Високо кръвно налягане

Как да проследяваш промените в кръвното си налягане (Таблица)

Д-р Денислав Кехайов
Таблица за проследяване на кръвното налягане вкъщи.
Можете да изтеглите таблицата за проследяване на кръвно налягане вкъщи или да я видите онлайн с Google Sheets. Означения: SBP (систолно налягане, „горна граница“), DBP (диастолно налягане, „долна граница“). Променяте датите, въвеждате стойностите за SBP и DBP от измерванията си сутрин и вечер в 3 до 7 последователни дни. Автоматично се пресмятат средното кръвно налягане за деня (вдясно, зелено), за целия период (долу, оранжево) и се чертае графиката.

1Защо да използвате таблицата за проследяване на кръвното налягане

Статията е отговор на този коментар от „Как правилно да измериш кръвното си налягане с електронен апарат„.

При измерване на кръвното налягане вкъщи единичните измервания не са толкова показателни, освен ако не са силно завишени. Вижте нормалните стойности на кръвното налягане.

Диагнозата артериална хипертония при измервания вкъщи се прави въз основа на усредненото налягане от измервания сутрин и вечер в 3 до 7 последователни дни.

Диагностичният праг при усреднени измервания вкъщи е 135/85.

Във всяко едно от тези измервания (сутрин и вечер) трябва да се измери кръвното налягане 2 пъти, през 1-2 минути.

Новите статии

Кръвното налягане се измерва на ръката, на която е по-високо преди прием на лекарства за хипертония (ако има такива). Прочетете повече за това на коя ръка е правилно се измерва кръвното и кога се измерва кръвното налягане.

2Как да използвате таблицата за проследяване на кръвното налягане

Стъпки за използване на таблицата:

 1. Изтеглете таблицата, за да можете да я редактирате. Изтеглената таблица е празна и не съдържа примерните стойности, дадени на снимката горе с изключение на датите.
 2. Съкращения: В таблицата са използвани съкращения: SBP (систолно налягане, „горна граница“), DBP (диастолно налягане, „долна граница“). За всяко измерване (сутрин и вечер) има SBP 1/DBP 1 и SBP 2/DBP 2. Това са горната и долната граница от двете измервания през 1-2 минути.
 3. Коригирайте датите: Заменете датата в първата клетка с днешната със същия формат (1.1.2019). Заменете останалите последователни дати.
 4. Въвеждайте стойности: Всеки ден измервайте кръвното си налягане сутрин и вечер преди прием на лекарства за хипертония, ако приемате такива. Измервате два пъти през 1-2 минути. Стойностите от първото измерване въведете в SBP 1/DBP 1, а от второто в SBP 2/DBP 2. Повторете вечерта. Повторете за минимум 3 дни, препоръчително 3-7.
 5. Единствено въвеждайте дати в първата колона и стойности на кръвното налягане в празните бели клетки. Средните стойности (зелените клетки с нули) се пресмятат автоматично, графиката също се чертае автоматично, след като въведете стойностите.

След като сте проследили кръвното си налягане в 3 до 7 последователни дни важната стойност е усреднената от всички изследвания. В таблицата това са оранжевите клетки.

Диагностичен праг за артериална хипертония при усреднени измервания вкъщи е 135/85.

Сравнете усредненото си кръвно налягане с референтните му стойности и вижте в коя група попадате.

Споделете таблицата с лекуващия си лекар (ОПЛ, кардиолог), за да може да се прецизира лечението на артериалната хипертония (ако има такова и е нужно).

Коментари 4

Коментари (4)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

 1. Благодаря д-p Кехайов. Похвално е че имаме в Пловдив млади и загрижени за хората лекари. За мен тази информация е изключително полезна, особенно в момент на изолация. Бъдете здров.

  1. Здравейте, г-жо Николова,

   Пример с четири измервания: 130/80, 140/90, 130/80, 150/80.

   Средна горна граница: (130 + 140 + 130 + 150) / 4 = …
   Средна долна граница: (80 + 90 + 80 + 80) / 4 = …

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов