LDL-холестерол
„Лошият“ LDL-холестерол най-често се изследва като част от липидния профил за оценка на сърдечносъдовия риск. В него се включват и общия, „добрия“ HDL-холестерол и триглицеридите. Холестеролът и триглицеридите не са разтворими във вода, съответно и в кръвта. Затова в нея се пренасят от частици, наречени липопротеини, като този на илюстрацията. HDL и LDL са липопротеини, пренасящи холестерол.

1Какво представлява LDL-холестеролът

Първата част на статията е еднаква с тази за „добрия“ HDL-холестерол. Важно е да разберете разликите между две от частиците, които го пренасят в кръвта – LDL и HDL.

Холестеролът (CHOL) е жизненоважен липид, нормално съдържащ се във всяка клетка на човешкото тяло. Служи за производството на мъжки и женски полови хормони, кортизол, витамин Д, жлъчни киселини, участва в клетъчните мембрани.

В тялото може да се синтезира цялото нужно количество холестерол. Не е необходимо да се приема с храната. Богати на холестерол са храни с животински произход – яйца, месо и др.

Липидите са неразтворими във вода.
Холестеролът и триглицеридите са неразтворими във вода, съответно и в кръвта. Затова в кръвта се пренасят от липопротеини (LDL, HDL и др).

Холестеролът непрекъснато се пренася от черния дроб до тъканите и обратно. Тъй като е липид и не се разтваря във вода, съответно и в кръвта, не може да се транспортира самостоятелно в нея. Трябва да се пренася от други частици, наречени липопротеини.

Липопротеините се делят според плътността си. Две важни групи са HDL (с висока плътност) и LDL (с ниска плътност). Холестеролът в тях е съответно „добър“ HDL-холестерол и „лош“ LDL-холестерол.

 1. LDL (low density lipoprotein) – липопротеини с ниска плътност. Пренасят холестерол и триглицериди към тъканите. Могат да се отлагат в стените на артериите, където холестеролът им става част от атеросклеротичните плаки. Затова холестеролът в LDL се нарича „лош“ LDL-холестерол.

  LDL се окисляват (напр. при тютюнопушене) и поддържат възпаление в артериалната стена, което ускорява формирането на плаки („запушването“) и затруднява нормалното разширяване на артериите при нужда (физически усилия).

  В участъците с атеросклеротични плаки съдовете едновременно се „запушват“ от тях и трудно се разширяват, за да доставят повече кръв до органите. Крайният резултат е намалено кръвоснабдяване (исхемия) и симптомите й, напр. стягане или болка в гърдите или краката при вървене.

  Друг негативен ефект на окислените LDL частици е увеличаването на тромбоцитното слепване. В участъка на плаката кръвта по-лесно се съсирва, което може да доведе до образуване на тромб (съсирек) и пълно запушване (сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт, запушване на периферни артерии);

 2. HDL (high density lipoprotein) – липопротеини с висока плътност. Имат обратен на LDL ефект. „Събират“ холестерол от атеросклеротичните плаки, от LDL частиците и тъканите и го връщат обратно към черния дроб, където може да се изхвърли чрез жлъчката в червата.

  Затова холестеролът в HDL се нарича „добър“ HDL-холестерол.

  HDL имат антиоксидантно действие – намаляват окислението на LDL, оттам и възпалението в артериалната стена и формирането на плаките.

  Освен това HDL подобряват разширяването на артериите при физическо усилие и намаляват съсирваемостта на кръвта, с което понижават риска от образуване на тромби (тромбоза).

2Норми за LDL-холестерол

Нивата на LDL-холестерола (LDL-C) показват риска от развитие на сърдечносъдови заболявания (ССЗ) – исхемична болест на сърцето (ИБС), мозъчносъдова болест (МСБ), инфаркти, инсулти, запушвания на периферни артерии и др.

Връзката между LDL-C и гореизброените заболявания е линейна – колкото по-висок LDL-C, толкова по-висок риск.

За LDL-холестерола има таргетни (целеви) стойности, които зависят от индивидуалния сърдечносъдов (СС) риск. При хора с вече налични ССЗ таргетните стойности са по-ниски, отколкото тези при здрави хора.

Ниво Долна граница Горна граница Единица
Много високо > 4.9 mmol/L
Високо  4.1 4.9 mmol/L
Гранично 3.3 4.1 mmol/L
Близо до оптимално 2.6 3.3 mmol/L
Оптимално < 2.6 mmol/L
Таргет при нисък до умерен СС риск < 3.0 mmol/L
Таргет при висок СС риск < 2.6 или понижение с поне 50%, ако базалния е бил между 2.6 и 5.1 mmol/L
Таргет при много висок СС риск < 1.8 или понижение с поне 50%, ако базалния е бил между 1.8 и 3.5 mmol/L

Нива под 1.3 mmol/L се наблюдават при децата, преди появата на атеросклеротични плаки.

3Как се измерва LDL-холестеролът в липидния профил

Липидният профил включва изследвания на общия холестерол, HDL, LDL, триглицериди.

Общият холестерол (CHOL) и HDL се измерват директно. Измерените им стойности се влияят минимално от храненето, поради което изследването им може да се извършва както на гладно, така и след храна.

Триглицеридите (TGL) също се измерват директно. Стойностите им силно зависят от скорошен прием на храна, поради което трябва да се измерват след гладна пауза.

Новите статии

LDL и съответно „лошият“ LDL-холестерол (LDL-C) в повечето липидни профили не се измерват директно, а се изчисляват от стойностите на останалите

Изчислението се извършва по формулата на Friedewald: LDL-C = CHOL – HDL-C – TGL/2.2

Формулата се отнася единствено за изследвания, взети на гладно. След хранене триглицеридите се повишават и изчисленият LDL-холестерол може да е неточен.

Колкото по-високи са триглицеридите, толкова по-неточен е изчисленият LDL-C.

Можете да прочетете повече за формулата и да изчислите LDL-холестерола си от останалите стойности чрез калкулатора и конвертора за LDL-холестерол.

4Висок LDL-холестерол

Вреди от пушенето - атеросклероза.
LDL частиците могат да преминават в артериалната стена, където се окисляват и поддържат хронично възпаление. Това възпаление ускорява формирането на атеросклеротични плаки и предразполага към усложняването им – разкъсване, тромбозиране, с което често започват сърдечният инфаркт, мозъчният инсулт, острото „запушване“ на други артерии. Изследването на C-реактивния протеин (CRP) с високочувствителен тест може да открие подобно хронично възпаление.

Дали нивото на LDL-холестерола е високо за определен човек зависи от рисковите му фактори и наличието на сърдечносъдови заболявания.

Колкото повече рискови фактори и налични ССЗ са налични, толкова по-ниска е целта за LDL-C (таргетен LDL-C).

Група Характеристика Таргетен LDL-C
Много висок риск Прекаран сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт или преходни исхемични атаки, поставени сърдечни или периферни стентове, байпаси, захарен диабет + органна увреда/хипертония IIIст./много висок LDL-C/тютюнопушене, хронично бъбречно заболяване с eGFR < 30 и др. Под 1.8 mmol/l или 50% редукция от началния, ако той е бил между 1.8 и 3.5 mmol/l.
Висок риск Тежка хипертония III ст. (над 180/110), захарен диабет неупоменат горе и евентуално без ЗД тип 1 при млади, хронично бъбречно заболяване с eGFR 30-60 и др. Под 2.6 mmol/l или понижение с поне 50% от началния, ако той е бил между 2.6 и 5.1.
Нисък, умерен риск Хора на средна възраст без гореизброените заболявания и без множество изразени рискови фактори. Под 3 mmol/l.

Пример: LDL-холестерол 2,7 mmol/L е приемлив за човек на средна възраст без гореспоменатите заболявания, граничен към висок, ако същия има захарен диабет и висок, ако едновременно с него има и тежка хипертония или е прекарал инфаркт или инсулт.

5Нисък LDL-холестерол

Ползите от понижението на LDL-холестерола за редуцирането на сърдечносъдовата заболеваемост са доказани в множество проучвания.

Ниският LDL-холестерол в повечето случаи не е повод за притеснение.

 • Значително пониженият LDL-C в някои скорошни проучвания се свързва с повишен риск от:
 • Хеморагичен мозъчен инсулт;
 • Злокачествени заболявания;
 • Депресия;
 • Тревожност и др.

Прочетете повече за симптомите и правилното поведение при инсулт и микроинсулт.

6Фракции на LDL частиците

LDL частиците се разделят според големината и плътността си на:

 1. sd-LDL (small, dense) – малки и плътни LDL. Тези частици могат да проникват в артериалната стена до 1.7 пъти повече от големите LDL (lb-LDL). Освен това се задържат повече време в нея, което увеличава окислението им, възпалителната реакция и прогресията на плаките.

  Увеличението на малките и плътни LDL често се съпровожда с инсулинова резистентност (метаболитен синдром, захарен диабет тип 2), повишени триглицериди, понижен HDL-холестерол и др;

  Малките и плътни LDL са по-добър прогностичен фактор от общия LDL за сърдечносъдови заболявания.

 2. lb-LDL (large, buoyant) – големи с ниска плътност. Тези LDL частици проникват по-трудно в артериалната стена от малките и се задържат в нея по-кратко. По-слабо атерогенни са от малките LDL;

Без значение от размера им, всички LDL частици увеличават риска от атеросклероза. Малките LDL повече, големите LDL по-малко.

Пример: При високомазнинни-нисковъглехидратни диети (ВМНВД) се повишават всички фракции на холестерола – общ, LDL-С и HDL-С. Привържениците на тези диети цитират защитния ефект на увеличения HDL-холестерол и това, че предимно се повишават големите, нископлътностни LDL (lb-LDL).

В дадения пример подходящ метод за оценка на промяната в сърдечносъдовия риск ще са съотношенията между холестероловите фракции.

7Как се понижава LDL-холестеролът

Простите въглехидрати увеличават триглицеридите.
LDL-холестеролът е силно зависим от приетите наситени мазнини с храната. Храни, съдържащи наситени мазнини, са например млечни (сирене, кашкавал. кисело мляко, масло и др), меса (телешко, свинско и др), палмово, кокосово масло и др. Най-голям негативен ефект имат транс мазнините, които едновременно с повишаването на LDL-C понижават и „добрия“ HDL-холестерол. Съдържат се в някои сладки изделия, пържени храни и маргарини.

Прочетете статията за понижение на LDL-холестерола с диета.

Почти същите промени в диетата и начина на живот, които повишават „добрия“ HDL-холестерола, понижават и „лошия“ LDL-холестерол.

 • Понижаване на LDL-C чрез диета и начин на живот:
 • Елиминиране на транс мазнините;
 • Ограничаване приема на наситени мазнини;
 • Увеличаване на фибрите в храната
 • Редукция на телесното тегло;
 • Редукция на холестерола в храната;
 • Ежедневна физическа активност.

При силно завишени стойности на LDL-C или при повишен сърдечносъдов риск, при който ще се целят по-ниски стойности, лекарствата на първи избор са статините.

Статията Ви беше полезна?

Коментари 31

31 коментара

Вашият коментар

Вашият коментар

Можете да споделите личен опит или познания, които ще бъдат полезни за останалите.

Не се отговарят въпроси относно (1) разчитане на изследвания, (2) поставяне на диагноза и (3) коментар на назначено лечение.

Лекуващият лекар (общопрактукуващ или прегледал Ви специалист) разчита изследванията, поставя диагноза и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.

 1. Браво , СТАТИЯТА Е ЧУДЕСНА , ДАВА ПРЕКРАСНА ИНФОРМАЦИЯ !АДМИРАЦИИ ЗА АВТОРА !

  1. Здравейте, с интерес прочетох статията, както и коментарите под нея. Мисля че ми беше полезна, моя LDL хорестерол е 5.75, а HDL – 1,76. За съжаление стойностите ми са завишени от около 10 години аз съм на 59. Често пробвам да се качвам по повече стълби и не срещам трудности, ходя доста пеша – не се изморявам много, не пуша, но въпреки цялото ми старание, стойностите не падат. Счетоводител съм и доста време стоя пред компютъра. Смятате ли че трябва да предприема медикаментозно лечение.

  2. Здравейте д-р Кехайов.Имам 7 наднормени килограма.Скоро си изследвах холестерола .Беше 6.8.Нормалния холестерол 5 и колко трябва да бъде.Сега трябва да не ям свинско,сладкиши,пържена храна яйца.

  1. Благодаря за желанието да помагате на хората безкористно, което в днешно време се случва все по рядко. В повечето случаи личните лекари предписват лекарства за лечение на следствието, а не за причината. От 6-7 мес. вдигам кръвно 152/87, стигала съм два пъти и до 170. Придружено с главоболие отзод в десен тил – рано сутрин. Имам LDL 7.4. Ще съм Ви изключително благодарна, да дадете съвет- може ли и с какви храни, билки ще се снижат стойностите на LDL и дали той е възможната причина за високото кръвно налягане.

 2. Колко бързо се изменят атойностите на LDL и колко често е добре да се проверяват в случай на по-висок холестерол?

  1. Здравейте Любомир,

   Колко бързо се изменят стойностите зависи от много фактори – изходно ниво на холестерола, фамилност, какви промени са направени (диета, физическа активност, тютюнопушене), колко стриктно се спазват, прием на статини и т.н.

   Точен отговор не може да се даде, но ориентировъчно, при драстични интервенции може да се изследва липидния профил (LDL, HDL, общ холестерол и TGL) отново след 3-4 седмици. При умерени промени след 6-8 седмици, може и повече.

   В случай на висок холестерол: Консултация с личен лекар (ОПЛ) > Евентуално направление за кардиолог при преценка на лекуващия лекар.

   ОПЛ или кардиолог ще предпише лечение или промяна в начина на живот, както и контролни прегледи и изследвания след определено време.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  2. Здравейте! Моят холестерол е 200,HDL е 56 и LDL е 131. Моля ви обяснете ми много ли съм зле. слаба съм, ако е да какво да правя

  3. Здравейте!На 62години съм,имам следните стойности на холестерол-CHOL -9.20mmol.LDL-6.68mmol,VLDL-095mmol, aполипопротеинB-1.91, Атерогенен индекс-1.30Ratio

 3. Здравейте ,майка ми е диабетик-пие метфогама,неоглим,
  агапурин ;бизогама,микардис плюс,аспирин протект.Личната лекарка и предписа и симвастатин 10 мг сега и тя се страхува да ги пие.Правихме днес изследвания, има следните резултати-HDL-1.47 ;LDL-1=95;Холестерол-5.26.Има ли нещо притеснително относно холестерола и трябва ли да започва лечение със симвастатин 10 мг или може примерно да пие омега 3 или нещо подобно,куркумин и т.н.

  1. Здравейте,

   Дали е нужен статин се определя от индивидуалния сърдечносъдов риск и стойностите на холестерола и триглицеридите.

   Преценката е на лекуващия лекар. Можете да се консултирате с кардиолог.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 4. Здравейте! Моите стойности са 3 пъти над нормата – общия холестерол е 9.97 , а LDL е 8.05. Към какъв специалист да се обърна и на какво се дължат тези стойности?

  1. Здравейте,

   Нужна Ви е консултация с кардиолог, който евентуално може да Ви насочи към допълнителна с ендокринолог, генетично изследване за фамилна хиперхолестеролемия и др.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 5. Здравейте, от три години се опитвам да нормализирам лошия холестирол! От 7,5 единици чрез вита слим хелп го свалих на 6,95 ! Какво ще ми препоръчате да направя?! И диети правих и явно е фамилна обремененост! Вече незнам какви действия да предприема? На 49 г съм.

  1. Здравейте,

   Правилното поведение в случая е консултация с кардиолог. Общопрактикуващият Ви лекар ще Ви насочи с направление №3 за консултацията.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 6. LdL-3,85 HDL-0,77 хол 5,7 Искам да питам има ли някакъв риск с тези резултати

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 7. Здравейте, днес си пуснах изследвания профилактично. Причината е, че съм бременна в 4 месец и да проверя все пак стойностите. Резултата е с повишен LDL-Холестерол 4.63 mmol/l (граници 0 – 3.35).
  Не съм с наднормено тегло и доста съм притеснена. Дълго ли трябва да спазвам диета, може ли изобщо да се свали и това ще навреди ли на плога? С какъв специалист да се консултирам?

  Благодаря Ви предварително!

 8. Здравейте, доктор Кехайов. Страхотни статии за холестерола, много полезни. Имам обаче питане – жена на 67г., без сърдечни заболявания, без фамилни такива, с активен начин на живот, не пуши, пие сравнително малко алкохол, не яде често сладко, мазно, пържено и все пак измерените стойности на всичките холестероли са завишени – HDL 2.28mmol/l, LDL 4.56mmol/l, общ холестерол 7.36mmol/l, триглицериди 1.05mmol/l (за които пише, че са в норма). На какво може да се дължи и към какъв специалист да се обърне? Благодаря Ви!

 9. Здравейте. Бих искал да попитам – защо при пациенти с високи стойности на холестерол, при коронарография не се наблюдават плаки. Знам, че това са изключения, но ще се радвам да ми дадете информация за тези случаи.

  1. Здравейте, Владимир,

   Атеросклерозата е многофакторно заболяване – прогресията ѝ зависи от нивата на LDL-холестерола, кръвното налягане, тютюнопушене, кръвната захар и т.н. Подобна находка като цитираната от Вас може да има при липса на други рискови фактори, при млади пациенти, при наличие на протективни фактори и т.н.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 10. Здравейте д-р Кехайов,

  Бих искал да Ви попитам какъв точно тест трябва да си направя, за да разбера съотношението във величини на sdLDL и ldLDL? Има ли ги тези тестове вече в България и колко струват? Чух за Lipodens Test…

  Поздравления за статията Ви и очаквам отговора Ви!

  Благодаря предварително!

  Поздрави,
  Георги Георгиев

 11. Здравейте,др.Кехайов.Имам нужда от съвета Ви.Днес 10.06,2020 си направих изследване на холестерол.Общия е 5.33, а LDL 3.36.Пия понастоящем липомезин по една таблетка вечер.На 10,12,2019г. общия беше 6,74 a, LDL 3.45. С прием по 2 таблетки вечер на 27,02,2020г. стойностите бяха 4,71 и 2,65. Продължих лечението по 1 таблетка вечер и стойностите се вдигнаха на07,042020г. 5.63 и LDL 3.20. Имам стволова исхемия при направено ЯМР. Моля, да ми кажете как да приемам липомезина по 1 или 2 таблетки на прием.Сърдечно благодаря.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 12. Здравейте, д-р Кехайов,
  На 70 години съм и имам само някои артрозни заболявания. Кръвно налягане нормално, сърдечна дейност нормална. Имам малки нарушения на паметта.
  Преди няколко дни си направих изследвания, в които общия холестерол е 6.91, а холестерол LDL-c е 3.75.
  Опасни ли са тези стойности и как мога да ги снижа?
  Поздрави,

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 13. Мила Тенева, Бургас, 67г.
  височина 162, 59кг. двигателна активност
  сутрин 20мин. ,след обяд 60 мин./рахождам кучето/ всеки ден.Нямам високо кръвно и сърдечни заболявания.Баща ми почина на 93 г. с Алцхаймер , а той може да се предава по генетично.Какво ще препоръчате при тези изследвания.Холестероллл(CHOL)-5,72 mmol/L ;HDL -1,79mmol/L ;LDL-3,48 mmol/L ; TRG- 0,98mmol/L ; Vitamin D / 25 Hydroxyvitamin D/. 16,60 mg/ml.Благодаря Ви!

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 14. Здравейте д-р Кехайов,

  Бих искал да Ви попитам какъв точно тест трябва да си направя, за да разбера съотношението във величини на sdLDL и ldLDL? Има ли ги тези тестове вече в България и колко струват? Чух за Lipodens Test…

  Поздравления за статията Ви и очаквам отговора Ви!

  Благодаря предварително!

  Поздрави,
  Георги Георгиев

  1. Здравейте, Георги,

   Не мога да Ви насоча къде в България можете да изследвате за sd/lb фракциите на LDL частиците.

   За почти всички случаи ще са достатъчни стандартният липиден профил (общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди) + ApoB/A1 съотношение + евентуално липопротеин (а).

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов