Бъбреци, илюстрация, оценка на функция с изследване на креатинин
Креатининът е краен продукт от разграждането на креатинфосфата в мускулите. Отделя се чрез бъбреците с урината. Служи за оценка на бъбречната функция и за разлика от уреята концентрацията му в кръвта не зависи до такава степен от диетата.

1Какво представлява креатининът

Креатининът е краен продукт от разграждането на креатинфосфата в мускулите. Отделя се чрез бъбреците с урината.

Концентрацията на креатинина в кръвта е един от най-важните индикатори на бъбречната функция. Здравите бъбреци поддържат количеството му в кръвта в нормални граници, дадени в таблицата долу.

Колкото по-влошена е бъбречната функция, толкова по-малко отпадни метаболитни продукти ще се отделят с урината. Съответно концентрацията на креатинина в кръвта нараства.

Нивата на креатинина в кръвта се ползват за стадиране на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ). Стадиите са дадени долу.

Важно е да се упомене, че креатинин и креатин не е едно и също нещо и двете понятия често се бъркат:

 1. Креатин – синтезира се в черния дроб или се приема с храната (червени меса) или хранителни добавки (креатин монохидрат и др.). В мускулните клетки креатинът се превръща в креатинфосфат, който е форма за съхранение на енергия в тях.
 2. Креатинин – всеки ден при работата на мускулите около 2% от креатинфосфата се превръща в креатинин, който се изхвърля от бъбреците чрез урината. При повишена физическа активност се образува повече креатинин.
 3. Мускулна маса – с нарастване на количеството на мускулната маса (мъже, фитнес), нараства и количеството на съхранявания в тях креатинфосфат, съответно на образувания краен продукт креатинин.

2Показания за изследване на креатинин

Показанията за изследване нивото на креатинин включват налични заболявания и фактори, които могат да увредят бъбреците:

 1. Захарен диабет – една от най-честите причини за бъбречно увреждание. Колкото по-лош е кръвнозахарния контрол (високи нива на кръвна захар), толкова по-бързо е увреждането. Продължителността му е другия определящ фактор. При болни със захарен диабет често е налична и артериална хипертония, която допълнително ускорява уврежданията;
 2. Артериална хипертония – високото кръвно налягане е втора най-честа причина за бъбречно увреждание. Също както при захарния диабет, колкото по-лош е контролът върху кръвното, толкова по-бързо се увреждат бъбреците. Прочетете повече за симптомите на хипертонията;
 3. Гломерулонефрити – група имунни заболявания, увреждащи бъбречните гломерули (филтрационния апарат);
 4. Бъбречна поликистоза – образуване на множество кисти в бъбреците, които увреждат нормалната им тъкан и водят до бъбречна недостатъчност;
 5. Бъбречна амилоидоза – нарушение на белтъчния метаболизъм с отлагане на амилоидни протеини в бъбречните тъкани;
 6. Лекарства – продължителен прием на медикаменти, увреждащи бъбреците (нефротоксични) или използването им при вече налично бъбречно заболяване. Такива са обезболяващи (НСПВС), антибиотици (аминогликозиди), диуретици, АСЕ инхибитори, литий, контрастни вещества и др.
 7. Хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) – прогресивна загуба на бъбречна функция с месеци или години, която може да се дължи на гореизброените и други причини.
 8. Бъбречна недостатъчност (ХБН) – остра или хронична, краен етап на ХБЗ;

3Референтни стойности (норма) за креатинин

Референтни стойности за креатинина
Изследване Долна граница Горна граница
Креатинин в кръвен серум 44 134
Креатинин в урина – жени 7,1 13,2
Креатинин в урина – мъже 13,2 17,6

Изследването е в µmol/L за серумния креатинин и mmol/L за този в урината.

Новите статии

Минимални стойности се измерват сутрин, максимални вечер. Колебанието може да достигне 50% и е пряко зависимо от физическата активност през деня.

Мъжете имат нормално по-високи стойности от жените поради повечето си мускулна маса.

4Причини за повишени стойности на креатинин

Главоболието е симптом на високото кръвно налягане, но не е толкова често.
Захарният диабет е най-честата причина за бъбречна увреда, при която ще се повиши креатинина. На второ място е високото кръвно налягане (хипертония). Симптомите на високото кръвно налягане и захарния диабет (тип 2) могат да не бъдат забелязани с години. В много случаи протичат едновременно, което ускорява увреждането на бъбреците.
 • Причини за повишен креатинин:
 • Бъбречно увреждане – от различни фактори и заболявания. Вижте показанията за изследване на креатинин горе. Най-чести са захарният диабет и хипертонията.
 • Тежка физическа активност;
 • Мускулна травма или възпаление;
 • Диета – повишена консумация на червени меса, прием на хранителни добавки с креатин под различни форми.
 • Затруднена екскреция на урината – обструкция (запушване) от бъбречни камъни, простатна хиперплазия и др.
 • Дехидратация, шок, сърдечна недостатъчност;

5Причини за понижени стойности на креатинин

 • Причини за понижен креатинин:
 • Намалена мускулна маса – напр. жени, подлагащи се на силно ограничени диети;
 • Бременност;
 • Чернодробно увреждане;
 • Вегетарианство, веганство, нисък внос на белтъци с храната.

6Възможни грешки при изследването на креатинин

 • Неточни резултати при изследването могат да се получат при:
 • Тежка физическа активност 1-2 дни преди изследването;
 • Прием на червени и други меса в деня преди изследването;
 • Прием на лекарства – цефалоспорини, циметидин, метилдопа, триметоприм, диуретици, витамин С и др.

7Креатинин и оценка на бъбречната функция с eGFR

При хронично бъбречно заболяване нивата на креатинина се ползват, за да се оцени бъбречната функция. Най-добрия показател за оценката й е изчислената гломерулна филтрация – eGFR (estimated glomerular filtration rate).

GFR може да се изчисли (eGFR – изчислена гломерулна филтрация) по формула от стойностите на креатинина, възрастта, расата и пола.

Стадиране на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) според eGFR в ml/min/1.73m
Стадий eGFR Описание
I над 90 Нормална или висока гломерулна филтрация
II 60-89 Леко намалена гломерулна филтрация
IIIa 45-59 Леко до умерено намалена гломерулна филтрация
IIIb  30-44 Умерено до силно намалена гломерулна филтрация
IV 15-29 Силно намалена гломерулна филтрация (преддиализен период)
V под 15 Бъбречна недостатъчност (терминална, диализен период)

Креатининът е по-подходящ за целта от уреята, защото:

 1. За разлика от уреята, креатининът основно се елиминира от тялото чрез бъбреците;
 2. Креатининът, веднъж филтриран от бъбречните гломерули в първичната урина, не се връща обратно в кръвта (реабсорбира);
 3. Нивата на креатинина са по-слабо зависими от диетата. Уреята е силнозависима от приема на белтъчини.

Статията Ви беше полезна?

Коментари

2 коментара

Вашият коментар

Вашият коментар

Можете да споделите личен опит или познания, които ще бъдат полезни за останалите.

Не се отговарят въпроси относно (1) разчитане на изследвания, (2) поставяне на диагноза и (3) коментар на назначено лечение.

Лекуващият лекар (общопрактукуващ или прегледал Ви специалист) разчита изследванията, поставя диагноза и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.

 1. През последните 3 год, се оказва, че имам висок креатинин112-116-119.
  Взимам хапчета за кръвно, не тренирам активно, имам мускулна маса.Има ли как чрез хранене или друг начин, да намаля стойностите му?