Рентгенова снимка
Цени и обеми на клиничните пътеки за 2019г. (След анекс на НРД 2018г. от 27 май 2019г.)
Новите статии

Таблицата отразява новите цени и обеми на клиничните пътеки след последния анекс на НРД 2018 от 27 май 2019г.

Повече на страницата на НЗОК.

За да видите последната промяна в цените кликнете следващия бутон. Зелените пътеки са с повишени цени, червените с понижени.

Покажи последните промени в цените на пътеките

Код

Клинична пътека

Обем (бр.) Цена (лв.)

Клинични пътеки – Акушерство и гинекология, Неонатология

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

22 82732 948 400400

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3 6876 917 800800

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

273404 150150

4

Преждевременно прекъсване на бременността

   

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

5 5376 980 170170

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 г.

6901 190 280280

5

Раждане

34 17549 008 750850

6

Грижи за здраво новородено дете

24 62533 394 220264

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

8 91915 948 800960

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

3 4325 134 1 2001 440

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

2 3033 214 9001 080

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

2 2473 326 1 3001 560

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

513927 3 6004 320

12

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

1 2362 714 1 2001 560

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

5431 119 2 0002 400

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

429773 3 2004 160

15

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

   

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

170242 3 3004 290

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

6281 111 5 6007 670

Клинични пътеки – Кардиология

 

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

6 4087 516 350385

17

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

12 74118 623 750750

17.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

9 3129 312 750750

17.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години

3636 750975

18

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

63112 1 3201 320

18.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години

5656 1 3201 320

18.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години

4242 1 3201 716

19

Постоянна електрокардиостимулация

   

19.1

Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър- еднокамерен или двукамерен

2 5243 749 550550

19.2

Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

304436 1 1001 100

20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

6 17011 919 3 3183 318

21

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

7841 136 3 3183 318

21.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години

568568 3 3183 318

21.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години

66 3 3184 313

22

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

437 3 3183 318

22.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години

1919 3 3183 318

22.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години

22 3 3184 313

23

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

3546 3 6003 600

23.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години

2323 3 6003 600

23.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години

1818 3 6004 680

24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

41 370370

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

14 45321 480 900900

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

11 10615 850 3 4303 430

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

7899 2 7502 750

 

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

5 8539 541 4 5404 540

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

65 91689 234 520572

30

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

339500 1 3001 300

30.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

250250 1 3001 300

30.2

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години

22 1 3001 560

31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

209283 4 9504 950

31.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години

142142 4 9504 950

31.2

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 години

22 4 9505 940

32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

2 1962 646 462462

32.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

1 3231 323 462462

32.2

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години

2020 462554

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

23 27033 028 435479

34

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

260430 700840

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

1710 750900

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

3 6454 844 700770

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

203224 2 6002 860

Клинични пътеки – Пулмология

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

10 25013 316 550605

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

38 60040 756 580638

40

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп

   

40.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

5 7127 836 550605

40.2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

2 4053 982 650780

41

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

   

41.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

1 3501 983 400440

41.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

9 36117 393 500600

42

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

   

42.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

8 23113 806 780858

42.2

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

4768 1 2001 560

43

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

1 7862 597 280308

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

2 2003 966 800880

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

16 23520 211 650715

 

46

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст

4144 1 2001 560

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

245167 1 5401 540

47.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

8484 1 5401 540

47.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

22 1 5402 002

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

43 36644 017 700840

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

16 62517 360 570684

Клинични пътеки – Неврология

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

35 60350 126 730730

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

25 06325 063 730730

50.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

22 730876

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

695695 2 3002 300

51.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение

100100 1 5501 550

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

2 0832 408 8501 150

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

1 2041 204 1 1501 150

52.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години

22 1 1501 380

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

195211 1 0001 200

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

106106 1 2001 200

53.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години

22 1 2001 440

54

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

86208 5 5007 000

54.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

104104 7 0007 000

54.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години

22 7 0008 400

55

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация

25 10 00010 000

55.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години

33 10 00010 000

55.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години

22 10 00012 000

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

56 85498 542 500500

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

49 27149 271 500500

56.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

334334 500600

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити,менингоенцефалити и миелити

1 5722 548 2 0002 000

57.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити,менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

1 2741 274 2 0002 000

57.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити,менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

360360 2 0002 400

58

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

376454 700700

58.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години

227227 700700

58.2

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години

228228 700840

59

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)

2 0774 069 550550

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

180326 480480

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

1 3572 384 650650

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

5 0736 990 400400

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица ад 18 години

3 4953 495 400400

62.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

1 1061 106 400480

63

Лечение на епилептичен статус

5851 038 600600

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

519519 600600

63.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

8686 600720

64

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

   

64.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

242340 500500

64.2

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

425 657788

65

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

23 5 0006 000

65.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

22 6 0006 000

65.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години

22 6 0007 200

66

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

711 8 0008 000

66.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

66 8 0008 000

66.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

22 8 0009 600

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

525504 231231

Клинични пътеки – Гастроентерология

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

16 15728 404 600400

68.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години

14 20214 202 400400

68.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години

2 0022 002 400480

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

14 24624 236 850600

69.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години

12 11812 118 600600

69.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години

2626 600720

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

1 9213 794 1 2001 400

70.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години

1 8971 897 1 4001 400

70.2

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години

9292 1 4001 820

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

9 79018 063 605400

71.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години

9 0329 032 400400

71.2

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години

878878 400480

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

10 33414 192 600600

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години

7 0967 096 600600

72.2

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години

22 600720

73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

7 02516 593 1 5001 700

73.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години

8 2978 297 1 7001 700

73.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години

66 1 7002 040

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

26 77646 371 920920

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години

23 18623 186 920920

74.2

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години

308308 9201 104

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

7 16513 076 1 1001 300

75.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години

6 5386 538 1 3001 300

75.2

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години

102102 1 3001 560

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

10 02214 080 700700

76.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години

7 0407 040 700700

76.2

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години

9898 700840

77

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст

21 400400

77.1

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст при лица над 18 години

11 400400

77.2

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст при лица под 18 години

22 400480

Клинични пътеки – Ендокринология

78

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

   

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

26 43743 183 660660

78.2

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

7181 046 610732

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

2 3724 333 341341

79.1

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години

2 1672 167 341341

79.2

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години

7878 341409

80

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

   

80.1

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

1 5683 057 500500

80.2

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

5991 202 650845

81

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

   

81.1

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево- фосфорната обмяна при лица над 18 години

218458 450450

81.2

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево- фосфорната обмяна при лица под 18 години

3367 450585

82

Диагностика на лица с метаболитни нарушения

3 3996 973 630630

82.1

Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

3 4873 487 630630

82.2

Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

260260 630819

83

Лечение на лица с метаболитни нарушения

5631 030 630630

83.1

Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

515515 630630

83.2

Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

216216 630819

Клинични пътеки – Нефрология

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

21 32235 130 500500

85

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити

1 3202 199 950950

85.1

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица над 18 години

1 1001 100 950950

85.2

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица под 18 години

8080 9501 140

86

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания

   

 

86.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

6 45210 791 950950

 

86.2

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години

172354 1 0501 365

87

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

   

87.1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

2 0423 001 900900

87.2

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

2471 1 0501 260

88

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

   

88.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

3 5004 531 400400

88.2

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

100148 400480

Клинични пътеки – Ревматология

89

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

   

89.1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

3 2574 807 500500

89.2

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

162220 580754

90

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

   

90.1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

14 93326 532 750750

90.2

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

7231 338 7701001

91

Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания

4 9238 180 500500

Клинични пътеки – Дерматология

92

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

203343 770770

93

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

4 4377 302 500500

94

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

– обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

1 2331 555 550550

95

Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем

532902 400400

96

Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити

232299 434434

97

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

838 250250

Клинични пътеки – Инфекциозни болести и Паразитология

98

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

13 74724 121 620744

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

2941 710 520624

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

2 0202 307 1 1001 320

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

505979 1 2771 532

102

Диагностика и лечение на паразитози

4947 457548

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

14104 457548

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения

3 3164 478 500600

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

120 1 0001 200

Клинични пътеки – Токсикология

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

   

106.1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

3 1675 574 500550

106.2

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

2 7115 745 550660

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

3 6107 708 750825

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

113 2 2002 200

109

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

712 1 6501 650

110

Лечение на доказани първични имунодефицити

41125 2 1632 163

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

2 7246 529 250300

112

Диагностика и лечение на муковисцидоза

53104 1 2001 320

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

   

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

177323 200200

 

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

13 71219 656 400400

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

1 6112 205 2 2002 200

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

310662 2 5002 500

Клинични пътеки – Кардиохирургия

 

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

1 2951 580 10 10010 100

 

117

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години

2459 10 10010 100

 

118

Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение

3989 18 00018 000

119

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

1 5932 899 13 50013 500

120

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

120.1

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

527900 14 50013 500

120.2

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация

527100 14 50020 000

121

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

1 121 3 4503 450

122

Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

3133 4 5004 500

Клинични пътеки – Съдова хирургия

123

Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

4 4448 559 3 5003 500

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

3 9945 457 1 9191 919

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

335645 1 7091 709

 

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1 4351 939 1 1001 100

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

5 3817 121 520520

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

21 330330

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

339263 400400

Клинични пътеки – Очни болести

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

3 3955 691 300300

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

8691 612 410410

132

Кератопластика

355628 1 0001 000

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

10 32414 651 273273

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

3 4815 845 249249

135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент

2 0302 864 700700

Клинични пътеки – УНГ

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

1 1332 709 2 9502 950

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

5 0539 658 1 5001 500

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

8 82114 616 650650

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

2 9905 340 450450

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно- гърлени болести

1 2641 295 150150

Клинични пътеки – Урология

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

3 3525 484 1 0001 000

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

2239 4 0004 000

143

Трансуретрална простатектомия

2 0973 608 1 1001 100

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

503576 1 1001 100

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

13 36323 520 774774

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо- половата система

281698 2 5002 500

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

8 68812 863 600600

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

388656 2 6002 600

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

7371 235 1 1601 160

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

97134 612612

151

Реконструктивни операции в урологията

349833 1 0001 000

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

10 66415 364 520520

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

310589 1 0001 000

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2 5224 233 2 3002 300

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1 0472 589 950950

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

140255 3 2003 200

157

Радикална простатектомия

349620 2 8002 800

Клинични пътеки – Обща хиругия, Ортопедия и травматология

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

16 62530 927 550550

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

1 6192 362 700700

Клинични пътеки – Гинекология

160

Нерадикално отстраняване на матката

3 9496 809 1 1001 100

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

786986 1 1001 100

 

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

4 7106 892 770770

 

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

17 37829 517 330330

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

9951 660 806806

 

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо- инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

7 18012 832 460460

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

70162 650650

 

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

7371 067 2 2002 200

168

Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия

250312 8 0008 000

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

78165 1 5001 500

 

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

827 6 8006 800

Клинични пътеки – Хирургия

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

1 7043 107 2 8002 800

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

2036 3 1004 650

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

154288 1 7801 780

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1761 1 7802 670

 

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

6 83312 515 2 6002 600

 

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

92219 2 6503 975

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 8023 229 1 1001 100

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

2469 1 1501 725

179

Оперативни процедури върху апендикс

2 6293 479 650650

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

193213 650650

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

10 12513 643 500500

182

Оперативни процедури при хернии

10 59114 867 650650

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

2 4323 281 700700

184

Конвенционална холецистектомия

675792 1 1501 150

185

Лапароскопска холецистектомия

3 2004 618 950950

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 1331 538 2 3002 300

187

Оперативни процедури върху черен дроб

9281 667 3 3503 350

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

82120 1 4501 450

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

566916 4 9504 950

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

4169 1 8201 820

191

Оперативни процедури върху далака

   

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

111188 1 0001 000

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

720 1 5001 500

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово- реконструктивни операции

4 8877 046 1 2001 200

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

2 7944 823 1 3001 300

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

2 8204 029 300300

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2 9494 228 2 2002 200

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

127172 1 5001 500

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

15 61826 825 750750

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

4 2048 541 2 2002 200

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания

   

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

2 9454 795 550550

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

4 8016 568 305305

 

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

90162 800800

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност

589993 1 0001 000

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

8911 125 800800

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

51106 1 5001 500

Клинични пътеки – Неврохирургия

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

316646 3 4003 400

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

284542 1 3301 330

 

206

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

 

206.1

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

1 9402 369 3 9003 800

 

206.2

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация)

1 940500 3 9004 900

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

628903 2 3002 300

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно- мозъчни травми

8 22614 562 400400

209

Хирургично лечение при травма на главата

6341 321 1 0521 052

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

1 4472 675 800800

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

1 5742 775 2 4502 450

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

1 8184 132 1 8191 819

Клинични пътеки – Гръдна хирургия

213

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

1 2462 151 2 7002 700

 

214

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация

246428 3 3003 300

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

1 4532 698 1 6501 650

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

1 3262 184 550550

Клинични пътеки – Ортопедия и травматология

217

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

   

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

12 42318 086 2 0502 050

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става

1 0181 014 4 7004 700

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници

230113 5 3505 350

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

6 74610 994 1 2571 257

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

11 76122 292 910910

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

7 17513 977 1 0001 000

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

1 1551 512 1 3261 326

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

8 52511 212 460460

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

378439 720720

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

2038 1 2002 400

Клинични пътеки – Лицево-челюстна хирургия

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

425426 1 0001 000

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

6091 110 705705

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

6 6838 597 863863

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

4 0354 937 500500

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

3 2744 479 300300

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево- челюстната област

115146 900900

231

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

591674 803803

Клинични пътеки – Пластично-възстановителна хирургия

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

121170 500500

233

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции

1 8163 151 3 0303 030

234

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции

107271 9 0009 000

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

22129 500500

236

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

1 6543 315 1 7001 700

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

1 1532 102 950950

238

Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия

61144 7 0007 000

239

Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област

100209 10 00010 000

Клинични пътеки – Онкология, Онкохематология

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

52 31390 361 470470

 

241

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

   

241.1

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00)

20 69639 761 400400

241.3

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години

19 88119 881 400400

241.4

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години

2626 400520

241.2

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT

1 7243 599 600600

241.5

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години

1 8001 800 600600

242

Диагностика и лечение на левкемии

6 69712 253 850850

243

Диагностика и лечение на лимфоми

6 98912 169 665665

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

13 01523 141 570570

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години

11 57111 571 570570

244.2

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под 18 години

1 1441 144 570684

245

Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст

1 1671 982 1 0001 300

Клинични пътеки – Лъчелечение

246

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности

2 2873 359 665665

247

Брахитерапия с ниски активности

12674 327327

248

Конвенционална телегаматерапия

282166 640640

249

Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

508472 1 1001 100

250

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

   

 

250.1

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни

5 3565 356 1 8501 850

 

250.2

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни

1 8651 865 3 7003 700

251

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

   

 

251.1

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни

3 0963 096 2 7002 700

 

251.2

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни

5 2655 265 5 4005 400

252

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

   

252.1

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

423728 4 5004 500

252.2

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана с кибернож

3053 9 0009 000

253

Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания

12 89918 351 6590

Клинични пътеки – Физикална терапия и рехабилитация

 

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

7 61513 001 5050

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

1 149825 5050

 

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

5 97212 626 5480

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

5325 100100

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

3 3005 802 4040

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

1 7002 314 4040

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

31 00643 060 6060

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

5988 400400

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

8 70512 936 482482

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

26 42548 735 300330

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

6041 142 482482

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

59 639117 570 300330

266

Речева рехабилитация след ларингектомия

49103 285285

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

7841 819 120120


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *