Съсирека вдясно ли чакаш? Нормализирай кръвното, холестерола и кръвната си захар. Предпази се от инфаркт и инсулт. Научи повече
Кръвни изследвания

Разчитане на пълна кръвна картина (ПКК) – референтни стойности и отклонения

Изследване на ПКК (пълна кръвна картина) - какви показатели включва, референтни стойности, разчитане на резултатите.

Д-р Денислав Кехайов
Моновета за анализ на пълна кръвна картина.
В статията ще разберете какво е пълна кръвна картина (ПКК), кои са референтните (нормални) стойности на показателите в нея, какви отклонения може да има и на какво се дължат. За други изследвания вижте обобщаващата статия с референтни стойности.

1Какво показва Пълната кръвна картина (ПКК)

Пълната кръвна картина (ПКК) е изследване, което дава информация за трите типа клетки в кръвта – левкоцити (бели кръвни клетки), еритроцити (червени кръвни клетки) и тромбоцити (кръвни плочки).

Важно: Освен пълна кръвна картина вероятно са Ви пуснати и други изследвания. Можете да ги намерите в статията референтни стойности (норми) на медицински изследвания. Например CRP (С-реактивен протеин) при инфекции, възпалителни процеси.

Еритроцитите пренасят кислород от белия дроб до тъканите. Левкоцитите предпазват от инфекция и участват във възпалението. Тромбоцитите участват в кръвосъсирването.

ПКК дава информация за броя на клетките и техните индекси (напр. MCH – среден обем на еритроцитите).

Левкоцитите са група от различни клетки, всяка със собствени функции (гранулоцити, лимфоцити). В ПКК може да има и процентно съдържание на всяка от тези групи (диференциално броене или диференциална кръвна картина – ДКК).

Към пълната кръвна картина може да се вземе и кръвна натривка – капка кръв, която се гледа на микроскоп за отклонения в броя, големината, формата и оцветяването на клетките.

2Как се извършва изследването на пълната кръвна картина (ПКК)

Анализът на пълната кръвна картина може да се извършва профилактично, при съмнение за заболяване или за проследяване на ефекта от дадено лечение.

 • Изследването на ПКК се провежда като се вземе:
 • Венозна кръв от възрастните;
 • Капилярна кръв от пръст при децата.

Кръвта се взима най-често рано сутрин, след нощна гладна пауза от поне 12ч.

Може да се взема кръв за ПКК и след хранене, но е нужно да се уведомява лекуващият лекар.

3Референтните стойности на ПКК са различни за всяка лаборатория

Моновети за пълна кръвна картина.
Не трябва да се сравняват резултатите от една лаборатория с референтните стойности на друга или в интернет. Разликите в използваните методи и реактиви дава малки разлики в нормалните стойности.

Показателите в кръвните изследвания имат горна и долна граница, които се наричат референтни. Нормалните стойности се намират между референтните граници.

Нормалните стойности на показателите от ПКК в различните лаборатории имат малки вариации. Пример: в една лаборатория долната граница на хемоглобина може да e 130, а в друга – 140.

Новите статии

Това се дължи на различните реактиви, методи и апарати, които се използват при изследването.

Не сравнявайте резултатите от една лаборатория, с референтните граници на друга. Ако иматерезултати от ПКК, на листа ще пише границите за лабораторията, която е извършила изследването. Дали имате отклонения или не, се определя по тях.

4Пълна кръвна картина (ПКК) – нормални (референтни) стойности

Показател Долна граница Горна граница Единици
Хемоглобин, жени (HB) 120 160  g/L
Хематокрит, жени (HCT) 0.36 0.48
Еритроцити, жени (RBC) 4.0 5.0 10^12/L
Хемоглобин, мъже (HB) 140 180 g/L
Хематокрит, мъже (HCT) 0.42 0.52
Еритроцити, мъже (RBC) 4.5 5.5 10^12/L
Еритроцитни (червени кръвни клетки) индекси
MCV 82 98 fl
MCH 26 34 pg
MCHC 320 360 g/L
RDW 11.5 14.5 %
Левкоцити (бели кръвни клетки)
Левкоцити (WBC) 3.5 10.5 10^9/L
Диференциална кръвна картина (ДКК)
Сегментоядрени (Sg) 51 67 %
Лимфоцити (Ly) 22 44 %
Моноцити (Mo) 8 %
Еозинофили (Eo) 4 %
Базофили (Ba) 1 %
Щабове (St) 6 %
Плазмоцити (Pl) 0.5 %
Тромбоцити (кръвни плочки) и техните индекси
Тромбоцити (PLT) 140 440 10^9/L
MPV 7.5 11.5 fL
PDW 15.5 30.5
Кръвна натривка
Не трябва да се откриват отклонения от нормалния брой, форма, размери и оцветка на кръвните клетки.

5Наименуване на отклоненията в ПКК

Броят на клетките може да дава отклонения в две посоки – повишение или понижение.

 • Отклоненията в броя се именуват с окончания:
 • -цитоза или -филия – повишение на клетките;
 • -пения – понижение на клетките.

Намалението на еритроцитите е прието да се нарича анемия (an – без, -emia – наставка за кръв), а не еритропения.

Тип клетки Увеличение Намаление
Еритроцити (червени кръвни клетки) Еритроцитоза или полицитемия Анемия
Левкоцити (бели кръвни клетки) Левкоцитоза Левкопения
Лимфоцити Лимфоцитоза Лимфопения
Гранулоцити: Гранулоцитоза Гранулоцитопения или агранулоцитоза
Неутрофили Неутрофилия Неутропения
Еозинофили Еозинофилия Еозинопения
Базофили Базофилия Базопения
Тромбоцити (кръвни плочки) Тромбоцитоза Тромбоцитопения
Всички типове клетки Панцитопения

6От кого и как се разчита пълната кръвна картина (ПКК)

Пълна кръвна картина при фарингит.
Кръвните изследвания се разчитат от лекар след снети оплаквания (анамнеза), физикален преглед и евентуално образни изследвания. Ако разчитате собствените си изследвания най-вероятно ще се объркате или притесните от възможните диагнози.

Отклоненията в ПКК трябва да се разчитат от лекар, след снети оплаквания (анамнеза), извършен преглед (физикално изследване) и евентуално образни изследвания (ехография, рентгенография и др).

Чрез ПКК се потвърждава или отхвърля суспектно заболяване или състояние.

Например, при оплаквания от кашлица и болка в гърлото, след физикален преглед с данни за фарингит (възпаление на гърлото), диагнозата се потвърждава с левкоцитозата от извършената ПКК.

Ако се касае още по-конкретно за лимфоцитоза, може да се мисли за типична вирусна инфекция в студен сезон, която ще се лекува симптоматично.

Чрез пълната кръвна картина може да се следи и за ефекта от лечението.

В горния пример, ако ПКК след няколко дни покаже намаление на лимфоцитозата, заедно с намаляване на симптомите – лечението е правилно.

Ако обаче вместо нормализиране на лимфоцитозата се е появила гранулоцитоза, най-вероятно има насложена бактериална инфекция върху вирусната.

В този случай ще е уместно лечение с антибиотици.

7Повишени или понижени еритроцити (червени кръвни клетки)

Кръвна натривка при ПКК под микроскоп.
Кръвна натривка с червени (централно просветлените) и бели кръвни клетки (със сините ядра). Чрез кръвната натривка се оценят броя, размерите, формата, оцветяването на клетките.
 • Повишени еритроцити може да има при:
 • Дехидратация – повръщане, диария, изгаряния, потене, диуретици;
 • Тютюнопушене
 • Пребиваване на висока надморска височина;
 • Сърдечна недостатъчност;
 • ХОББ;
 • Белодробна фиброза;
 • Вродени сърдечни аномалии;
 • Бъбречни тумори, продуциращи еритропоетин;
 • Сънна апнея;
 • Анаболни стероиди;
 • Полицитемия вера и др;
 • Намалени еритроцити (анемия) може да има при:
 • Остро или хронично кървене – травма, стомашна или дуоденална язва, кървящи хемороиди, полипи, продължителна и тежка менструация, рак на дебело черво или стомах, често кръводаряване;
 • Медостатъчен прием на желязо, вит. Б12 или фолиева киселина;
 • Хронично бъбречно заболяване (ХБЗ);
 • Цироза;
 • Хипотиреоидизъм;
 • Химиотерапия, лъчелечение;
 • Злокачествени заболявания, апластична анемия, левкемии, мултиплен миелом, неходжкинов лимфом и др.
 • Увеличена слезка (хиперспленизъм);
 • Хемолиза;
 • Таласемии, Г6ФД дефицит;
 • Васкулити (възпаление на кръвоносните съдове), порфирии и др;

8Повишени или понижени левкоцити (бели кръвни клетки)

Левкоцитите са няколко групи клетки с различна функция.

Ако има увеличение на левкоцитите (левкоцитоза), то се дължи на някоя от тези групи и насочва към диагнозата. Например еозинофилна левкоцитоза (еозинофилия) при астма.

 • Левкоцитоза се наблюдава най-често при:
 • Инфекции;
 • Тежки физически натоварвания;
 • Изгаряния;
 • Миокарден инфаркт;
 • Системни възпалителни заболявания – лупус, ревматоиден артрит;
 • След отстраняване на слезка;
 • При употреба на кортикостероиди;
 • Намаление на левкоцитите има при:
 • Вирусни инфекции – грип и др;
 • Лечение с имуносупресори;
 • Химиотерапия;
 • Лъчелечение;
 • Апластична анемия;
 • ХИВ/СПИН;
 • Лупус;
 • Ходжкинов лимфом;
 • Увеличена слезка (хиперспленизъм);
 • Други медикаменти – клозапин, бупропион, валпроат, ламотригин и др.

Увеличението на отделните групи бели кръвни клетки насочва към определени заболявания.

 • Увеличение на неутрофилите (неутрофилия) се наблюдава при:
 • Остри бактериални инфекции;
 • Гнойни инфекции;
 • Стерилни възпаления – миокарден инфаркт, изгаряния и др;
 • Увеличение на еозинофилите (еозинофилия) се наблюдава при:
 • Алергии;
 • Астма;
 • Пемфигус, херпетиформен дерматит;
 • Паразитни инфекции;
 • Системни автоимунни заболявания – лупус, ревматоиден артрит и др.;
 • Злокачествени заболявания – Ходжкинов и Неходжкинов лимфом;
 • Увеличение на моноцитите (моноцитоза) се наблюдава при:
 • Хронични инфекции – туберкулоза, ендокардит;
 • Системни автоимунни заболявания – лупус, ревматоиден артрит и др.;
 • Улцеративен колит и др;
 • Увеличение на лимфоцитите (лимфоцитоза) се наблюдава при:
 • Вирусни инфекции – най-често остри дихателни;
 • Мононуклеоза, цитомегаловирусна инфекция;
 • Хронични инфекции – туберкулоза, бруцелоза;
 • Злокачествени заболявания – лимфоцитна левкемия;
 • Хепатит;

Левкоцитоза може да причинят и някои лекарства – кортикостероиди, литий и др.

9Повишени или понижени тромбоцити (кръвни плочки)

Кръвен съсирек (тромб) от еритроцити (червените клетки), тромбоцити (бодлестите клетки) и фибрин (нишките).
Илюстрация на кръвен съсирек (тромб) от еритроцити (червените клетки), тромбоцити (бодлестите клетки) и фибрин (нишките).
 • Увеличение на тромбоцитите (тромбоцитоза) има при:
 • Остра инфекция;
 • Травма;
 • Хронично възпаление;
 • Есенциална тромбоцитемия, полицитемия вера, хронична миелогенна левкемия, миелофиброза;
 • Хемолитична анемия, таласемия;
 • Следоперативно и др.
 • Намаление на тромбоцитите има при:
 • Кървене;
 • Дефицит на вит. Б12, фолиева киселина;
 • Антифосфолипиден синдром;
 • Лупус;
 • Увеличение на слезката (хиперспленизъм);
 • Имунна тромбоцитопенична пурпура;
 • Хемолитико-уремичен синдром;
 • Дисеминирана вътресъдова коагулация;
 • Левкемии, апластична анемия;
 • Медикаменти – валпроева киселина, метотрексат, интерферон, Н2-блокери и инхибитори на протонна помпа;
Коментари 30

Коментари (30)

 1. Какво означава кръвното изследване GGT ? Моето е 147.86 U/L а реф.стойност е до 60.

  1. Здравейте г-н Георгиев,

   ГГТ е съкращение за гама-глутамилтрансфераза – ензим, изследван главно при жлъчно-чернодробни заболявания. Не е част от пълната кръвна картина.

   Тълкуването на резултатите се прави от лекар специалист (гастроентеролог), след преглед и допълнителни изследвания.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  2. Какви са нормалните нива на тромбоцитите при болен след остър миокарден инфаркт?

  3. Здравейте.При кръвни изслддвания ми излезна нисък феритин 9от долна граница 15.Трябва ли да приемам желязо? Оплакванията ми са :сърцебиене, отслабване, причерняване, задух. Личния лекар не ми даде нищо

  1. Здравейте г-жо Василева,

   Тълкуването на резултатите се прави от лекаря, назначил изследването, след преглед и допълнителни изследвания, ако такива са нужни.

   Всички останали тълкувания на единичен завишен показател в интернет пространството, от когото и да е, са само във Ваш ущърб – забавят правилното поведение.

   Последващото поведение също се определя лекаря, назначил изследването, било то лечение, консултация с друг специалист и т.н.

   Ако сте заплатили за ПКК в някоя лаборатория, без за това да сте насочена от лекар специалист, консултирайте се с общопрактикуващия си лекар.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 2. Добър ден. При ПКК със следните резултати какъв специалист да посетя ?

  Мъж на 35г.
  6.61 Т/L ( над норма ) еритроцити
  20.9 pg ( под норма ) MCH
  67.0 fL ( под норма ) MCV

  2.71 mmmol/L ( над норма ) Триглицериди
  0.83 mmmol/L ( под норма ) HDL-Холестерол

 3. ‪ здравейте личния лекар ми направи профилактично ПКК, каза че само холестерол е малко висок. Но има един показател на който той нищо не каза. MVC e-80.1.Можете ли да ми кажете какво е това?

 4. При завишени LYM# 6.10 (реф.стойности 3,5 – 10,5)
  LYM% 68 (реф.стойности 20-45)
  Както и занижени GRAN# 2.30 (реф.ст. 2,5-7,0)
  GRAN% 25,5 (реф.ст. 50-72)
  Има ли причина за притеснение?

 5. Здравейте д-р Кехайов
  Пуснах кръвни изследвания по повод проблем с коляно след артроскопия. Резултата показа обобщено повишени левкоцити, намалени лимфоцит. В първият момент се стреснах, понеже ми предстои операция след седмица. Но после се сетих, че не съобразих лечението с кортикостероиди и НСПВС преди това. Приемам, че липсва възпалителен процес, след като СУЕ и CRP са в нормата.
  Правилно ли разсъждавам?
  Колко дена след спиране на дексаметазон амп. мога да очаквам реални резултати?

  Благодаря!

  1. Здравейте, бихте ли ми казали, кръвен показател Неутрофили при мен леко завишен, реф.стойности 40-70, моите са 72.3. Има ли причина за притеснение?
   Благодаря!

  2. Здравейте имам понижаване на еритроцити, а Б12 е стойност 704. Общ холестерол 780. Общото ми състояние е:С пулс 90-100,лесна умора,засъхване. Пуснах и хормони за щитовидната жлеза- в норма са. Бихте ли изказали мнение? Благодаря ви!

 6. Страхотно статия много ми помогна аз съм студентка 1 курс медицинска сестра .Благодаря ви

 7. Здравейте, д-р Кехайов!
  В нормалните, развити страни хората всяка година ходят на профилактични прегледи за рак, с цел да бъде открит възможно най-рано,ако изобщо го има.
  Аз искам да си пусна пълна кръвна картина, защото съм с мъничко дете и нямам възможност да отида на всички прегледи за профилактика. Ако случайно има нещо някъде там, кръвната картина ще покаже ли някакви отклонения? Мога ли „на сляпо“ да пусна туморни маркери за 2-3 заболявания или не е показателно?
  Благодаря предварително!

  1. Привет!
   Д-р Кехайов,
   Има ли място за притеснение от моя страна относно резултати от
   изследването ми ПКК:
   RBC – 4,52
   MCV – 99,3 над нормата – какво означава
   МСН – 28,6
   МСНС- 289 под нормата – какво означава
   Молбата ми е да ме насочите към какъв лекар следва да се обърна относно откланенията.
   Предварително Ви благодаря!

 8. Здравейте,Д-р Кехайов!
  Скоро бях с вирусна инфекция на дих.пъища.Беше ми изписан антибиотик,но болката в гърлото остана.Беше ми назначен гърлен секрет.Резултата показа кандида.
  Лекарката УНГ ми изписа Дактарин-гел.
  Вече трети ден,но резултат няма.Пуснаха ми пълна кръвна картина и урина .
  Резултатите са в норма.Но се притеснявам ,защото свалих два килограма.От тичане по лекари и изследвания.И най -вече че нямам подобрение в устата.Ще посетя стомстолога си за консултация,друго не знам какво да направя.
  Дайте ми съвет.Благодаря ви предварително!

 9. Здравейте искам да попитам на дъщеря ми WBC e 25.7 и MCHC e 367 и срещу тях пише H а на HCT пише L какво означава това има ли поводи за притеснение?

 10. Доктор Кехайов,бях лекуван от психично заболяване с медикамента Xipilion,но развих в следствие на многото инжекции наднормено тегло и диабетна болест-на хапчета съм.
  ПКК е нормална,стойностите са в Нормата на референтните стойности.
  Моля Ви отговорете ми,тази терапия с медикамента Ксепилион ще бъде ли прекъсната,защото вдигам кръвна захар и имам Инсулинова резистентност от инжекциите?

 11. Здравейте! Съпруга ми в момента е с бактериална инфекция на белия дроб,но се притеснявам,че някои от показателите са доста завишени. Гранулоцити-16,76, гранулоцити % -78,9, лимфоцити %-17,1 левкоцити-21,24. Има ли място за притеснение?

 12. Здравейте. Имам леки отклонения при ППК. Неутрофилните Левкоцитите ми са 42.37 , а Лимфоцитите бр. 4,76, лимфоцити % 48.58 . Има ли база за претиснения при тези нива?

 13. Може ли от пиенето на антибиотика Clindamycin 300-десеет дена да се променят стойностите на HDL-CHOLESTERIN -55 mg/d ,LDL CHOLESTER.124 mg/d,Cholesterin-207 mg/d. Също бях пила преди изследването от антибиотика след храна. Моля ви да ми отговорите

  1. LDH 445. Моля кажете ми това добрия холестерол ли е и пречи ли?

 14. Какво означава?
  левкоцити- 11.79
  лимфоцити – 15.7%
  неотрофили -76.2%
  моноцити -0890
  неотрофили брой – 8.980
  Всичко останало е в норма

 15. Синът ми е на 15г. Вече 2ра година има назален дерматит, който не се повлиява от лечение. Изследвахме назален секрет – отрицателен, натривка около носа – отрицателна, пуснахме ПКК, която показа ПОНИЖЕНИ ТРОМБОЦИТИ, ПОВИШЕНО ЖЕЛЯЗО, ПОНИЖЕНИ ОМЕГА 3, ПОВИШЕНИ ОМЕГА 6 . Кожата му е бледа, само около носа е ярка със ситни пъпчици и се оплаква от болки в ставите на ходилата.
  Има също успешна оперативна корекция на Тетралогия на Фало когато беше на 11месеца (ако това е съотносимо към днешната ситуация)
  Моля за вашето тълкуване.

  1. Здравейте, г-жо Петрова,

   Резултатите от изследванията се тълкуват от лекаря, който ги е назначил и прегледал пациента.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 16. Здравейте имам следния въпрос.в пълната кръвна картина са ми завишени левкоцити-11.54/монолитен 0.94/албомин-53.10/холестерол общ-5.49/холестерол LDL-3.41/калций общ 2.57 на какво може да се дължи и при какъв лекар да ида ? Направих допълнително и изследвания за химия,сифилис,хепатитите и хладилник всичко отрицателно или в норми .Моля за съвет

  1. Здравейте, Злати,

   „на какво може да се дължи и при какъв лекар да ида?“

   На какво може да се дължи без преглед няма кой да Ви каже със сигурност. Посетете личния си лекар, който или ще Ви назначи терапия или ще Ви насочи към лекар от определена специалност при нужда.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 17. Много обстойна информация и на достъпен език за неспециалисти, а хора желаещи да се информират.
  Благодаря!