Самостоятелно висока горна или долна граница на кръвното налягане е често срещана
Високите горна или долна граница на кръвното налягане са често срещани, особено с напредване на възрастта. Например 135/70, 150/80 или 140/100. В началните етапи на хипертонията кръвното се повишава епизодично до такива стойности, докато след години се фиксира трайно високо. На снимката са дадени прекалено сближени граници, нехарактерни за измерване в реални условия.

1Правилно ли е измерено кръвното налягане

Преди да търсите причината за висока долна или горна граница на кръвното, трябва да сте сигурни, че измерването е вярно.

Много фактори могат да повишат кръвното налягане и правилната подготовка и измерване са задължителни за предотвратяване на грешки.

Вижте статията как да измерите кръвното си налягане с обикновен апарат или тази, ако измервате кръвното с електронен апарат.

В тях са дадени възможните грешки при измерването.

Измерванията вкъщи са показателни, когато се правят сутрин и вечер в 3 до 7 последователни дни с калибриран електронен апарат. При всяко измерване (сутрин и вечер) се измерва двукратно през 1-2 минути, на ръката с по-високото налягане и стойностите се усредняват.

Можете да ползвате тази таблица, за да проследите кръвното си налягане в 3 до 7 последователни дни и да прочетете статията, разясняваща кога се измерва кръвното.

Референтни стойности на кръвното налягане
Категория Систолно налягане (горна граница) Диастолно налягане (долна граница)
Оптимално < 120 < 80
Нормално 120 – 129 80 – 84
Високо нормално 130 – 139 85 – 89
Хипертония I степен (лека) 140 – 159 90 – 99
Хипертония II степен (умерена) 160 – 179 100 – 109
Хипертония III степен (тежка) ≥ 180 ≥ 110

При измервания вкъщи за диагностичен праг се приема 135/85, а не 140/90, който е даден в таблицата. 140/90 е диагностичният праг в лекарския кабинет. Причината е нормално по-ниските стойности вкъщи, в сравнение с тези при лекаря.

Пример: Артериална хипертония ще означават усреднени стойности след измервания в 3 до 7 дни:

 • 150/80 – висока горна и нормална долна граница;
 • 130/97 – високо-нормална горна и висока долна граница;
 • 145/95 – повишени и двете граници.
 • 137/86 – под 140/90, но над 135/85

Вижте нормалните стойности на кръвното налягане според възрастта тук, причините за високи граници и причините за ниски граници.

2Какво показват горната и долната граница на кръвното

Сърцето е мускул, който тласка кръвта в кръвоносните съдове със всяко свое съкращение (свиване).

Горната граница на кръвното налягане се нарича систолно налягане (систолично). Това е максималното налягане в кръвоносните съдове, при съкращението на сърцето.

Новите статии

Долната граница на кръвното налягане се нарича диастолно налягане (диастолично). Това е минималното налягане в кръвоносните съдове, между две последователни съкращения на сърцето.

Разликата между систолното и диастолното налягане се нарича пулсово налягане. Например при 120/80, пулсовото налягане ще е 40.

3Причини за висока горна или долна граница на кръвното

 • Горната граница (систолно налягане, СН) зависи от:
 • Ударния обем – обемът кръв, която сърцето изтласква при едно свое съкращение. Повишен ударен обем повишава СН;
 • Комплайънса на съдовете – свойството им да се разтягат при увеличение на налягането в тях. Намаленият комплайънс (разтегливост) повишава СН;
 • Съотношението скорост на изтласкване/съдово съпротивление
 • Долната граница (диастолно налягане, ДН) зависи от:
 • Съдовото съпротивление – повишеното съпротивление повишава ДН;
 • Комплайънса на съдовете – намаленият комплайънс намалява ДН;

При млади хора, здравите големи артерии са с висок комплайънс (разтегливост). При съкращението на сърцето стената им се разтяга и те поемат изпомпената от него кръв.

Това разтягане не позволява на горната граница (систоличното налягане) да се повиши прекалено много.

С възрастта при повечето хора се развиват атеросклеротични плаки, които намаляват комплайънса на големите артерии (свойството им да се разтягат при ударите на сърцето).

Намалената разтегливост повишава горната граница и понижава долната. Измерват се стойности например 150/70, 160/60 и т.н. Състоянието се нарича изолирана систолна хипертония.

Висока долна или горна граница на кръвното

Най-важното

Вярно измерване

Хипертония
Достатъчна е една повишена граница (горна над 140 или долна над 90), за диагноза артериална хипертония. 150/70 е хипертония, 130/100 също.

Висока горна граница
Изолирана систолна хипертония. Най-често при атеросклероза с възрастта, по-рядко хипертиреоидизъм, захарен диабет. Например 150/80.

Висока долна граница
Изолирана диастолна хипертония. По-честа при млади хора с нарушение в регулацията на артериалното налягане. Например 130/100.

Разширени граници на кръвното
Най-често изолирана систолна хипертония с висока горна и нормална/понижена долна граница. Например 160/80.

Сближени граници на кръвното
При спадане на кръвното и увеличение на пулса, по-рядко при изолирана диастолна хипертония, аортна стеноза и др.

Отвори

Атеросклерозата може да е причината за повишена горна граница и при по-млади хора, особено при рискови фактори за бързото и развитие – захарен диабет, тютюнопушене, повишен холестерол, фамилна обремененост и др.

При младите повишената горна граница най-често е началото на есенциалната хипертония. Причините тук са всеизвестни – фамилна предразположеност, тютюнопушене, наднормено тегло, стрес и др. Прочетете повече за симптомите и причините на есенциалната хипертония.

Повишението само на долната граница се нарича изолирана диастолна хипертония.

По-често се среща при млади хора и често се дължи на повишено периферно съдово съпротивление от нарушена регулация на артериалното налягане.

4Разширени граници на кръвното налягане

Разширените граници са характерни за възрастните, при които е честа изолираната систолна хипертония. Например кръвно 150/70 или 160/60.

Причината най-често е атеросклерозата, намаляваща комплайънса (разтегливостта) на артериите.

Вижте промените на кръвното с годините в таблица тук.

С разширението на границите се увеличава пулсовото налягане (разликата систолно – диастолно). Повишеното пулсово налягане е самостоятелен рисков фактор за сърдечносъдови инциденти – инсулти (хеморагичен, исхемичен, „микро или миниинсулт“), инфаркти, съдова недостатъчност.

Прочетете повече за симптомите и поведението при инсулт и микроинсулт.

Други рискови фактори са ниско съотношение общ/добър холестерол, повишен “лош” LDL-холестерол, понижен “добър” HDL-холестерол, повишени триглицериди, захарен диабет, тютюнопушене и др.

Съдовата недостатъчност (недостатъчно кръвоснабдяване) на крайниците е също асоциирана с повишеното пулсово налягане.

5Сближени граници на кръвното налягане

Жена, спорт, сближени граници на кръвното налягане.
Често се срещат жени с нормално ниско кръвно, при които дори малко понижение „сближава границите“. Например при нормално кръвно 100/75, ще спадне до 90/70.

Границите на кръвното се сближават най-често при ускорен пулс. Тогава има по-малко време за изпълване на сърцето с кръв между съкращенията му.

Ударният обем намалява, което понижава горната граница. При здрави артерии (млади хора) комплайънсът (разтегливостта) е висока, което поддържа долната граница.

Така се сближават горната и долната граница. Например момиче с кръвно 90/70 и пулс близо до горната граница.

Друга причина за сближени граници е изолираната диастолна хипертония (повишена долна граница при нормална горна), например 130/100.

Други по-редки причини за сближени граници са аортната стеноза, констриктивният перикардит.

6Рискове от самостоятелно повишените граници на кръвното

Независимо от това коя граница е повишена, рисковете от високото кръвно налягане са едни и същи – инсулти, инфаркти, бъбречна недостатъчност, аневризми, увреждане на зрението, бъбреците и др.

Все пак, всяка една от границите се асоциира с едни усложнения повече от други.

Самостоятелно високата горна граница е свързана повече с инсулт и стабилна ангина (стягане в гърдите при физическо усилие). На всеки 20 mmHg увеличение над 115 mmHg всички усложнения се удвояват.

Самостоятелно високата долна граница е свързана повече с аневризми (абнормни разширения) на аортата. На всеки 10 mmHg увеличение над 75 mmHg всички усложнения се удвояват.

7Лекарства за понижение на горна или долна граница на кръвното

Няма лекарства за кръвно налягане, които да действат само върху долната или горната граница. Всички действат върху двете.

При лечението на кръвно налягане има целеви (таргетни) стойности, при които честотата на усложненията се понижават значително (под 130/80 или 140/90).

Лекуващият Ви лекар (общопрактикуващ или кардиолог) ще определи лечението при повишено кръвно налягане.

Задължителна при лечението на хипертонията е промяната в начина на живот.

Вижте статията 5 евтини начина да нормализираш високото кръвно, можете да ползвате и тази таблица за проследяване ефекта на лечението.

Ако се интересувате от „природни“ методи за понижението му, прочетете статията за чесъна и каркадето.

В тази статия можеш да прочетете за видовете лекарства за високо кръвно налягане.

Статията Ви беше полезна?

Коментари 33

33 коментара

Вашият коментар

Вашият коментар

Можете да споделите личен опит или познания, които ще бъдат полезни за останалите.

Не се отговарят въпроси относно (1) разчитане на изследвания, (2) поставяне на диагноза и (3) коментар на назначено лечение.

Лекуващият лекар (общопрактукуващ или прегледал Ви специалист) разчита изследванията, поставя диагноза и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.

 1. Благодаря ви!Тъй като имах съмнения относно лечението ми за АН, информацията ви,ми беше много полезна!

  1. На 50 г.съм.от около 28 г.съм с високо кръвно налягане.През годините съм пила различни хапчета и съм го подържала в нормални граници,но от три месеца вдигам високо кръвно и не мога да го контролирам.Два вида хапчета ми смениха и няма желания резултат.Моля кажете си мнението от къде може да е проблема?

 2. Много благодаря, много полезна статия! Имам въпрос: На лявата ръка измерването ми дава по-високи стойности, затова меря там, но….Измервам, записвам стойностите. 1. Веднага меря втори път-винаги са по-ниски от предното измерване и то с голяма разлика. 2. Втори път меря след-2-3 минути…пак различни стойности от първото???? Нормално ли е да има разлики няколко десетки единици? Да усреднявам ли стойностите? Благодаря!

  1. Здравейте,
   1. Правилно измервате кръвното налягане на ръката с по-високите измервани стойности.

   2. Правилно записвате. Запазвайте резултатите в таблица като от тази статия https://drkehayov.com/hipertoniya/tablitsa-promeni-kravno-nalyagane и лесно ще виждате дали има дългосрочна промяна или не.

   3. Неправилно измервате отново, веднага след първото измерване. От тази статия https://drkehayov.com/hipertoniya/vyarno-izmervane-kravno-nalyagane
   „Ако кръвното е високо, измери го отново след 1 минута. Не си мери кръвното няколко пъти без пауза на една и съща ръка. Всяко следващо измерване ще излиза по-ниско, заради нарушеното кръвообращение от натиска на маншета.

   4. При повечето хора първото измерване е най-високо. След това обикновено се успокояват и второто измерване е по-ниско. Ако разликата между двете измервания е значителна (напр. 10-15+) – или се мери прекалено рано на същата ръка, или се допуска друга грешка в измерването (неспокоен, предхождаща физическа активност и др).

   Вижте възможните грешки в статията за правилно измерване на кръвното, дадена горе.

   5. Усреднявайте стойностите.

  2. Добър ден,статията е изключително интересна,но ме наведе на някои въпроси, защото аз съм на 38г,с кръвно средно 100/60 и до 120/80 като имам лек сърдечен дефект но на напоследък кръвното ми е редовно е 100/90 а главоболието е убийствено ,и не знам на какво се дължи промяната.

  1. Здравейте!!!!
   Съпругът ми от две седмици ,който е на 38 год подържа висока долна граница,130/93 това е стойността от вчера!Направиха му кардиограма ,там всичко е наред!!!
   Ще Ви помоля за съдеиствие ,какво точно трябва да се направи за да се оточни от къде тръгва проблема!
   Предварително Ви благодаря!!!

 3. Наистина много полезна информация.Аз от години не мога да си нормализирам кръвното.Нормалното ми кръвно е 190/110.

  1. Благодаря ви за отговора,сменила съм четири кардиолога.И все ми сменят лекарствата но ефект никакъв.Когато вдигна кръвно стига до 240/140.

  2. Здравейте!
   Добре ще е да направите допълни изследвания-креатинин,урина,кръвна захар(най-добре ОГТТ).

  3. Много благодаря,д-р.Кехайов!Всичко, което чета от Вас,ми е полезно.Написано е ясно, компетентно,и разбираемо!Вие Сте доктор по призвание!Здраве и щастие,докторе!

 4. Здравеите на 29 години съм
  Искам днес да споделя нещо за първи път какво ми се случва имах високо кръвно днес 160/80 и имах главоболие на главата не силно а леко така да се каже и отидох във една аптека да ми го измерият и бях шокиран не знам все пак от нерви ли е или пък вече може да се каже че имам високо кръвно ? Благодарим

  1. Здравейте Антон,

   Диагнозата хипертония може да се постави след няколко типа измерване на кръвното налягане:

   1. Офисно измерване – измерване в кабинета на лекаря при няколко посещения. Диагностичен праг 140/90.
   2. Домашно измерване – усреднена стойност на измервания от Вас вкъщи, проведени сутрин и вечер за няколко дни (3-7). Диагностичен праг 135/85.
   3. Амбулаторно 24-часово мониториране – с различни диагностични прагове в зависимост от дневни, нощни и 24-часови стойности.

   Посетете общопрактикуващия си лекар, за да бъдете насочен правилно.

   Поздрави,
   Д-р Денислав Кехайов

 5. На 70 години съм и кръвното налягане е 145 на 75 пулс 70 това опасно ли е и как с народна медицина мога да смъкна систолното налягане?

  1. Здравейте,

   При възрастни над 65г., които приемат лекарства за артериална хипертония, се препоръчват целеви стойности за горната граница 130-139 mmHg. Долната граница и пулсът Ви са в нормални граници.

   Можете да се консултирате с кардиолог преди да започнете промени в начина на живот и народна медицина. На тези години е важно да се вземат предвид придружаващите заболявания и състояния.

   За ефективни промени в начина на живот можете да прочетете тази статия.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 6. Здравейте, от около 1 седмица съм под стрес и уплаха, изнервена и депресирана. От днес обаче забелязах главоболие и замайване преди около час си измерих кръвното налягане, което е 90/70. Нормалното ми е 90/60.Вече 2 седмици съм на ксанакс а от 3,4 дена започнах да го пия и през деня. От снощи почнах да пия и мента, глог и валериан по 2 табл.Преди 30 мин. изпих и чай мента с маточина. Усещам, че започвам да получавам сърцебиене да взема ли и валидол? Когато ми е по високо кръвното или ниско се справям, но когато ми се доближат границите не знам какво да правя.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 7. Здравейте,
  Благодаря за полезната информация. При мен се получава нещо много странно. Цял живот съм с кръвно 80/60 и се чувствам перфектно. Но към днешна дата при възраст над 50 години се появяват периодично дни, в които играе диастоличното налягане. То се повишава и се стига от 120/73 до 130/86, рядко 136/90. Това, което ме смущава е, че при прием на лекарство примерно АСЕ инхибитор, повлиява само на систоличното, а диастоличното не само не се понижава, ами дори се повишава. И въпреки, че цитираните от мен стойности не са чак толкова смущаващи, аз се чувствам сякаш съм пред инсулт, силно главоболие с позиви за повръщане. Прави ми впечатление, че проявявам някаква реакция към солта и в такива ситуации абсолютно я изключвам за няколко дни. В останалото време всичко си е в норма. Лекар ми препоръча да пия чай при сърдечна невроза. Когато имам проблем го пия за няколко дни.
  Въпросът ми е: Защо Диастоличното кръвно налягане не се повлиява от медикамента и защо с приема на медикамента продължава да се повишава? /Медикамента оказва влияние само върху стойността на систоличното налягане и по този начин събирам двете граници. Усещането е много неприятно/
  Благодаря, че намирате време да разглеждате зададените въпроси.
  Хубав и успешен ден!

  1. Здравейте доктор Кехайов. На 38 години съм. Стадам от страхова невроза и най вече от страх от припадане. Измервам стойност на кръвно налягане 118 на 60 понякога и се плаша. Плаша се от долната граница. Има ли опсност при това кръвно от припадък. Благодаря Ви.

 8. Здравейте.Искам да Ви попитам,каксе получава да лягам с нормално ,или ниско кръвно,а да се събуждам около 05,06 часа с високо кръвно.Лягам към 24 ч.с кръвно 110/70,МОЖЕ ПОНЯКОГА И С 80/50,а към 05 ч .сутринта да имам 150/75 ?Вечер около 20 ч.вземам -ТАНИДОН НСТ 80МГ. Не всяка вечер става така,но се случва на 10 дни поне 2 пъти.Аз съм на 69 г.лекарства за кръвно пия от …мисля 5-6 г.Ако има възможност-да не пия хапчета,а с нещо друго да се лекувам ?Благодаря,предварително !

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 9. Здравейте от 2месеца си Меря кръвното сутрин, обед и вечер и ми е 86 на 64 с пулс 47 вечер(51) през деня. Жена съм на 45години. Някакво предложение.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 10. Здравейте моето дете е на 7г. започва да го боли главата, става много блед, не се чуства добре и повръща. Това състояние става винаги вечер 20-21ч. Винаги му измерваме кръвното и нормално но последният път беше 102-142. Започна преди 6м. и се е случвало 6-7 пъти. Какви мерки бихте ме посъветвали да предприема. Благодаря

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 11. На 67 г съм. Повече от 10 г приемам Лозап-Н. Напоследък ми прави впечатление, че имам разширени граници на кр.налягане. Обикновено границата е около 60. Кръвното ми налягане е 120-130 на 60-75. Приемам и Аторис 10 мг и холестеролът ми е нормален. Колко опасна е тази разширена граница и трябва ли да сменя лекарството?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 12. Здравейте,
  д-р Кехайов!
  Пиша ви само за да изкажа благодарност за сайта Ви който е много добър!
  Радвам се че има добри доктори в БЪЛГАРИЯ!
  Сърдечно благодаря!❤🍀

 13. Здравейте д-р Кехайов, чичо ми е на 86 г. пулса му спада да 38, а кръвното винаги е различно. Но долната граница винаги е 45 до 50. Вчера като го измери беше 128 на 43. Изписаха му хапчета пулса вече е 45 до 50, но долната граница на кръвното не е мръднала. Какво бихте ни посъветвали? Как може да вдигне долната граница?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 14. Здравейте д-р Кехайов, аз съм на 69 г. и отскоро имам проблеми с повишена долна граница на кр. налягане. От 2016 г. д-р Иван Мартинов – интензивна кардиология Пирогов ми предписа Беталок Зок – 50мг по половин таблетка сутрин и до миналото лято нямяше проблем, но от тогава пролет и есен кръвното ми играе от 130/70 до 140/86 и започнах да вземам само при кризи половин т. ко-ирбасан. Тази статия ми помогна да разбера защо се случва това. но само в преходни сезони се случва това засега. Благодаря

 15. Здравейте. На 42 години съм и вече 5 години пия лекарства за Кръвно. Смених няколко Кардиолози и поне 5 вида хапчета.
  Основно проблема ми е висока долна граница. Когато е над 90 започва главоболие.
  Когато пия хапчета ми спада повече горната граница от което пак се чувствам зле и неработоспособен. От дни поддържам 130/100 и нямам решение на проблема. Кръв и Урина са в норми.

  1. Здравейте, Веселин,

   Изберете си един кардиолог, който да води лечението Ви и не го „сменяйте бързо“. Така могат да се вземат много по-точни решения, отколкото всеки път да „започвате отначало“ при друг лекар, който не Ви познава.

   В случая няма какво да Ви посъветвам, освен
   (1) постепено добавяне/увеличаване на лекарствата през няколко седмици (намалява честотата на нежеланите реакции при понижението на кръвното налягане) и

   (2) да не се заменя работещо лекарство, към което нямате нежелани реакции, а да се добавя към него или да се увеличава дозата му.

   Всеки кардиолог познава тези принципи и би трябвало да Ви изписва лечение според тях.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов