Д-р Денислав Кехайов УИН 1700005417

Съдова хирургия, МБАЛ “Св. Каридад”
Пловдив, бул. Никола Вапцаров №23А
.

Завършил Медицински университет – Пловдив.

Профил в Български лекарски съюз, CredoWeb, LinkedIn, ResearchGate, MedicineBG.

Лекувани заболявания в отделението

  1. Хронична артериална недостатъчност на долни и горни крайници (запушване на артериите на крайниците) – Облитеративна атеросклероза, Синдром на Лериш, Болест на Бюргер, Хронична мезентериална исхемия и др;
  2. Остра артериална недостатъчност на долни и горни крайници (емболия, тромбоза, травми);
  3. Аневризми – артериални, венозни, ААА (абдоминална аортна аневризма);
  4. Разширени (варикозни) вени – оперативно лечение;
  5. Разширени (варикозни) вени – склеротерапия и лазерна аблация;
  6. Тромбофлебити – повърхностни и дълбоки (дълбока венозна тромбоза);
  7. Посттромбозен синдром, Хронична венозна недостатъчност;
  8. Съдов достъп при хемодиализа – АВ фистули, перманентни катетри;
  9. Съдови усложнения при диабет;
  10. Съдови аномалии – хемангиоми и др;

Контакти

Голяма част от запитванията, изпратени през контактната форма, са за състояния, уточняването на които изисква преглед с подробна анамнеза, физикален статус и евентуално изследвания – лабораторни или образни.

Дистанционната комуникация в тези случаи не е удачна, дори вредна, тъй като е крайно недостатъчна, неточна и забавяща правилното поведение.

На такива запитвания отговорът ще бъде “консултация със съответен специалист”.