Бъбреци, урея, повишение, понижение
Уреята е краен продукт на разграждането на азотни съединения (белтъчини, аминокиселини) в тялото. Изхвърля се от тялото чрез бъбреците. Ползва се заедно с креатинина за оценка и проследяване на бъбречната функция.

1Какво представлява уреята

Уреята (карбамид) е краен продукт от разграждането на азотни съединения в тялото – белтъци и аминокиселини.

При разграждането им първо се образува амоняк, който е токсичен за клетките. За да се детоксикира и изхвърли от тялото, амонякът се превръща в урея в черния дроб.

За разлика от амоняка, уреята не е токсична. Водоразтворима е и лесно се изхвърля (екскретира) от тялото чрез бъбреците с урината. Така се контролират нивата на азота в тялото.

2Показания за изследване на урея

Показанията за изследване на уреята включват:

 1. Заедно с креатинина за оценка на бъбречната функция при заболявания и фактори, които могат да увредят бъбреците – захарен диабет, високо кръвно налягане, някои лекарства, гломерулонефрити, бъбречна поликистоза и др;
 2. Динамичен контрол на състоянието при остра и хронична бъбречна недостатъчност (ОБН и ХБН), хемодиализа, перитонеална диализа и др.
 3. Контрол на количеството приети белтъчини (протеини) при болни с хронична бъбречна недостатъчност;
 4. Контрол в следоперативния период, неизяснени коматозни състояния и др;

3Референтни стойности (норма) за уреята

В Европа резултатите от изследването на уреята се дават за цяла молекула, а в САЩ като азот, съдържащ се в уреята (BUN – blood urea nitrogen).

Референтни стойности на урея и BUN
Изследване   Долна граница Горна граница
Урея 1,7 8,2 
BUN 1,3 4,3

При възрастните стойностите са по-високи спрямо децата. При мъжете стойностите са по-високи спрямо жените.

4Причини за повишени стойности на уреята

Причини за повишени стойности на уреята включват:

 1. Напреднало бъбречно увреждане – най-често при захарен диабет и артериална хипертония. Други причини са гломерулонефрити, бъбречна поликистоза, някои лекарства и др.
 2. Намален кръвоток през бъбреците – шок, тежка хеморагия (кръвотечение), сърдечна недостатъчност, болест на Адисон;
 3. Намалена диуреза (образуване на урина) – дехидратация (повръщане, диария), хиповолемия;
 4. Повишено разграждане на белтъците – прием на богата на белтъци храна (излишните се разграждат за енергия), инфекции, тежки общи заболявания, тумори, стрес;
 5. Нарушена екскреция на урината – запушване (обструкция) на пикочните пътища – бъбречни камъни, простатна хиперплазия, простатит, тумори;

5Причини за понижени стойности на уреята

 • Причини за понижени стойности на уреята:
 • Намалено разграждане на белтъци – прием на бедна на белтъци храна;
 • Нарушено образуване на урея – тъй като уреята се образува в черния дроб, увреждането му води до понижението й. Напр. цироза, чернодробна дистрофия;
 • Повишено образуване на белтъчини – напреднала бременност, прием на анаболни стероиди, хормон на растежа;
Новите статии

6Възможни грешки при изследването на уреята

 • Причини за възможни грешки при изследването включват:
 • Наличие на тежки метали;
 • Хемолиза;
 • Липемия;
 • Повишено ниво на амоняка в кръвта;

7Допълнителна информация за уреята

Повишена урея в кръвта (уремия)
Освен с урината, уреята се изхвърля от тялото и през стомашночревния тракт и кожата. При напреднала бъбречна недостатъчност концентрацията й в кръвта се повишава значително и екскрецията й чрез потта се увеличава. Водата от потта се изпарява, а останалата урея кристализира в белия „прах“, който се вижда по скалпа на снимката.

Уреята се изхвърля от тялото главно чрез бъбреците с образуваната урина.

В бъбреците около 40% от нея се реабсорбира обратно от урината.

Колкото повече урина се образува (повишена диуреза), толкова по-малко от уреята ще се реабсорбира (връща) обратно в кръвта.

Малки количества от образуваната урея се изхвърлят чрез стомашночревният тракт и кожата.

8Урея и останалите небелтъчни азотни вещества

Уреята е част от т.нар. небелтъчни азотни вещества. Това са вещества, които остават във взетата кръвна проба (плазма, серум) след отстраняването на белтъците от нея.

Получават се при метаболизма на белтъци, аминокиселини и нуклеинови киселини.

Важни небелтъчни азотни вещества са урея, креатинин, пикочна киселина, амоняк и аминокиселини.

 1. Азотемия – повишена концентрация на небелтъчни азотни фракции в кръвта (главно урея и креатинин);
 2. Уремия – много високо ниво на урея в кръвта, при което се наблюдава интоксикация на организма с липса на апетит, отпадналост, главоболие, сухота в устата, уринозен дъх, гадене, повръщане и кървавослузести изпражнения.

И двете състояния се получават при бъбречна недостатъчност, като уремичният синдром е животозастрашаващ, ако не се започне навременна хемодиализа.

Статията Ви беше полезна?

Коментари

Вашият коментар

Вашият коментар

Можете да споделите личен опит или познания, които ще бъдат полезни за останалите.

Не се отговарят въпроси относно (1) разчитане на изследвания, (2) поставяне на диагноза и (3) коментар на назначено лечение.

Лекуващият лекар (общопрактукуващ или прегледал Ви специалист) разчита изследванията, поставя диагноза и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.