или да сте сърдечно болен.

   Оптималното кръвно налягане не е „120/80“. Това е добилата широка известност стойност, която е лесна за запомняне и се повтаря навсякъде. Същата стойност няма да е „оптимална“ за здраво, младо момиче с поддържано кръвно без оплаквания 110/60.

   Оптимални са стойностите на кръвното, при които е най-нисък рискът за развитие и прогресия на сърдечносъдови и други, свързани с кръвното налягане заболявания. При по-ниски и по-високи стойности от тях рискът се повишава.

   Оптималните стойности не са конкретна цифра, напр. 120/80, нито конкретна „разлика“ (40), а по-скоро „от-до“. Затова и в таблиците има такива стойности. Видно е и на графиката в края на статията. Оптимални са стойностите в „дъното“ ѝ. Колкото по-възрастен и с повече сърдечносъдови заболявания човек, толкова по-надясно се измества графиката.