Съсирека вдясно ли чакаш? Нормализирай кръвното, холестерола и кръвната си захар. Предпази се от инфаркт и инсулт. Научи повече
Нормативна уредба

[Анекс НРД 08.2020] Цени и обеми на клиничните пътеки за 2020г. Разлики спрямо 2018 и 2019г.

Актуални обеми и цени на клиничните пътеки след последния анекс на НРД от 08.2020г. Сравнение с цените на клиничните пътеки от 2019 и 2018г.

Д-р Денислав Кехайов
Рентгенова снимка
Цените и обемите на клиничните пътеки за 2020г. са взети от договорените в анекса на НРД от 08.2020г., публикувани на сайта на БЛС.
Новите статии

Цените в таблицата са актуализирани след анекса на НРД от 08.2020г., подписан между БЛС и НЗОК.

Таблицата се обновява периодично след всяка актуализация на цените. Можете да я поставите в отметки (bookmarks).

За да видите увеличенията в лв. от 08.2020г спрямо предишната цена (от началото на 2020г), кликнете следващия бутон.

Можете да търсите с CTRL+F на настолни компютри и от менюто на браузъра горе вдясно на мобилни устройства.

Покажи разликите от последно увеличение (08.2020г.)

1Акушерство и гинекология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Акушерство и гинекология
001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 400 400 484 554 32 995
002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800 800 800 902 6 964
003 Оперативни процедури за задържане на бременност 150 150 210 253 443
004 Преждевременно прекъсване на бременността          
004.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително 170 170 236 281 6 581
004.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода 280 280 340 396 1 099
005 Раждане          
005.1 Нормално раждане 700 850 940 1100 48 902
005.2 Раждане чрез цезарово сечение 700 850 940 960  

2Неонатология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Неонатология
006 Грижи за здраво новородено дете 200 264 286 340 32 416
007 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 800 960 960 1078 14 972
008 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1 200 1 440 1440 1606 5 196
009 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 900 1 080 1178 1317 3 321
010 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1 300 1 560 1560 1738 3 294
011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3 600 4 320 4320 4774 810
012 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 1 200 1 560 1560 1738 2 902
013 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2 000 2 400 2400 2662 1 458
014 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 3 200 4 160 4160 4598 823
015 Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант          
015.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото 3 300 4 290 4290 4741 255
015.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото 5 600 7 670 7670 8459 1 215

3Кардиология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Кардиология
016 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 350 385 452 519 7 004
017 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания          
017.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 750 750 750 847 18 715
017.2 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години 750 975 975 1094 54
018 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация          
018.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години 1 320 1 320 1320 1474 11
018.2 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години 1 320 1 716 1716 1909 87
019 Постоянна електрокардиостимулация          
019.1 Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър 550 550 641 727 4 023
019.2 Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер 1 100 1 100 1256 1403 531
020 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания          
020.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 3 318 3 318 3318 3671 13 280
020.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години 3 318 4 313 4313 4766 2
021 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии          
021.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години 3 318 3 318 3318 3671 1 218
021.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години 3 318 4 313 4313 4766 10
022 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации          
022.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години 3 318 3 318 3318 3671 11
022.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години 3 318 4 313 4313 4766 5
023 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация          
023.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години 3 600 3 600 3600 3982 1
023.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години 3 600 4 680 4680 5170 41
024 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 370 370 592 673 3
025 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 900 900 922 1036 22 234
026 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 3 430 3 430 3430 3795 17 591
027 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 2 750 2 750 2750 3047 80
028 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 4 540 4 540 4540 5016 9 199
029 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 520 572 619 702 86 364
030 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация          
030.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години 1 300 1 300 1466 1634 698
030.2 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години 1 300 1 560 1759 1956 1
031 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит          
031.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години 4 950 4 950 5220 5764 336
031.2 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 години 4 950 5 940 6264 6912 4
032 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда          
032.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години 462 462 589 669 2 885
032.2 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години 462 554 706 798 29
033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 435 479 479 548 34 681
034 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст 700 840 840 946 352
035 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст 750 900 972 1091 17
036 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700 770 778 877 4 987
037 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2 600 2 860 2944 3260 252

4Пневмология и фтизиатрия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Пневмология и фтизиатрия
038 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 550 605 678 767 14 061
039 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст 580 638 677 766 41 719
040 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп          
040.1 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 550 605 606 688 8 434
040.2 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 650 780 780 880 3 210
041 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система          
041.1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. 400 440 440 506 2 274
041.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 500 600 600 682 18 287
042 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система          
042.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 780 858 934 1049 14 478
042.2 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години 1 200 1 560 1699 1890 89
043 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 280 308 358 415 2 486
044 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 800 880 987 1107 3 946
045 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 650 715 760 858 20 244
046 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст 1 200 1 560 1560 1738 43
047 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация          
047.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години 1 540 1 540 1679 1868 148
047.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години 1 540 2 002 2182 2422 1
048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 700 840 935 1050 46 864
049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 570 684 742 838 19 898

5Нервни болести

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Нервни болести
050 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза          
050.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 730 730 782 882 49 463
050.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години 730 876 938 1053 5
051 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза          
051.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 3 000 2 300 2526 2800 1 164
051.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение   1 550 2750 3047 15
052 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив          
052.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години 850 1 150 1337 1492 2 433
052.2 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години 850 1 380 1604 1786 5
053 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив          
053.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години 1 000 1 200 1432 1597 301
053.2 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години 1 000 1 440 1718 1911 1
054 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)          
054.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години 5 500 7 000 7834 7854 169
054.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години 5 500 8 400 9401 9421 16
055 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация          
055.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години 10 000 10 000 10000 10020 1
055.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години 10 000 12 000 12000 12020 1
056 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми          
056.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 500 500 551 628 83 687
056.2 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години 500 600 663 751 547
057 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити          
057.1 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 2 000 2 000 2108 2340 1 886
057.2 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 2 000 2 400 2530 2805 500
058 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст          
058.1 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години 700 700 754 851 9
058.2 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години 700 840 906 1018 481
059 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) 550 550 655 742 5 298
060 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480 480 612 695 455
061 Диагностика и лечение на мултипленна склероза 650 650 770 869 2 400
062 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи          
062.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години 400 400 490 561 5 185
062.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години 400 480 588 668 2 535
063 Лечение на епилептичен статус          
063.1 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години 600 600 720 814 936
063.2 Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години 600 720 864 972 120
064 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми          
064.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 500 500 578 657 402
064.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 657 788 911 1024 17
065 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация          
065.1 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 5 000 6 000 7551 8328 3
065.2 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години 5 000 7 200 9061 9989 1
066 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация          
066.1 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години 7 000 8 000 8660 8680 11
066.2 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години 7 000 9 600 10392 10412 1
067 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 231 231 248 294 467

6Гастроентерология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Гастроентерология
068 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт          
068.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години 600 400 400 462 14 362
068.2 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години 600 480 480 550 6 014
069 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт          
069.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 850 600 636 721 19 003
069.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години 850 720 763 861 53
070 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит          
070.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години 1 200 1 400 1490 1661 3 988
070.2 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години 1 200 1 820 1940 2156 223
071 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво          
071.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години 605 400 430 495 13 233
071.2 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години 605 480 516 589 2 171
072 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт          
072.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 600 600 714 807 16 269
072.2 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години 600 720 854 961 57
073 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума          
073.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 500 1 700 1700 1892 20 896
073.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 1 500 2 040 2040 2266 20
074 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума          
074.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 920 920 920 1034 49 513
074.2 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 920 1 104 1104 1236 387
075 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)          
075.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години 1 100 1 300 1378 1537 14 439
075.2 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години 1 100 1 560 1588 1768 208
076 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания          
076.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години 700 700 760 858 14 190
076.2 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години 700 840 912 1025 279
077 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст 400 480 480 550 1

7Ендокринология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Ендокринология
078 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет          
078.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 660 660 702 794 41 644
078.2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години 610 732 779 878 1 112
079 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза          
079.1 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години 341 341 382 442 3 645
079.2 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години 341 409 458 525 215
080 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека          
080.1 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години 500 500 536 611 3 019
080.2 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години 650 845 906 1018 1 075
081 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна          
081.1 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години 450 450 486 556 489
081.2 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години 450 585 632 717 45
082 Диагностика на лица с метаболитни нарушения          
082.1 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години 630 630 630 715 6 210
082.2 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години 630 819 819 922 611
083 Лечение на лица с метаболитни нарушения          
083.1 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години 630 630 630 715 437
083.2 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години 630 819 819 922 693

8Нефрология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Нефрология
084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит          
084.1 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 г. 500 550 610 1166 30 793
084.2 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 г. 500 550 700 1394 2 000
085 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити          
085.1 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица над 18 години 950 950 1040 1166 1 960
085.2 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица под 18 години 950 1 140 1248 1394 171
086 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания          
086.1 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години 950 950 1040 1166 10 828
086.2 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години 1 050 1 365 1495 1666 390
087 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност          
087.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 900 900 990 1111 3 667
087.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 1 050 1 260 1386 1546 49
088 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност          
088.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 400 400 460 528 4 678
088.2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 400 480 552 629 162

9Ревматология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Ревматология
089 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан          
089.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 500 500 560 638 4 887
089.2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 580 754 772 871 253
089.3 Лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години – с усложнения 500 500 700 792 250
090 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания          
090.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 750 750 750 847 27 983
090.2 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години 770 1 001 1001 1123 1 258
091 Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания 500 500 530 605 6 073

10Кожни и венерически болести

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Кожни и венерически болести
092 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 770 770 770 869 393
093 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата 500 500 511 584 6 427
094 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 550 550 550 627 1 394
095 Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем 400 400 424 488 815
096 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити 434 434 462 530 259
097 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин 250 250 280 330 27

11Инфекциозни болести

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Инфекциозни болести
098 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром 620 744 790 891 21 609
099 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги 520 624 721 815 1 506
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е 1 100 1 320 1431 1500 2 261
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D 1 277 1 532 1665 1700 939
102 Диагностика и лечение на паразитози 457 548 600 1000 40
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции 457 548 600 1000 75
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения 500 600 618 1200 6 358
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески 1 000 1 200 1560 1600 15

12Токсиколия и алергология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Токсикология и алергология
106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции          
106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 500 550 574 653 4 747
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 550 660 688 778 5 261
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 750 825 870 979 6 937
108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне 2 200 2 200 2769 3067 1
109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) 1 650 1 650 2340 2596 21

13Клинична имунология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Клинична имунология
110 Лечение на доказани първични имунодефицити          
110.1 Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години 2 163 2 163 2189 2429 38
110.2 Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години 2 163 2 812 2812 3115 99

14Детски болести/неонатология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Детски болести/неонатология
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 250 300 378 437 7 442

15Пневмология и фтизиатрия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Пневмология и фтизиатрия
112 Диагностика и лечение на муковисцидоза 1 200 1 320 1661 1849 107

16Ушно-носно-гърлени болести

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Ушно-носно-гърлени болести
113 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип          
113.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) 200 200 200 242 1 315
113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 400 400 427 491 20 738

17Анестезиология и интензивно лечение

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Анестезиология и интензивно лечение
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 200 2 200 2392 2653 2 261
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2 500 2 500 2800 3102 605

18Кардиохирургия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Кардиохирургия
116 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години 10 100 10 100 10250 10270 1 666
117 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години 10 100 10 100 11918 11938 58
118 Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение 18 000 18 000 18000 18020 56
119 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение 13 500 13 500 13500 16500 3 200
120 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция          
120.1 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция при лица над 18 години 14 500 13 500 13 500 17500 153
120.2 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация при лица над 18 години 14 500 20 000 20 000 20020 74
121 Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години 3 450 3 450 3450 3817 1 032
122 Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години 4 500 4 500 4500 4972 33

19Съдова хирургия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Съдова хирургия
123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 3 500 3 500 3700 4092 8 648
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 1 919 1 919 1986 2206 5 959
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 1 709 1 709 1886 2096 651
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 1 100 1 100 1197 1338 1 953
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност 520 520 544 620 7 223
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност 330 330 415 478 1
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ 400 400 460 528 194

20Очни болести

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Очни болести
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност 300 300 330 385 5 628
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410 410 584 664 1 468
132 Кератопластика 1 000 1 000 1060 1188 609
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 273 273 280 330 13 407
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 249 249 256 303 6 070
135 Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент 700 700 1000 1122 2 793

21Ушно-носно-гърлени болести

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Ушно-носно-гърлени болести
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност 2 950 2 950 2950 3267 3 375
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 1 500 1 500 1500 1672 11 564
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 650 650 650 737 13 543
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 450 450 486 556 5 055
140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести          
140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години 150 150 159 196 645
140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години 150 180 191 232 410

22Урология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Урология
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1 000 1 000 1060 1188 5 745
142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 4 000 4 000 4000 4422 25
143 Трансуретрална простатектомия 1 100 1 100 1160 1298 3 230
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1 100 1 100 1220 1364 508
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 774 774 792 893 22 792
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2 500 2 500 2680 2970 666
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 600 600 636 721 13 332
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2 600 2 600 2720 3014 625
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 160 1 160 1228 1372 1 340
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612 612 695 786 98
151 Реконструктивни операции в урологията 1 000 1 000 1156 1293 930
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 520 520 544 620 16 350
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 000 1 000 1090 1221 495
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2 300 2 300 2516 2789 4 842
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 950 950 1040 1166 2 666
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 3 200 3 200 3380 3740 198
157 Радикална простатектомия 2 800 2 800 2800 3102 644
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 550 550 562 640 29 525

23Ортопедия и травматология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Ортопедия и травматология
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 700 700 1200 1342 2 294

24Акушерство и гинекология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Акушерство и гинекология
160 Нерадикално отстраняване на матката 1 100 1 100 1100 1232 6 415
161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 100 1 100 1382 1542 1 001
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 770 770 830 935 7 257
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 330 330 354 411 25 160
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 806 806 862 970 1 546
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 460 460 494 565 12 012
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 650 650 800 902 111
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 2 200 2 200 2440 2706 958
168 Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия 8 000 8 000 8000 8020 403
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 500 1 500 1888 2098 158
170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800 6 800 8558 9435 14

25Хирургия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Хирургия
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2 800 2 800 3220 3564 3 008
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 3 100 4 650 5057 5584 22
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1 780 1 780 2062 2290 268
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1 780 2 670 2990 3311 69
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2 600 2 600 2936 3251 12 621
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 2 650 3 975 4110 4543 189
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1 100 1 100 1199 1340 3 401
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1 150 1 725 1890 2101 53
179 Оперативни процедури върху апендикс 650 650 728 822 3 494
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 650 650 710 803 210
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 500 500 530 605 13 809
182 Оперативни процедури при хернии 650 650 710 803 13 857
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 700 700 790 891 3 332
184 Конвенционална холецистектомия 1 150 1 150 1240 1386 707
185 Лапароскопска холецистектомия 950 950 1010 1133 4 790
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2 300 2 300 2480 2750 1 435
187 Оперативни процедури върху черен дроб 3 350 3 350 3560 3938 2 238
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 450 1 450 1659 1846 109
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 4 950 4 950 4950 5467 884
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 1 820 1 820 1820 2024 43
191 Оперативни процедури върху далака          
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 000 1 000 1180 1320 174
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1 500 1 500 1560 1738 25
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1 200 1 200 1230 1375 8 044
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 1 300 1 300 1 600 1782 2162
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 300 300 336 391 4 287
195 Оперативно лечение при остър перитонит 2 200 2 200 2398 2659 4 662
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 500 1 500 1698 1889 159
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 750 750 750 847 26 685
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 2 200 2 200 2200 2442 9 043
199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания          
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 550 550 618 701 4 606
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 305 305 305 357 6 233
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 800 800 920 1034 155

26Ендокринна хирургия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Ендокринна хирургия
201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност 1 000 1 000 1500 1672 993
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 800 800 879 988 975
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1 500 1 500 1742 1938 86

27Неврохирургия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Неврохирургия
204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 3 400 3 400 3880 4290 622
205 Тежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение 1 330 1 330 1552 1729 604
206 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)          
206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 3 900 3 800 3980 4400 1 324
206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация) 3 900 4 900 5200 5742 274
206.3 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура „Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове“     1 730 1925 1 324
207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 2 300 2 300 2480 2750 971
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 400 400 415 478 13 705
209 Хирургично лечение при травма на главата 1 052 1 052 1111 1244 1 211
210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 800 800 830 935 2 717
211.1 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност 2 450 2 450 2950 3267 2 100
211.2 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол 2 450 2 450 3300 3652 700
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност 1 819 1 819 1950 2167 4 181

28Гръдна хирургия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Гръдна хирургия
213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 2 700 2 700 2700 2992 2 214
214 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация 3 300 3 300 3480 3850 450
215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 1 650 1 650 1755 1952 2 586
216 Спешни състояния в гръдната хирургия 550 550 635 720 2 241

29Ортопедия и травматология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Ортопедия и травматология
217 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник          
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 2 050 2 050 2200 2442 17 104
217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става 4 700 4 700 4880 5390 1 036
217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници 5 350 5 350 5500 6072 127
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 257 1 257 1315 1468 10 928
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910 910 964 1082 21 192
220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 000 1 000 1048 1174 14 200
220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)     1 250 1397 100
221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 1 326 1 326 1438 1603 1 608
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 460 460 494 565 11 150
223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 720 720 720 814 428
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 1 200 2 400 2460 2728 47
ЛЧХ            
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 1 000 1 000 1240 1386 349
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 705 705 822 926 696
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 863 863 863 971 8 946
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 500 500 545 621 4 237
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 300 300 336 391 3 968
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 900 900 1170 1309 114
231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 803 803 803 905 567

30Пластично-възстановителна хирургия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Пластично-възстановителна хирургия
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца 500 500 560 638 284
233 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции 3 030 3 030 3030 3355 3 066
234 Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20% от телесната повърхност, с хирургични интервенции 9 000 9 000 9000 9922 321
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 500 500 560 638 29
236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан 1 700 1 700 1760 1958 3 013
237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 950 950 950 1067 1 922
238 Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия 7 000 7 000 7000 7722 166

31Детска хирургия

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Детска хирургия
239 Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област 10 000 10 000 10000 11022 218

32Медицинска онкология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Медицинска онкология
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения 470 470 470 539 81 572
241 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания          
241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00)          
241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години 400 400 410 473 21 946
241.4 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години 400 520 545 621 16 672
241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT          
241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години 600 600 611 694 3 846
241.6 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години 600 780 780 880 8

33Клинична хематология

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Клинична хематология
242 Диагностика и лечение на левкемии 850 850 970 1089 10 927
243 Диагностика и лечение на лимфоми 665 665 746 842 11 996
244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии          
244.1 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години 570 570 621 705 17 891
244.2 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под 18 години 570 684 742 838 2 430
245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст 1 000 1 300 1300 1452 1 975

34Лъчелечение

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Лъчелечение
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 665 665 665 753 3 258
247 Брахитерапия с ниски активности 327 327 347 403 61
248 Конвенционална телегаматерапия 640 640 667 755 205
249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници 1 100 1 100 1133 1153 431
250 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания          
250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия 1 850 1 850 1925 1945 4 084
250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 3 700 3 700 3700 3720 1 601
251 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания          
251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури 2 700 2 700 2700 2720 3 134
251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 5 400 5 400 5400 5420 5 986
252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания          
252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 4 500 4 500 4500 4520 804
252.2 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана с кибер нож 9 000 9 000 9000 9020 122

35Физикална и рехабилитационна медицина

Код Клинична пътека Цена 2018 Цена 2019 Цена 2020 Цена 08.2020 Обем 2020
Физикална и рехабилитационна медицина
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания * 65 90 97 106 21 036
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето * 50 50 56 61 15 774
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции * 50 50 56 61 1 636
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето * 54 80 84 92 20 874
257 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние * 100 100 106 116 128
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система * 40 40 46 50 5 338
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система * 40 40 46 50 2 443
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа * 60 60 72 79 40 562
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 400 400 430 495 81
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 482 482 523 597 11 675
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330 330 336 391 45 900
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции 482 482 493 564 730
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 330 330 336 391 115 844
266 Речева рехабилитация след ларингектомия 285 285 292 564 110


Коментари 0