Съсирека вдясно ли чакаш? Нормализирай кръвното, холестерола и кръвната си захар. Предпази се от инфаркт и инсулт. Научи повече

Политика за защита на личните данни

Дата на последно обновяване: 14.01.2022

Настоящата Политика за защита на личните данни определя, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR):

 • Какви лични данни се обработват от нас и трети страни;
 • Целите, с които се обработват горепосочените лични данни;
 • Правата Ви във връзка с личните Ви данни;
 • Трети страни, които могат да обработват личните Ви данни;
 • Дава Ви възможност за даване и оттегляне на съгласие за ползването на определени лични данни, коригирането и изтриването им, както и правото „да бъдете забравени“.

Прочетете внимателно и изцяло настоящата Политика преди да използвате Уебсайта по какъвто и да е начин.

При несъгласие с описаните в Политиката условия не предоставяйте лични данни. Можете да заявите изтриването на вече предоставени такива чрез формуляра за контакти.

При използване на Уебсайта личните Ви данни се обработват от “Май Хелт Факторс” ЕООД, ЕИК: 206745437, със седалище и адрес на управление гр. ПЛОВДИВ, п.к. 4030, р-н ЮЖЕН, ул. „ВАСИЛ ИХЧИЕВ“ № 7, ет. 2, ап. 6, email: , тел. .

Лични данни се обработват на следните основания:

 1. Въз основа на договор – при поръчка на определена Услуга от Уебсайта;
 2. Въз основа на закон – когато нормативните актове възлагат това задължение;
 3. Въз основа на изрично съгласие – във всички останали случаи

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

 • Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
 • Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
 • Тел: + 359 2 915 35 18
 • Факс: + 359 2 915 35 25
 • Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уебсайт: cpdp.bg

Обработка на лични данни при поръчка на Услуга

Личните данни се обработват с цел изпълнение на задълженията ни към Вас, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор или индивидуална ценова оферта, включително по електронен път;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за поръчаните услуги;
 • цялостно обслужване по поръчаните услуги;
 • уведомления за ползваните от Вас услуги в уебсайта;
 • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската Ви история;
 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

На това основание се обработват следните лични данни:

 • лични данни за контакт – имейл адрес, телефонен номер;
 • данни за идентификация – трите имена;
 • данни за направените поръчки чрез потребителския Ви профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, получена от Вас;
 • всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;

Обработката на посочените горе лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим и изпълняваме пълноценно и изрядно договора с Вас.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

Част от посочените горе лични данни предоставяме на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване.

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

Лични данни предоставяме на следните получатели (администратори на лични данни):

 • доставчици на платежни услуги за обслужване на плащанията;
 • банки за обслужване на плащанията;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – счетоводна и др.

Данните, събрани на това основание се изтриват 5 години след прекратяване на договорното отношение с Вас. Срокът се определя според 5-годишния давностен срок за възможните претенции по  договора.

Лични данни, въведени при използване на приложенията в предоставяните възмездно услуги, се изтриват 3 месеца след изтичане на абонаментния Ви план, ако същия не бъде подновен в този срок. Срокът се определя от необходимостта за непрекъсваемост на услугите, в случай, че желаете да подновите абонаментния си план за тях и не сте го направили преди изтичането им.

Обработка на лични данни при изпълнение на наши законови задължения

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, се изтриват след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

Обработка на лични данни, когато имаме Вашето изрично съгласие

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Когато ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

 • изготвяме за Вас подходящи предложения за услуги;
 • показване на персонализирани реклами от Google AdSense и трети страни;

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

Уебсайтът използва Google Adsense за предоставяне на персонализирани реклами от Google и трети страни. Google и трети страни могат да събират определена лична информация и да създават бисквитки за показването на по-релевантни за Вас реклами.

Google AdSense е платформа за предоставяне на персонализирани реклами в Уебсайта въз основа на съдържанието му и интересите на посетителите.

AdSense използва бисквитки, за да подобрява рекламирането, например насочване на реклами въз основа на това, какво е подходящо за потребителя, подобряване на отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които той вече е видял.

Самите бисквитки, които AdSense използва, не съдържат информация, позволяваща лично идентифициране.

Прочетете повече за това как Google използва информацията от сайтовете или приложенията, които ползват услугите им.

Трети страни, които могат да обработват личните Ви данни, вследствие използването на Google Adsense можете да намерите на тази връзка https://developers.google.com/third-party-ads/googleads-vendors.

Оттегляне на съгласието

Предоставените от Вас съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо да се свържете с нас на посочените контакти.

На основание даденото от Вас съгласие обработваме Вашия имейл адрес и друга информация, за която изрично се съгласявате.

Данните, събрани на основание Вашето изрично съгласие, се изтриват при искане от Ваша страна или 2 години след първоначалното им събиране.

За промяна в съгласието Ви по отношение на персонализираните реклами използвайте тази връзка: Управление на лични данни

Можете да използвате следните уебсайтове за даване или оттегляне на съгласието Ви за персонализирани реклами от Google и трети страни:

 • https://policies.google.com/technologies/partner-sites и https://www.google.com/settings/ads – информация как Google използва информацията от сайтовете или приложенията, които ползват услугите им. Можете да контролирате настройките си за персонализирани реклами от Google и трети страни в този Уебсайт и други от Google Display Network (GDN), личните данни, които се събират за Вас в Google продуктите и други;
 • https://www.youronlinechoices.com/ – Информационния уебсайт за онлайн поведенческа реклама и защита на личните данни в Интернет (базиран в Европейския съюз). Можете да давате и оттегляте съгласието си за персонализирани реклами от трети страни;
 • https://www.aboutads.info/choices/ – Webchoices: Digital Advertising Alliance’s Consumer Choise Tool for Web US (базиран в САЩ). Можете да давате и оттегляте съгласието си за персонализирани реклами от трети страни;

Обработка на анонимизирани и псевдонимизирани данни

Уебсайтът използва Google Analytics и Google Tag Manager за анализ на аудиторията. Събира се обобщена и анонимизирана информация за потребителите като пол, възрастова група, държава, град, език, устройство за достъп, браузър, резолюция на екрана. Обобщената анонимизирана информация не може да се ползва за идентифицирането Ви.

При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи или такива, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Съхраняването на тези данни при използването на Уебсайта продължава, докато има основание за тяхното съхранение.

 • За целите на измерване на потребителското поведение – според периода на валидност на съответната бисквитка;
 • За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 13 (тринадесет) месеца.

Обработка на лични данни, получени от трети лица

Не обработваме Ваши лични данни, получени от трети лица.

Защита на Вашите лични данни. Сигурност при предаване на данните при разплащания с карти

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и тези на клиентите и потребителите, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни е възможно да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация, ограничен достъп до сървърите и други.

Вие сте отговорни за предпазването от неодобрен (неправомерен) достъп до потребителската Ви информация и парола, с които използвате уебсайта. Съгласявате се да не предоставяте паролата си за достъп на трети страни, както и поемате отговорност за действията в индивидуалния Ви профила. При засечена злоупотреба незабавно изпратете уведомление през формуляра за контакти.

Права на Потребителя във връзка с обработка на личните му данни

Можете да упражните правата си във връзка с личните Ви данни чрез формуляра за контакти или на e-mail адрес:

Потребителските Ви права във връзка с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и българското законодателство включват:

 • Право на информираност – имате право да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни от администратора;
 • Право на достъп до личните Ви данни – имате право да получите потвърждение дали обработваме лични данни за Вас. Ако такива се обработват, имате право на достъп до тях;
 • Право на коригиране – имате право, ако откриете, че личните данни, които се обработват от Уебсайта са неточни или неверни, да поискате тяхната корекция;
 • Право на изтриване („да бъдете забравени“) – имате право при определени обстоятелства да поискате заличаване на личните Ви данни;
 • Право на възражение срещу обработката – имате право при определени обстоятелства да възразите по съображения, свързани с конкретна ситуация, спрямо обработката на личните Ви данни;
 • Право на преносимост – имате право, ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства, да поискате предоставяне на личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни;
 • Право на ограничаване на обработването – имате право, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили спрямо легитимната цел за обработката им от Уебсайта, да поискате да се ограничи обработката на личните Ви данни докато не се намери решение;
 • Право на подаване на жалба до контролен орган – имате право да подадете жалба относно обработването на личните Ви данни до Комисията за защита на личните данни.
 • Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да поискате заличаване на своите данни, ако:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Можете да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:

 • Оспорите точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите Ви.

Политика за бисквитки

Бисквитките („cookies“) са малки текстови файлове, които се запазват на устройството Ви (компютър, смартфон, таблет и др) при посещение на даден уебсайт, включително и този.

Бисквитките могат да съдържат информация за избраните от Вас езикови предпочитания, настройки на сайта, влизане в потребителски профил, удостоверяване на потребител, дали е дадено съгласие или несъгласие за ползването на определени технологии и други.

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички Ползватели, включително и от нерегистрирани посетители на Платформата, които не използват услугите, предоставяни от нас.

С използването на Уебсайта Вие се съгласявате с тяхната употреба и декларирате, че ви е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта, бихте могли да ги откажете чрез някои от посочените в тази Политика методи или като ги изключите чрез настройките на вашия интернет браузър.

Цели, за които се използват бисквитки в Уебсайта:

 • Основни функционалности – даване или оттегляне на съгласие с общите условия, обработката на лични данни, използването на , e-mail абонамент. Тези бисквитки са задължителни;
 • Анализ на посещаемостта и аудиторията на Уебсайта – можете да се откажете от изпращането на данни към Google Analytics като последвате стъпките дадени долу;
 • Предоставяне и управление на реклами, които могат да се показват в Уебсайта от Google и трети страни – можете да се откажете от персонализираните реклами като последвате стъпките, дадени долу.

Трети страни, включително Google, използват бисквитки за да предоставят реклами, базирани на предишните посещения на потребителя в Уебсайта или други уебсайтове. Прочетете повече за това как Google използва информацията от сайтовете или приложенията, които ползват услугите им.

Използването на рекламни бисквитки от Google позволява на Google и партньорите им да предоставят персонализирани реклами, базирани на посещенията на този и други уебсайтове.

Потребителите могат да се откажат от персонализираните реклами чрез промяна на настройките си за реклами в Google или трети страни (https://www.youronlinechoices.com/в ЕС и https://www.aboutads.info/choices/ в САЩ).

Използвани от Уебсайта бисквитки:

 • dk_terms_of_use – продължителност 2 години. Съдържа информация за това дали са приети условията за ползване на сайта и политиката за поверителност и бисквитки;
 • dk_subscription – продължителност 6 месеца. Съдържа информация за това дали е затворена формата за e-mail абонамент, за да не се показва отново;
 • wordpress_test_cookie – продължителност до края на сесията. Използва се за определяне дали браузърът приема бисквитки.

Използвани от Google Analytics бисквитки в Уебсайта:

 • _ga – продължителност 2 години. Използва се за разграничаване на потребителите;
 • _gid – продължителност 24 часа. Използва се за разграничаване на потребителите;
 • _gat – продължителност 1 минута. Използва се за ограничаване на заявките;

Прочетете повече за всички използвани от Google Analytics бисквитки. Можете да инсталирате плъгин за браузъра си, с който да се откажете от събирането на данни от Google Analytics.

Използвани от Google Adsense и трети страни бисквитки:

Прочетете повече за това как Google използва бисквитки в рекламирането и как AdSense използва бисквитки.

На страницата https://developers.google.com/third-party-ads/googleads-vendors можете да видите списък с трети страни (външни рекламодатели и рекламни мрежи), които също могат да ползват бисквитки за показване на персонализирани реклами на сайта. Можете да се откажете от тях като последвате стъпките дадени долу.

Прочетете повече за типовете бисквитки, използвани от Google.

Можете да използвате следните уебсайтове за даване или оттегляне на съгласието Ви за персонализирани реклами от Google и трети страни:

 • https://policies.google.com/technologies/partner-sites и https://www.google.com/settings/ads – информация как Google използва информацията от сайтовете или приложенията, които ползват услугите им. Можете да контролирате настройките си за персонализирани реклами от Google и трети страни в този Уебсайт и други от Google Display Network (GDN), личните данни, които се събират за Вас в Google продуктите и други;
 • https://www.youronlinechoices.com/ – Информационния уебсайт за онлайн поведенческа реклама и защита на личните данни в Интернет (базиран в Европейския съюз). Можете да давате и оттегляте съгласието си за персонализирани реклами от трети страни;
 • https://www.aboutads.info/choices/ – Webchoices: Digital Advertising Alliance’s Consumer Choise Tool for Web US (базиран в САЩ). Можете да давате и оттегляте съгласието си за персонализирани реклами от трети страни;

Можете да забраните употребата на бисквитки или да ги изтриете – глобално или за определен сайт. Прочетете повече на https://www.allaboutcookies.org/

Ограничаването или забраняването на бисквитките може да компрометира функционалността на някои уебсайтове, включително и този.

Забраната на персонализираните реклами няма да премахне рекламите, а ще ги направи по-общи, например основаващи се на типа на браузъра, думите за търсене, общото местоположение и други.