C-реактивен протеин е маркер за риск от инфаркт.
С-реактивният протеин често е слабо повишен при развитието на атеросклеротичните плаки в съдовете. Измерването му с високочувствителен тест (high sensitive – hs-CRP) дава относителният риск от сърдечносъдови усложнения (инфаркт, инсулт).

1Какво представлява C-реактивният протеин (CRP)

C-реактивният протеин (CRP) е острофазов протеин, синтезиран от черния дроб при възпаление. Острофазови са протеините, синтезирани в началната (остра) фаза на възпалението.

Полуживотът на CRP е сравнително дълъг и постоянен при всички възпалителни състояния.

Друг маркер за възпаление, ползван заедно със C-реактивния протеин, е СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите).

CRP се ползва като добър маркер (показател) на възпалението в тялото. Синтезира се от началото на възпалението и остава повишен докато то е налично. Може да са месеци и години.

CRP е по-чувствителен и точен маркер от СУЕ за острата възпалителна фаза. При повишено CRP, СУЕ може да е нормално.

При адекватно лечение С-реактивният протеин спада по-бързо от СУЕ.

Обобщена разлика между CRP и СУЕ
Изследване Интерпретация Причина
CRP Увеличение на CRP е индикатор за възпаление в тялото. Възпалението е скорошно (<24ч.) При възпалението загиват клетки, които отделят молекули, стимулиращи черния дроб да синтезира CRP.
СУЕ Увеличение на СУЕ е индикатор за възпаление в тялото, налично в последните няколко дни. Увеличените нива на фибриноген (друг острофазов протеин) повишават агрегацията (слепването) и утаяването на еритроцитите.

При атеросклерозата, която е в основата на водещите причини за смърт в България (инфаркти, инсулти), се образуват плаки, които постепенно запушват артериите.

При нарастването на тези плаки често се поддържа слабо хронично възпаление в тях. При него CRP се повишава, често слабо или умерено.

За да се диагностицира в този случай се ползва високочувствителен тест за С-реактивен протеин (hs-CRP – high sensitive test). Чрез него се установяват с точност леките увеличения.

Изследването на CRP за риск от сърдечносъдови заболявания се комбинира с изследване на другите рискови фактори – повишен LDL-холестерол, понижен HDL-холестерол, повишени триглицериди, фамилна обремененост, тютюнопушене.

2Нормални стойности на C-реактивен протеин (CRP)

В таблицата са дадени референтните граници при изследване на CRP и hs-CRP.

За hs-CRP е даден и сърдечносъдовият риск, на който стойностите съответстват.

Показател Долна граница Горна граница Единица
CRP 1 10 mg/L
hs-CRP, нисък сърдечносъдов риск   < 1 mg/L
hs-CRP, среден сърдечносъдов риск 1 3 mg/L
hs-CRP, висок сърдечносъдов риск > 3   mg/L

3Причини за повишен С-реактивен протеин (CRP)

С-реактивният протеин се изследва най-често при съмнение за инфекции или възпалителни заболявания и за проследяване на лечението им.

CRP се повишава при:

 • Възпаление – бактериални, вирусни, гъбични инфекции, изгаряния, след операции, травми, некроза на тъкани (инфаркт);
 • Възрастните – дори при липса на оплаквания, най-вероятно от субклинични (непроявени) заболявания;
 • Системни възпалителни заболявания – лупус, ревматоиден артрит;
 • Злокачествени заболявания;
 • Алергични реакции;
 • Бременност – в късните й фази;
Новите статии

Следоперативно CRP е повишен, поради травмата на тъканите. Ако стойностите му не спадат 3-4 дни след операцията, а дори се повишават, най-вероятно се развива следоперативна инфекция.

Стойностите на CRP са ориентировъчни за тежестта на възпалението.

При леки вирусни инфекции и бременни жени се покачва до 10-40 mg/L. При бактериални инфекции до 40-200 mg/L, като при тежките (септични) състояния може да достигне и над 200 mg/L.

Ако CRP се повишава въпреки лечението, то е неефективно или се касае за обостряне на хроничното заболяване.

4Повишен С-реактивен протеин (CRP) и сърдечно-съдови заболявания

CRP се ползва за оценка на риска от инсулт и инфаркт. В клипа жената има симптоми на инсулт или състоянието преди него – преходна исхемична атака (ТИА). Наблюдавайте лявата част на лицето й (дясно на екрана). Забележте увисналия ъгъл на устата, спадналия клепач, заваляния говор и това, което казва – лицето й е изтръпнало и усеща слабост в ръката си. Клипът е от статията “Симптоми и причини за високо кръвно налягане

Хора, с повишено CRP, имат по-висок риск от хипертония, диабет и сърдечно-съдови заболявания.

CRP се използва за оценка на риска от усложненията им – инсулт и инфаркт.

Хроничното възпаление при образуването на атеросклеротичните плаки в кръвоносните съдове повишава С-реактивния протеин.

Ако няма други възпалителни заболявания, CRP е слабо до умерено повишен. В този случай е уместно високочувствително изследване на CRP (hs-CRP).

Референтните стойности за hs-CRP са дадени в горната таблица.

Повишеният hs-CRP е особено значим, при наличие на други рискови фактори за сърдечносъдови заболявания:

За оценка на сърдечносъдовия риск с повишението на CRP или hs-CRP се препоръчват поне 2 изследвания, направени през 2 седмици.

Пациенти, преживели инфаркт, с високи нива на CRP имат повишен риск от втори такъв, спрямо тези с нормални стойности.

5Повишен С-реактивен протеин (CRP) и рак

CRP не е специфичен маркер за злокачествени заболявания.

При рак CRP може да е над референтните стойности (>10mg/l) или да е в норма.

Според Копенхагенското проучване сред 63 500 участника:

 • При някои типове солидни тумори, повишените нива на CRP са асоциирани с по-лоша прогноза;
 • При здрави индивиди, повишените нива на CRP са асоциирани с повишен риск от развитие на злокачествени заболявания от всякакъв тип, с изключение на рак на гърдата и простатата;

6Повишен С-реактивен протеин (CRP) и наднормено тегло

Затлъстяването повишава С-реактивния протеин (CRP).
Мастната тъкан в коремната област синтезира молекули, водещи до хронично възпаление и често завишени, но все още в референтните граници стойности на С-реактивен протеин (CRP). Колкото повече мастна тъкан, толкова по-голям възпалителен отговор.

При наднормено тегло CRP често е увеличен без да преминава горната граница.

Поддържаното хронично слабо възпаление е рисков фактор за сърдечносъдовите усложнения, описани горе.

Наднорменото тегло води до хронично възпаление по следния механизъм:

 1. Синтезът на острофазовите белтъци при възпаление се стартира от повишението на интерлевкин-6 (IL-6).
 2. Мастните клетки синтезират интерлевкин-6, особено тези в коремната област, които са силно хормонално активни.
 3. Повече мастни клетки значи води до повече синтезиран IL-6 и по-голямо възпаление.
Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *