В следващите условия за ползване под „Уебсайт“, „Уебсайта“, „Уебсайтът“ се разбира „drkehayov.com“, както и всички страници, принадлежащи на този домейн и негови поддомейни.

Уебсайтът е със собственик д-р Денислав Кехайов – лекар с УИН 1700005417. За контакти можете да използвате контактната форма.

Прочетете внимателно и изцяло настоящите условия за ползване на Уебсайта, преди да го използвате по какъвто и да е начин.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия Уебсайт, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него условия.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук условия или не желаете да се обвързвате с тях, не използвайте този Уебсайт.

1Информация в уебсайта и отказ от отговорност

Информацията в Уебсайта:

 • Има единствено и само информативен характер;
 • Не замества консултацията, диагностиката и лечението от квалифицирано медицинско лице;
 • Не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални лица и не следва да се тълкува като такава;
 • Не трябва да се приема като абсолютно достоверна и правилна, дори същата да се окаже такава;
 • Не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.
 • В случай на възникнал здравословен проблем, съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, задължително се консултирайте с квалифицирано за терапията на проблема медицинско лице. При спешни състояния използвайте тел. 112. В останалите случаи се консултирайте с общопрактикуващия си лекар, който при преценка ще Ви насочи към лекар-специалист.

  Собственикът на Уебсайта:

 • Не носи отговорност за възникнали риск, физически и морални вреди вследствие на посещението и използването на Уебсайта и информацията, публикувана в него;
 • Не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация;
 • Не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в него, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.
 • 2Авторски права

  Целият текстови материал и авторският снимков материал в Уебсайта не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани или обработвани под каквато и да е форма, без предварителното разрешение на собственика му.

  Част от използваните в Уебсайта снимки и изображения са с Creative Commons (CC) лицензи. Където е необходимо, според лиценза, в статията се поставя връзка към източника.

  При установено нарушение на авторските Ви права използвайте контактната форма.

  3Политика за поверителност и политика за бисквитки

  За използването на този Уебсайт трябва да се запознаете и да приемете политиката за поверителност и бисквитки.

  В нея е дадена информация за това какви лични данни се администрират, с каква цел, както и конкретни стъпки за упражняване на правата Ви върху личните Ви данни и персонализиране на използваните бисквитки.

  Условията за ползване, както и политиките за поверителност и бисквитки, могат да бъдат променени по всяко време. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Уебсайта, освен ако в новата версия не е предвидено друго.