Исхемичен и хеморагичен инсулт на скенер (компютърна томография).
На изображението се виждат исхемичен инсулт (вляво, стрелка) и хеморагичен инсулт (вдясно, звезда) на т.нар. “скенер” (компютърна томография). Скенерът е основно образно изследване при инсулт – може да се разбере вида (исхемичен, хеморагичен, микроинсулт), да се отхвърлят други потенциални причини за симптомите, напр. тумори.

1Какво представлява инсултът (удар, stroke, мозъчен инфаркт)

Инсултът (удар, англ. “stroke”) е спешно състояние, при което има остро нарушение на мозъчното кръвообращение.

До определена част на мозъка или не достига кръв (“исхемия” – липса на кръв, исхемичен инсулт) или има кръвоизлив в същата (“хеморагия” – кръвоизлив, хеморагичен инсулт).

Крайният резултат от продължителната липса на кръв или кръвоизлив е един и същ – засегнатата мозъчна тъкан загива и функциите, които е изпълнявала се губят.

Зоната със загинала мозъчна тъкан се нарича “инфаркт” (мозъчен инфаркт), аналогично на сърдечния инфаркт.

Мозъчният инсулт и сърдечния инфаркт са водещите причини за смъртност в България, следвани от злокачествените заболявания.

2Видове и причини за инсулт (мозъчен инфаркт)

Има различни видове инсулт според механизма на развитие (напр. липса на кръв/кръвоизлив), разположението (вдясно, вляво, стволов и др.), големината (напр. масивен) и др.

 • Видове инсулт:
 • Исхемичен мозъчен инсулт – липса на кръв до определена част от мозъка (“исхемия” – липса на кръв). Често от запушващ кръвоносния съд тромб (съсирек) или ембол (откъснал се от друго място съсирек или плака, отнесен с кръвотока). Симптомите продължават над 24 часа.
 • Хеморагичен мозъчен инсулт – кръвоизлив (“хеморагия” – кръвоизлив) или в мозъчната тъкан (паренхимен кръвоизлив), или между обвивките на мозъка (субарахноиден кръвоизлив). Симптомите продължават над 24 часа.
 • Микроинсулт (ТИА) – бързопреходна липса на кръв, която води до симптоми от минути до часове. На образни изследвания (компютърна томография – “скенер”, ЯМР) няма оформен мозъчен инфаркт. Симптомите отминават в рамките на 24 часа. Има тенденция да се повтаря. Хора, прекарали микроинсулт, имат повишен риск от исхемичен мозъчен инсулт.
 • Стволов инсулт – липса на кръв/кръвоизлив в мозъчния ствол. В него се намират центрове, контролиращи сърдечната дейност, дишането, тонуса на съдовете, гълтане, повръщане, кашляне, кихане и други.
 • Лакунарен инсулт – при запушване на малък перфораторен клон на големи мозъчни артерии.
 • Инсулт вляво/вдясно – крайният мозък се разделя на две полукълба – ляво и дясно. Двете полукълба имат сходни, но и различни функции и инсултите вляво/вдясно се различават по симптомите си.

3Исхемичен мозъчен инсулт

Исхемичният инсулт е най-честия вид инсулт. Честотата му достига до 88% от всички случаи. Смъртността до 12%.

Исхемичният инсулт се дължи на липса на кръв до определна част от мозъка (“исхемия” – липса на кръв).

 • Чести причини за исхемичен инсулт:
 • Атеросклероза – стеснения на кръвоносните съдове от атеросклеротични плаки. Когато са големи и разязвени върху тях може да се образува тромб (съсирек), който запушва напълно съда. Може и да се откъсват малки части от плаката, които отнесени с кръвотока ще запушат нататъшни по-малки мозъчни артерии.
 • Сърдечна емболизация – при някои аритмии (“излизане извън ритъм”, напр. предсърдно мъждене), след прекаран инфаркт могат да се оформят тромби в сърдечните кухини. Тези тромби могат да се откъснат и отнесени с кръвотока (емболизация) да запушат артерии на мозъка.
 • Криптогенен инсулт – терминът се ползва, когато не може да се идентифицира причина за инсулта.
Новите статии

Мозъчната тъкан е изключително чувствителна на липса на кръв – специално кислорода и кръвната захар в нея, които са нужни за метаболизма ѝ.

Пример: При диагностициран инсулт кръвната захар се измерва възможно най-рано – още от екипа на спешна помощ, за да може бързо да се коригира, ако е понижена.

След няколко минути липса на кръв (исхемия) мозъчната тъкан започва да загива. Оформя се участък с необратимо увредена тъкан, т.нар. “мозъчен инфаркт”.

Около инфаркта има зона, в която кръвотокът е намален, но не напълно липсващ. Мозъчната тъкан в нея все още не е загинала, но при забавен транспорт и лечение на болния ще загине. Тази зона се нарича “исхемична пенумбра”.

Пример: При непознаване симптомите на инсулта се забавя диагнозата и транспортирането в болница. В този случаи най-често загива участък от мозъчната тъкан (мозъчен инфаркт). Усилията при лечението ще са насочени към възстановяване жизнеността на пенумбрата.

 • Рискови фактори за исхемичен мозъчен инсулт:
 • Възраст – с повишаване на възрастта нараства и риска за инсулт;
 • Раса – черната раса има по-висок риск и по-висока смъртност спрямо бялата;
 • Пол – в млада възраст жените имат същия или по-висок риск от мъжете (контрацептиви, бременност). С напредване на възрастта рискът при мъжете става по-голям;
 • Наследственост – рискът нараства, ако близък кръвен роднина е прекарал инсулт (майка, баща, брат, сестра);
 • Артериална хипертония – високо кръвно налягане. Дългогодишното и недобре контролирано високо кръвно повишава риска. Прочетете повече за хипертонията, симптомите на хипертонията и лечението ѝ.
 • Захарен диабет – особено дългогодишен, недостатъчно контролиран (високи стойности на кръвната захар въпреки лечението)
 • Дислипидемии – висок холестерол, повишен “лош” LDL-холестерол, понижен “добър” HDL-холестерол.
 • Сърдечни заболявания – аритмии (“излизане извън ритъм”), прекаран сърдечен инфаркт, клапни пороци, изкуствени сърдечни клапи и др.
 • Стеснения на каротидните артерии (сънни артерии) – дължат се на атеросклеротични плаки, върху които може да се образува тромб или да се откъсват частици от тях.
 • Затлъстяване – повишава риска от високо кръвно налягане, повишен холестерол, обструктивна сънна апнея и др.
 • Тютюнопушене – ускорява атеросклерозата, повишава лошия холестерол, намалява добрия и др.
 • Обструктивна сънна апнея – повишава риска от хипертония, предиабет, диабет и др.
 • Ниска физическа активност – повишава риска от хипертония, наднормено тегло, метаболитен синдром (“предиабет”), захарен диабет, атеросклероза и др.
 • Стрес
 • Злоупотреба с алкохол – при големи количества се повишава кръвното налягане;
 • Повишен хомоцистеин, hsCRP

Пример: Важно е да се спомене, че острите инфекции (дихателни, урологични и др) са чест провокиращ момент при хората, които получават инсулт. Профилактичните имунизации напр. за грип понижават честотата на сърдечносъдовите инциденти при възрастните.

4Хеморагичен мозъчен инсулт

Апарат за измерване на кръвно налягане показващ хипертония.
Повишеното кръвно налягане (хипертония) е основен рисков фактор за хеморагичните инсулти. Рискът нараства пропорционално с повишаването стойностите на кръвното налягане.

Хеморагичният мозъчен инсулт се дължи на кръвоизлив в мозъка (паренхимен кръвоизлив) или между обвивките му (субарахноиден кръвоизлив).

Има честота 8-12% от всички случаи. Смъртността е по-висока спрямо исхемичния инсулт – до 36-37%.

При него основните рискови фактори са два – възрастта и високото кръвно налягане.

 • Рискови фактори за хеморагичен инсулт:
 • Възраст – с повишаване на възрастта нараства и риска за инсулт;
 • Артериална хипертония – основен рисков фактор. При дългогодишна хипертония резките повишения на кръвното налягане (напр. хипертонични кризи) могат да доведат до хеморагичен инсулт. Честите вариации на кръвното също повишават риска.
 • Аневризми на мозъчни артерии – разширения на артериите с изтънени стени. Същите при повишено кръвно налягане могат да се разкъсат.
 • Съдови малформации
 • Нарушения в кръвосъсирването
 • Лекарства “разреждащи кръвта” – повишават риска от кръвоизлив. Напр. антикоагуланти (Синтром, Еликвис, Прадакса, Ксарелто), антиагреганти (Аспирин, Клопидогрел)
 • Тютюнопушене
 • Злоупотреба с алкохол – води до резки повишения на кръвното налягане при запой или хронично повишение при алкохолизъм;
 • Наркотици – кокаин, екстази. Водят до резки повишения на кръвното налягане.

Честотата на хеморагичния инсулт е завишена в развиващи се страни (напр. България) поради високата честота на хипертонията в тях.

5Микроинсулт (преходна исхемична атака, ТИА)

Микроинсултът е бързопреходна липса на кръв, която води до симптоми на инсулт от минути до часове. Нарича се “транзиторна (преходна) исхемична атака” или съкратено ТИА.

При микроинсулт кръвоснабдяването се възстановява за минути до часове и на образните изследвания (компютърна томография – “скенер”, ЯМР) няма оформен мозъчен инфаркт (загинала мозъчна тъкан).

Симптомите на микроинсулта отминават в рамките на 24 часа, за разлика от тези на инсулта, които продължават над 24 часа.

Хора, прекарали микроинсулт (ТИА), имат повишен риск от нов микроинсулт в първите часове или след това.

При тях трябва да се търсят потенциални източници на емболия или големи/разязвени атеросклеротични плаки стесняващи артериите.

Д-р Денислав Кехайов
Имате въпроси относно състоянието си?
Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *