Норми за кръвни изследвания - моновета
В статията са описани референтните стойности на множество изследвания (норми) – ПКК, биохимия, коагулация, йонограма, хормони, туморни маркери и др. За отделните лаборатории референтните стойности имат малка разлика, което се дължи на различни използвани реагенти, техники и др. Винаги трябва да се използват стойностите на лабораторията, извършила изследването.

1Пълна кръвна картина (ПКК) и СУЕ – референтни стойности (норми)

Пълната кръвна картина (ПКК, CBC – complete blood count) е рутинно изследване в практиката както за профилактика, така и за диагностично уточняване на различни симптоми.

Може да даде информация за различни типове анемии, инфекции и възпаления, някои нарушения в кръвосъсирването, нежелани реакции на някои лекарства и др.

Прочетете статията за разчитане на пълна кръвна картина (ПКК, CBC).

Изследване Референтни стойности
Хемоглобин Жени (Hb) 120 – 160 g/l
Хемоглобин Мъже (Hb) 135 – 180 g/l
Еритроцити Жени (Er) 4,2 – 5,4 g/l
Еритроцити Мъже (Er) 4,4 – 6,1 g/l
Хематокрит Жени (HCT) 0,37 – 0,47 L/L
Хематокрит Мъже (HCT) 0,40 – 0,54 L/L
MCV 82 – 98 fl
MCH 28 – 33 pg
MCHC 330 – 350 g/L
PDW 11,5 – 14,5
Левкоцити (WBC) 3,5 – 10,5 G/l
Неутрофили (Neu) 2 – 7,8 G/l
Неутрофили (Neu) % 44 – 76 %
Базофили (Ba) 0 – 0,2 G/l
Базофили (Ba) % 0 – 2 %
Еозинофили (Ео) 0 – 0,7 G/l
Еозинофили (Ео) % 0 – 0,6 %
Моноцити (Мо) 0,2 – 1,5 G/l
Моноцити (Mo) % 3 – 13 %
Лимфоцити (Ly) 0,6 – 4,1 G/l
Лимфоцити (Ly) % 20 – 40 %
Тромбоцити (PLT) 130 – 440 G/l
MPV 7,5 – 11,5 fL
PDW 15,5 – 30,5
PCT 0,002 – 0,450 L/L
Морфология на еритроцити нормоцити, нормохромни
Ретикулоцити 25 – 85 G/l (4 – 14 ‰)
СУЕ – Westergren – мъже под 50г. до 11 mm/h
СУЕ – Westergren – мъже над 50г. до 15 mm/h
СУЕ – Westergren – жени под 50г. до 12 mm/h
СУЕ – Westergren – жени над 50г. до 20 mm/h

2Биохимия – референтни стойности (норми)

Биохимичните изследвания са разнообразни и оценяват функцията на различни органи и системи в тялото.

Пример: Бъбречната функция се оценява чрез креатинин, урея, изчислен eGFR.

Чернодробната и жлъчноотделителна функция се оценяват чрез ASAT, ALAT, GGT, LDH, билирубин.

Изследване Референтни стойности
Кръвна захар (глюкоза) 3,9 – 6,0 mmol/L
Гликиран хемоглобин (HbA1c) до 5,6% при здрави
5,6-6,4% при предиабетно състояние
> 6,5% критерий за захарен диабет
< 7% при диабетици с добър кръвнозахар. контрол
Креатинин в серум 44 – 134 µmol/L
Креатинин в урина – мъже 13,2 – 17,6 mmol/L
Креатинин в урина – жени 7,1 – 13,2 mmol/L
Креатининов клирънс 66 – 165 ml/min
Пикочна киселина – Жени 149 – 363 µmol/l
Пикочна киселина – Мъже 208 – 387 µmol/l
Урея 1,7 – 8,2 mmol/l
Общ холестерол (TCHOL) < 5,2 mmol/l
HDL-холестерол (HDL-C) > 1,0 mmol/l
LDL-холестерол (LDL-C) < 3,6 mmol/l
Триглицериди (TG) < 2,2 mmol/l
препоръчително < 1,7 mmol/l
Общ билирубин < 21 mmol/l
Директен билирубин < 8 mmol/l
Общ белтък 63 – 84 g/l
Албумин 35 – 55 g/l
Липопротеин-А < 30 mg/dl
Apo AI – Жени < 90 mg/dl
Apo AI – Мъже < 120 mg/dl
Apo B – Жени > 120 mg/dl
Apo B – Мъже > 110 mg/dl
ASAT (GOT) < 44 U/I
ALAT (GPT) < 44 U/I
GGT – Жени 5 – 38 U/I
GGT – Мъже 5 – 50 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Възрастни 30 – 150 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момчета < 12год. < 500 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момчета 12-15год. < 750 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момчета > 16год. 30 – 150 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момичета < 12год. < 500 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момичета > 12год. 30 – 150 U/I
Креатинкиназа (КК/КФК, CK/CPK) – Жени 25 – 175 U/I
Креатинкиназа (КК/КФК, CK/CPK) – Мъже 25 – 195 U/I
Креатинкиназа МВ (CK-MB) < 24 U/I (< 3,8 ng/ml)
Лактатдехидрогеназа (LDH) 150 – 540 U/I
Амилаза < 100 U/I в серум
Липаза 8 – 78 U/I
Хаптоглобин 0,3 – 2,0 g/l
Церулоплазмин 0,2 – 0,6 g/l
Новите статии

3Коагулация – референтни стойности (норми)

Тестовете за коагулация измерват способността на кръвта да се съсирва.

Ползват се за оценка при различни състояния – склонност към тромбообразуване (тромбофилия), лесно кървене, прием на лекарства, които „разреждат кръвта“ и др.

Пример: При прием на Синтром се проследяват INR и PT. Чрез тях се оценява действието на Синтрома и се дозира индивидуално при всеки.

Изследване Референтни стойности
Протромбинов индекс 70 – 110%
Протромбиново време – сек. 11 – 14 сек.
INR 0,8 – 1,2
Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT) 32 – 51 сек.
Тромбиново време (TT) 8 – 14 сек.
Фибриноген (FBG) 2 – 4 g/L
Време на кървене 2-5 мин.
Време на съсирване 5-10 мин.
Д-димер < 600 ng/ml
Антитромбин III 80 – 120%
Протеин S – свободен – жени 74,1 – 146,1%
Протеин S – свободен – мъже 54,7 – 123,7%
Протеин С 70-140%
Фактор VIII 50 – 150%

4Йонограма – референтни стойности (норми)

Йонограмата измерва концентрацията в серума на основни електролити – натрий, калий, калций и др.

Електролитите имат роля в баланса на течностите, сърдечния ритъм, провеждането на нервните импулси и др.

Пример: Както ниска, така и висока концентрация на калий може да доведе до аритмии („излизане извън ритъм“ на сърцето). Бъбречни заболявания, прием на някои лекарства за високо кръвно могат да повишат/понижат концентрацията на калий.

Изследване Референтни стойности
Натрий (Na) 135 – 150 mmol/l
Калий (К) 3,5 – 5,6 mmol/l
Хлориди (Cl) 96 – 110 mmol/l
Калций (Ca) 2,12 – 2,62 mmol/l
Йонизиран калций 1,05 – 1,32 mmol/l
Желязо (Fe) – Жени 6 – 26 µmol/l
Желязо (Fe) – Мъже 10 – 28 µmol/l
Желязосвързващ капацитет (ЖСК) – Жени 47 – 77 µmol/l
Желязосвързващ капацитет (ЖСК) – Мъже 44 – 89 µmol/l
Фосфор – Възрастни 0,96 – 1,46 mmol/l
Фосфор – Деца 0,96 – 1,95 mmol/l
Магнезий 0,65 – 1,03 mmol/l
Селен (Se) 423 – 1123 µmol/l
Мед – Жени 13,2 – 24,3 µmol/l
Мед – Мъже 12,3 – 22,4 µmol/l
Цинк (Zn) 12 – 24 µmol/l
Хидрогенкарбонати (HCO3) 21 – 29 mmol/l

5Хормони – референтни стойности (норми)

Хормоналните тестове оценяват функцията на различни жлези в тялото – панкреас, щитовидна жлеза, хипофиза, надбъбречни жлези и др.

Чрез хормоните в тялото се контролират множество функции – метаболизъм, растеж и развитие, репродукция, режим на съня и др.

Пример: При съмнение за хипо или хипертиреоидизъм се изследват TSH, fT4, антитела ТАТ, МАТ.

Изследване Референтни стойности
Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH) 0,55 – 4,78 µIU/ml
мониторинг на терапия 0,2 – 5,5 µIU/ml,
Свободен Т3 (fT3) 2,3 – 4,2 pg/ml
Свободен Т4 (fT4) 0,89 – 1,76 ng/dl
Анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ, anti-TG) < 40 IU/ml
Анти-микрозомални антитела (МАТ, anti-TPO) < 35 IU/ml
TSH-рецепторни антитела < 30 IU/L
Тиреоглобулин (TG) 0,83 – 68 ng/dl
Паратхормон (PTH) 14 – 72 pg/ml
Пролактин – Жени 4,8 – 23,3 ng/ml
Пролактин – Мъже 4,4 – 15,2 ng/ml
Прогестерон – Фоликуларна фаза < 1,4 ng/ml
Прогестерон – Лутеална фаза 3,34 – 25,56 ng/ml
Прогестерон – Среда на лутеална фаза 4,44 – 28,03 ng/ml
Прогестерон – Постменопауза < 0,73 ng/ml
Прогестерон – Мъже 0,28 – 1,22 ng/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – фолик. фаза 1,3 – 12,5 mIU/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – овул. фаза 6,7 – 76,3 mIU/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – лутеал. фаза 0,5 – 16,9 mIU/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – след менопауза 15,9-54 mIU/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – мъже 1,5 -9,3 mIU/ml
Фоликулостимулиращ хормон (FSH) – фолик. фаза 2,5 – 10,2 mU/ml
Фоликулостимулиращ хормон (FSH) – овул. фаза 3,4 – 33,4 mU/ml
Фоликулостимулиращ хормон (FSH) – лутеал. фаза 1,5 – 9,1 mU/ml
Фоликулостимулиращ хормон (FSH) – след меопауза 23 – 116,3 mU/ml
Естрадиол (E2) – фолик. фаза 2,5 – 10,2 mU/ml
Естрадиол (E2) – овул. фаза 3,4 – 33,4 mU/ml
Естрадиол (E2) – лутеал. фаза 1,5 – 9,1 mU/ml
Естрадиол (E2) – след менопауза 23 – 116,3 mU/ml
Тестостерон – мъже 2,41 – 8,27 ng/ml
Тестостерон – жени 0,14 – 0,76 ng/ml
SHBG – жени 13 – 71 nmol/L
SHBG – мъже 18 – 114 nmol/L
Свободен HCG < 2 ng/ml
ACTH 0,0 – 46,0 ng/ml
Кортизол – плазма 07-09:00ч. 4,3 – 22,4 μg/dl
Кортизол – плазма 15-17:00ч. 3,9 – 16,66 μg/dl
Кортизол – урина 20.9-292.3mcg/ден
Инсулин 3 – 25 μU/ml
DHEA-S – жени 35-430
DHEA-S – мъже 80-560
Калцитонин – жени 0 – 11,5 pg/ml
Калцитонин – мъже 0 – 18,2 pg/ml

5Туморни маркери – референтни стойности (норми)

Туморните маркери са молекули, които се образуват или от самите тумори, или от клетки в тялото в отговор на туморния растеж.

Количеството (високо/ниско, намаляващо/увеличаващо се) им се ползва за оценка на ефективността на лечението, ранно откриване на рецидиви, оценка на прогнозата и др.

Изследване Референтни стойности
Простатноспецифичен антиген (PSA) < 4,0 ng/ml
Карциноембрионален антиген (CEA) < 2,5 ng/ml
AFP < 20 ng/ml
CA-125 < 35 U/ml
CA 15-3 < 25 U/ml
CA 19-9 < 35 U/ml
CA 72-4 < 6,7 U/ml
Cyfra 21-1 < 7,7 ng/ml
SCC < 1,5 ng/ml

5Алкално-киселинно равновесие (АКР) – референтни стойности (норми)

Изследване Референтни стойности
pH 7,36-7,44
pCO2 35-45 mmHg
pO2 80-100 mmHg
Стандартни бикарбонати (SB) 21-25 mmol/l
Излишък от бази (BE) -2,5 – +2,5 mmol/l
Простатноспецифичен антиген (PSA) < 4,0 ng/ml

Статията Ви беше полезна?

Коментари 25

25 коментара

Вашият коментар

Вашият коментар

Можете да споделите личен опит или познания, които ще бъдат полезни за останалите.

Не се отговарят въпроси относно (1) разчитане на изследвания, (2) поставяне на диагноза и (3) коментар на назначено лечение.

Лекуващият лекар (общопрактукуващ или прегледал Ви специалист) разчита изследванията, поставя диагноза и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.

 1. Здравейте Д-Р Кехайов имам въпрос при прогестерон 38.10 възможна ли е бременност?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 2. Обичайно пред резултата има H или L, високи и ниски стойности.
  При моите има R. Какво означава?

  1. Здравейте,

   С R може да се обозначава reference range – резултат в норма.

   Ако резултатите са извън рефентните стойности със съкращение R, попитайте в лабораторията, където са направени изследванията.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  2. Здравейте, д-р Кехайов!
   Лекувана съм от рак на гърдата до 2017г.
   В момента туморния маркер СА 15-3 ми е на стойност 47 при горна граница в лабораторията, в която го изследвах 31.Колко сериозно е повишението?

  3. Здравейте, г-жо Палева,

   Би трябвало да сте диспансеризирана в определен център и състоянието Ви да се следи от лекар в него.

   Трябва да се консултирате с проследяващия лекар, който вероятно ще повтори изследването и ако отново е завишено, ще реши за по-нататъшното поведение.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 3. Искам да попитам каква може да е причината за повишаване стойността на СРК при дете,нормата е 200 ,а при него е 800.Няма видими причини за някакво заболяване.

  Резултати от изследвания се интерпретират от лекаря, който ги е назначил, в контекста на симптомите, анамнезата, резултатите от физикалния преглед, други лабораторни и образни изследвания.
  1. Здравейте,

   За силно повишени стойности винаги има причина, било то и лабораторна грешка.

   В случая изследването може да се повтори и задължителна консултация с педиатър.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 4. Лития в кръвта ми е 0,2.Това нормално ли е?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 5. Здравейте Доктор Кехайов, бихте ли ми обяснили какво означава ph на кръвта 7,47.Възможно ли е да е толкова алкална?Благодаря Ви предварително.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 6. Здравейте! Искам да попитам когато AST е много над нормата т.с е 768 а всички други са в норма какво означава.Имам кожна саркоидоза.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
  1. Здравейте,

   Интерпретацията на кръвните изследвания се прави от лекаря, който ги е назначил, в контекста на преглед със снета анамнеза, физикален статус, допълнителни изследвания и др.

   Стойностите, които цитирате, са силно завишени и изискват консултация с лекуващ лекар.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 7. Здравейте майка ми е с утайка 36. Твърде висока ли е? Тя е с инсулт, пие пирацетам и кавинтон и понякога има възпаления заради рехабилитацията. ПКК и е в норма, но гастроентеролжката която я прегледа вкъщи, на око ми заяви че имала тумор. Ще пусна туморни маркери, но тази утайка би могла да се ускори предполагам и от възпаление на ставите?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 8. Здравейте,
  Хемоглобинът, хематокротът и еритроцитите ми са 165, 54-7 и 5,9. Холестеролът – 6,6. Изследването беше направено в предприято, в което работя, профилактично.
  Според личния лекар е временно състояние ( два дни преди това имах световъртеж, повръщане и повишено кръвно налягане) няма нужда да повтаряме изследванията.
  Моля за Вашето мнение!

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 9. Здравейте д-р Кехайов,какво означават високите стойности на АЛАТ-51,60,Холестерол /CHOL/-6,09 и Холестерол/LDL-3,07.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 10. Благодаря,колега!Аз съм лекар с дълъг стаж и реших да проверя за промяна в референтните стойностите,които някога съм научил, но не намерих нищо по-добро от тези,които са изложени във Вашият сайт-като количество,систематизиране и задълбоченост.Надявах се МЗ да поддържа накакъв подобен сайт, но не намерих. Поради това мисля, че начинанието Ви е своеобразно апостолско, поздравявам Ви и Ви пожелавам да постоянствате в него.Бих Ви препоръчал само, ако е възможно, да публикувате и източника на информация и датата на първоначалното (от източника) публикуването на данните. С уважение:д-р Г.Георгиев, гр.Русе

 11. Здравейте! Искам да попитам когато CEA е над нормата т.с е 13,1 а всичко друго е в норма какво означава.Няма видими причини за някакво заболяване.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 12. Здравейте. На баща ми му е направен AFP тест. Показателите са <8.78. Това, означава ли, че е в нормата. Или има нужда от лечение. Благодаря и лека вечер.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар (общопрактикуващ или специалист). Вижте повече.
 13. Здравейте,на съпруга ми направиха преди месец радикална простатектомия.При профилактично измерване на ПСА резултата от едната лаборатория е 0,307 а от другата 0,204.Тази разлика на какво може да се дължи ?

  1. Погрешно е да смятате, че резултатите трябва да са идентични. Дори да бяха в една и съща лаборатория, отново щяха да са различни.

   Факторите, водещи до разликите, са много – както свързани с пациента, така и с ползваните в лабораторията реагенти и апаратура.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  2. Здравейте, бихте ли ми казали дали тези норми на сина ми са нормални, и притеснителни ли са?
   LYM%-66,30%(резултат)(а нормата е 20-48)
   GRAN-1,80(резултат)(а нормата е 2-8)?

 14. Здравейте ,днес в резултатите на сина ми 10г разчетох повишени средни нива на тромбоцити ни горната граница ми се стори твърде ниска при норма 8.9 на моя син излезе завишени е от 19 и нещо и е отбелязано завишение съответно ,в предишни негови изследвания забелязвам че нормалната стойност е 11 ,та възможно ли е да е лабораторна грешка или стойностите са според възрастта ?

  1. Здравейте, Невена,

   Позвънете на лекаря, назначил изследванията. Стойностите на тромбоцитите при деца около 10г. са близки с тези при възрастните. Т.е. стотици, а не 8.9, 19 или 11. Вероятно има някаква грешка във Вашето разчитане, например да гледате обема (MPV), а не броя им.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 15. Здравейте. Имам ниво на грануцолити 44.6, което е под нормата.Какво означава това? Благодаря.

  1. Здравейте, Светломира,

   Гранулоцитите са неутрофилите + базофилите + еозинофилите.
   Причините за понижението им са много. Нужно е лекарят, който Ви е назначил изследванията или Вашият ОПЛ да ги разчете.

   Може би най-честата причина за понижени стойности са инфекции – вирусни, бактериални. Други са прием някои лекарства (антибиотици, противовъзпалителни), заболявания на щитовидната жлеза, хранителен недостиг – Б витамини, желязо, автоимунни заболявания и т.н.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов