Съсирека вдясно ли чакаш? Нормализирай кръвното, холестерола и кръвната си захар. Предпази се от инфаркт и инсулт. Научи повече
Кръвни изследвания

Референтни стойности (норми) на медицински изследвания [Таблица]

Таблица с референтни стойности на множество изследвания (норми) - ПКК, биохимия, коагулация, йонограма, хормони, туморни маркери и др.

Д-р Денислав Кехайов
Норми за кръвни изследвания - моновета
В статията са описани референтните стойности на множество изследвания (норми) – ПКК, биохимия, коагулация, йонограма, хормони, туморни маркери и др. За отделните лаборатории референтните стойности имат малка разлика, което се дължи на различни използвани реагенти, техники и др. Винаги трябва да се използват стойностите на лабораторията, извършила изследването.

1Пълна кръвна картина (ПКК) и СУЕ – референтни стойности (норми)

Пълната кръвна картина (ПКК, CBC – complete blood count) е рутинно изследване в практиката както за профилактика, така и за диагностично уточняване на различни симптоми.

Може да даде информация за различни типове анемии, инфекции и възпаления, някои нарушения в кръвосъсирването, нежелани реакции на някои лекарства и др.

Прочетете статията за разчитане на пълна кръвна картина (ПКК, CBC).

Изследване Референтни стойности
Хемоглобин Жени (Hb) 120 – 160 g/l
Хемоглобин Мъже (Hb) 135 – 180 g/l
Еритроцити Жени (Er) 4,2 – 5,4 g/l
Еритроцити Мъже (Er) 4,4 – 6,1 g/l
Хематокрит Жени (HCT) 0,37 – 0,47 L/L
Хематокрит Мъже (HCT) 0,40 – 0,54 L/L
MCV 82 – 98 fl
MCH 28 – 33 pg
MCHC 330 – 350 g/L
PDW 11,5 – 14,5
Левкоцити (WBC) 3,5 – 10,5 G/l
Неутрофили (Neu) 2 – 7,8 G/l
Неутрофили (Neu) % 44 – 76 %
Базофили (Ba) 0 – 0,2 G/l
Базофили (Ba) % 0 – 2 %
Еозинофили (Ео) 0 – 0,7 G/l
Еозинофили (Ео) % 0 – 0,6 %
Моноцити (Мо) 0,2 – 1,5 G/l
Моноцити (Mo) % 3 – 13 %
Лимфоцити (Ly) 0,6 – 4,1 G/l
Лимфоцити (Ly) % 20 – 40 %
Тромбоцити (PLT) 130 – 440 G/l
MPV 7,5 – 11,5 fL
PDW 15,5 – 30,5
PCT 0,002 – 0,450 L/L
Морфология на еритроцити нормоцити, нормохромни
Ретикулоцити 25 – 85 G/l (4 – 14 ‰)
СУЕ – Westergren – мъже под 50г. до 11 mm/h
СУЕ – Westergren – мъже над 50г. до 15 mm/h
СУЕ – Westergren – жени под 50г. до 12 mm/h
СУЕ – Westergren – жени над 50г. до 20 mm/h

2Биохимия – референтни стойности (норми)

Биохимичните изследвания са разнообразни и оценяват функцията на различни органи и системи в тялото.

Пример: Бъбречната функция се оценява чрез креатинин, урея, изчислен eGFR.

Чернодробната и жлъчноотделителна функция се оценяват чрез ASAT, ALAT, GGT, LDH, билирубин.

Изследване Референтни стойности
Кръвна захар (глюкоза) 3,9 – 6,0 mmol/L
Гликиран хемоглобин (HbA1c) до 5,6% при здрави
5,6-6,4% при предиабетно състояние
> 6,5% критерий за захарен диабет
< 7% при диабетици с добър кръвнозахар. контрол
Креатинин в серум 44 – 134 µmol/L
Креатинин в урина – мъже 13,2 – 17,6 mmol/L
Креатинин в урина – жени 7,1 – 13,2 mmol/L
Креатининов клирънс 66 – 165 ml/min
Пикочна киселина – Жени 149 – 363 µmol/l
Пикочна киселина – Мъже 208 – 387 µmol/l
Урея 1,7 – 8,2 mmol/l
Общ холестерол (TCHOL) < 5,2 mmol/l
HDL-холестерол (HDL-C) > 1,0 mmol/l
LDL-холестерол (LDL-C) < 3,6 mmol/l
Триглицериди (TG) < 2,2 mmol/l
препоръчително < 1,7 mmol/l
Общ билирубин < 21 mmol/l
Директен билирубин < 8 mmol/l
Общ белтък 63 – 84 g/l
Албумин 35 – 55 g/l
Липопротеин-А < 30 mg/dl
Apo AI – Жени < 90 mg/dl
Apo AI – Мъже < 120 mg/dl
Apo B – Жени > 120 mg/dl
Apo B – Мъже > 110 mg/dl
ASAT (GOT) < 44 U/I
ALAT (GPT) < 44 U/I
GGT – Жени 5 – 38 U/I
GGT – Мъже 5 – 50 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Възрастни 30 – 150 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момчета < 12год. < 500 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момчета 12-15год. < 750 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момчета > 16год. 30 – 150 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момичета < 12год. < 500 U/I
Алкална фосфатаза (AP) – Момичета > 12год. 30 – 150 U/I
Креатинкиназа (КК/КФК, CK/CPK) – Жени 25 – 175 U/I
Креатинкиназа (КК/КФК, CK/CPK) – Мъже 25 – 195 U/I
Креатинкиназа МВ (CK-MB) < 24 U/I (< 3,8 ng/ml)
Лактатдехидрогеназа (LDH) 150 – 540 U/I
Амилаза < 100 U/I в серум
Липаза 8 – 78 U/I
Хаптоглобин 0,3 – 2,0 g/l
Церулоплазмин 0,2 – 0,6 g/l
Новите статии

3Коагулация – референтни стойности (норми)

Тестовете за коагулация измерват способността на кръвта да се съсирва.

Ползват се за оценка при различни състояния – склонност към тромбообразуване (тромбофилия), лесно кървене, прием на лекарства, които „разреждат кръвта“ и др.

Пример: При прием на Синтром се проследяват INR и PT. Чрез тях се оценява действието на Синтрома и се дозира индивидуално при всеки.

Изследване Референтни стойности
Протромбинов индекс 70 – 110%
Протромбиново време – сек. 11 – 14 сек.
INR 0,8 – 1,2
Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT) 32 – 51 сек.
Тромбиново време (TT) 8 – 14 сек.
Фибриноген (FBG) 2 – 4 g/L
Време на кървене 2-5 мин.
Време на съсирване 5-10 мин.
Д-димер < 600 ng/ml
Антитромбин III 80 – 120%
Протеин S – свободен – жени 74,1 – 146,1%
Протеин S – свободен – мъже 54,7 – 123,7%
Протеин С 70-140%
Фактор VIII 50 – 150%

4Йонограма – референтни стойности (норми)

Йонограмата измерва концентрацията в серума на основни електролити – натрий, калий, калций и др.

Електролитите имат роля в баланса на течностите, сърдечния ритъм, провеждането на нервните импулси и др.

Пример: Както ниска, така и висока концентрация на калий може да доведе до аритмии („излизане извън ритъм“ на сърцето). Бъбречни заболявания, прием на някои лекарства за високо кръвно могат да повишат/понижат концентрацията на калий.

Изследване Референтни стойности
Натрий (Na) 135 – 150 mmol/l
Калий (К) 3,5 – 5,6 mmol/l
Хлориди (Cl) 96 – 110 mmol/l
Калций (Ca) 2,12 – 2,62 mmol/l
Йонизиран калций 1,05 – 1,32 mmol/l
Желязо (Fe) – Жени 6 – 26 µmol/l
Желязо (Fe) – Мъже 10 – 28 µmol/l
Желязосвързващ капацитет (ЖСК) – Жени 47 – 77 µmol/l
Желязосвързващ капацитет (ЖСК) – Мъже 44 – 89 µmol/l
Фосфор – Възрастни 0,96 – 1,46 mmol/l
Фосфор – Деца 0,96 – 1,95 mmol/l
Магнезий 0,65 – 1,03 mmol/l
Селен (Se) 423 – 1123 µmol/l
Мед – Жени 13,2 – 24,3 µmol/l
Мед – Мъже 12,3 – 22,4 µmol/l
Цинк (Zn) 12 – 24 µmol/l
Хидрогенкарбонати (HCO3) 21 – 29 mmol/l

5Хормони – референтни стойности (норми)

Хормоналните тестове оценяват функцията на различни жлези в тялото – панкреас, щитовидна жлеза, хипофиза, надбъбречни жлези и др.

Чрез хормоните в тялото се контролират множество функции – метаболизъм, растеж и развитие, репродукция, режим на съня и др.

Пример: При съмнение за хипо или хипертиреоидизъм се изследват TSH, fT4, антитела ТАТ, МАТ.

Изследване Референтни стойности
Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH) 0,55 – 4,78 µIU/ml
мониторинг на терапия 0,2 – 5,5 µIU/ml,
Свободен Т3 (fT3) 2,3 – 4,2 pg/ml
Свободен Т4 (fT4) 0,89 – 1,76 ng/dl
Анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ, anti-TG) < 40 IU/ml
Анти-микрозомални антитела (МАТ, anti-TPO) < 35 IU/ml
TSH-рецепторни антитела < 30 IU/L
Тиреоглобулин (TG) 0,83 – 68 ng/dl
Паратхормон (PTH) 14 – 72 pg/ml
Пролактин – Жени 4,8 – 23,3 ng/ml
Пролактин – Мъже 4,4 – 15,2 ng/ml
Прогестерон – Фоликуларна фаза < 1,4 ng/ml
Прогестерон – Лутеална фаза 3,34 – 25,56 ng/ml
Прогестерон – Среда на лутеална фаза 4,44 – 28,03 ng/ml
Прогестерон – Постменопауза < 0,73 ng/ml
Прогестерон – Мъже 0,28 – 1,22 ng/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – фолик. фаза 1,3 – 12,5 mIU/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – овул. фаза 6,7 – 76,3 mIU/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – лутеал. фаза 0,5 – 16,9 mIU/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – след менопауза 15,9-54 mIU/ml
Лутеинизиращ хормон (LH) – мъже 1,5 -9,3 mIU/ml
Фоликулостимулиращ хормон (FSH) – фолик. фаза 2,5 – 10,2 mU/ml
Фоликулостимулиращ хормон (FSH) – овул. фаза 3,4 – 33,4 mU/ml
Фоликулостимулиращ хормон (FSH) – лутеал. фаза 1,5 – 9,1 mU/ml
Фоликулостимулиращ хормон (FSH) – след меопауза 23 – 116,3 mU/ml
Естрадиол (E2) – фолик. фаза 2,5 – 10,2 mU/ml
Естрадиол (E2) – овул. фаза 3,4 – 33,4 mU/ml
Естрадиол (E2) – лутеал. фаза 1,5 – 9,1 mU/ml
Естрадиол (E2) – след менопауза 23 – 116,3 mU/ml
Тестостерон – мъже 2,41 – 8,27 ng/ml
Тестостерон – жени 0,14 – 0,76 ng/ml
SHBG – жени 13 – 71 nmol/L
SHBG – мъже 18 – 114 nmol/L
Свободен HCG < 2 ng/ml
ACTH 0,0 – 46,0 ng/ml
Кортизол – плазма 07-09:00ч. 4,3 – 22,4 μg/dl
Кортизол – плазма 15-17:00ч. 3,9 – 16,66 μg/dl
Кортизол – урина 20.9-292.3mcg/ден
Инсулин 3 – 25 μU/ml
DHEA-S – жени 35-430
DHEA-S – мъже 80-560
Калцитонин – жени 0 – 11,5 pg/ml
Калцитонин – мъже 0 – 18,2 pg/ml

5Туморни маркери – референтни стойности (норми)

Туморните маркери са молекули, които се образуват или от самите тумори, или от клетки в тялото в отговор на туморния растеж.

Количеството (високо/ниско, намаляващо/увеличаващо се) им се ползва за оценка на ефективността на лечението, ранно откриване на рецидиви, оценка на прогнозата и др.

Изследване Референтни стойности
Простатноспецифичен антиген (PSA) < 4,0 ng/ml
Карциноембрионален антиген (CEA) < 2,5 ng/ml
AFP < 20 ng/ml
CA-125 < 35 U/ml
CA 15-3 < 25 U/ml
CA 19-9 < 35 U/ml
CA 72-4 < 6,7 U/ml
Cyfra 21-1 < 7,7 ng/ml
SCC < 1,5 ng/ml

5Алкално-киселинно равновесие (АКР) – референтни стойности (норми)

Изследване Референтни стойности
pH 7,36-7,44
pCO2 35-45 mmHg
pO2 80-100 mmHg
Стандартни бикарбонати (SB) 21-25 mmol/l
Излишък от бази (BE) -2,5 – +2,5 mmol/l
Простатноспецифичен антиген (PSA) < 4,0 ng/ml
Коментари 25

Коментари (25)

 1. Здравейте Д-Р Кехайов имам въпрос при прогестерон 38.10 възможна ли е бременност?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 2. Обичайно пред резултата има H или L, високи и ниски стойности.
  При моите има R. Какво означава?

  1. Здравейте,

   С R може да се обозначава reference range – резултат в норма.

   Ако резултатите са извън рефентните стойности със съкращение R, попитайте в лабораторията, където са направени изследванията.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  2. Здравейте, д-р Кехайов!
   Лекувана съм от рак на гърдата до 2017г.
   В момента туморния маркер СА 15-3 ми е на стойност 47 при горна граница в лабораторията, в която го изследвах 31.Колко сериозно е повишението?

  3. Здравейте, г-жо Палева,

   Би трябвало да сте диспансеризирана в определен център и състоянието Ви да се следи от лекар в него.

   Трябва да се консултирате с проследяващия лекар, който вероятно ще повтори изследването и ако отново е завишено, ще реши за по-нататъшното поведение.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 3. Искам да попитам каква може да е причината за повишаване стойността на СРК при дете,нормата е 200 ,а при него е 800.Няма видими причини за някакво заболяване.

  Резултати от изследвания се интерпретират от лекаря, който ги е назначил, в контекста на симптомите, анамнезата, резултатите от физикалния преглед, други лабораторни и образни изследвания.
  1. Здравейте,

   За силно повишени стойности винаги има причина, било то и лабораторна грешка.

   В случая изследването може да се повтори и задължителна консултация с педиатър.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 4. Лития в кръвта ми е 0,2.Това нормално ли е?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 5. Здравейте Доктор Кехайов, бихте ли ми обяснили какво означава ph на кръвта 7,47.Възможно ли е да е толкова алкална?Благодаря Ви предварително.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 6. Здравейте! Искам да попитам когато AST е много над нормата т.с е 768 а всички други са в норма какво означава.Имам кожна саркоидоза.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
  1. Здравейте,

   Интерпретацията на кръвните изследвания се прави от лекаря, който ги е назначил, в контекста на преглед със снета анамнеза, физикален статус, допълнителни изследвания и др.

   Стойностите, които цитирате, са силно завишени и изискват консултация с лекуващ лекар.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 7. Здравейте майка ми е с утайка 36. Твърде висока ли е? Тя е с инсулт, пие пирацетам и кавинтон и понякога има възпаления заради рехабилитацията. ПКК и е в норма, но гастроентеролжката която я прегледа вкъщи, на око ми заяви че имала тумор. Ще пусна туморни маркери, но тази утайка би могла да се ускори предполагам и от възпаление на ставите?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 8. Здравейте,
  Хемоглобинът, хематокротът и еритроцитите ми са 165, 54-7 и 5,9. Холестеролът – 6,6. Изследването беше направено в предприято, в което работя, профилактично.
  Според личния лекар е временно състояние ( два дни преди това имах световъртеж, повръщане и повишено кръвно налягане) няма нужда да повтаряме изследванията.
  Моля за Вашето мнение!

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 9. Здравейте д-р Кехайов,какво означават високите стойности на АЛАТ-51,60,Холестерол /CHOL/-6,09 и Холестерол/LDL-3,07.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 10. Благодаря,колега!Аз съм лекар с дълъг стаж и реших да проверя за промяна в референтните стойностите,които някога съм научил, но не намерих нищо по-добро от тези,които са изложени във Вашият сайт-като количество,систематизиране и задълбоченост.Надявах се МЗ да поддържа накакъв подобен сайт, но не намерих. Поради това мисля, че начинанието Ви е своеобразно апостолско, поздравявам Ви и Ви пожелавам да постоянствате в него.Бих Ви препоръчал само, ако е възможно, да публикувате и източника на информация и датата на първоначалното (от източника) публикуването на данните. С уважение:д-р Г.Георгиев, гр.Русе

 11. Здравейте! Искам да попитам когато CEA е над нормата т.с е 13,1 а всичко друго е в норма какво означава.Няма видими причини за някакво заболяване.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 12. Здравейте. На баща ми му е направен AFP тест. Показателите са <8.78. Това, означава ли, че е в нормата. Или има нужда от лечение. Благодаря и лека вечер.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 13. Здравейте,на съпруга ми направиха преди месец радикална простатектомия.При профилактично измерване на ПСА резултата от едната лаборатория е 0,307 а от другата 0,204.Тази разлика на какво може да се дължи ?

  1. Погрешно е да смятате, че резултатите трябва да са идентични. Дори да бяха в една и съща лаборатория, отново щяха да са различни.

   Факторите, водещи до разликите, са много – както свързани с пациента, така и с ползваните в лабораторията реагенти и апаратура.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

  2. Здравейте, бихте ли ми казали дали тези норми на сина ми са нормални, и притеснителни ли са?
   LYM%-66,30%(резултат)(а нормата е 20-48)
   GRAN-1,80(резултат)(а нормата е 2-8)?

 14. Здравейте ,днес в резултатите на сина ми 10г разчетох повишени средни нива на тромбоцити ни горната граница ми се стори твърде ниска при норма 8.9 на моя син излезе завишени е от 19 и нещо и е отбелязано завишение съответно ,в предишни негови изследвания забелязвам че нормалната стойност е 11 ,та възможно ли е да е лабораторна грешка или стойностите са според възрастта ?

  1. Здравейте, Невена,

   Позвънете на лекаря, назначил изследванията. Стойностите на тромбоцитите при деца около 10г. са близки с тези при възрастните. Т.е. стотици, а не 8.9, 19 или 11. Вероятно има някаква грешка във Вашето разчитане, например да гледате обема (MPV), а не броя им.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 15. Здравейте. Имам ниво на грануцолити 44.6, което е под нормата.Какво означава това? Благодаря.

  1. Здравейте, Светломира,

   Гранулоцитите са неутрофилите + базофилите + еозинофилите.
   Причините за понижението им са много. Нужно е лекарят, който Ви е назначил изследванията или Вашият ОПЛ да ги разчете.

   Може би най-честата причина за понижени стойности са инфекции – вирусни, бактериални. Други са прием някои лекарства (антибиотици, противовъзпалителни), заболявания на щитовидната жлеза, хранителен недостиг – Б витамини, желязо, автоимунни заболявания и т.н.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов