Виж
Моите здравни фактори Цел 0 Оптимална кръвна захар
Изпълнени стъпки: 0/0
Нормални и високи стойности на кръвната захар при измерване.
Стъпка

Кръвна захар: Нормални и високи стойности на гладно, след хранене. Диагноза на диабет

Таблица с нормални стойности (граници) на кръвната захар - на гладно, след хранене, при диабет. Кои стойности са повишени. Как се диагностицира диабет.

Д-р Денислав Кехайов

Според Българското дружество по Ендокринология в България има около 426 000 души с диагностициран захарен диабет.

 • Това са 7.9% от възрастните между 20 и 79год.
 • Заедно с недиагностицираните честотата е близо 10%.
 • Диабетът е водеща причина за смърт и усложнения, които силно намаляват качеството на живот.

  Загуба на зрение, бъбречни увреждания, ускорена атеросклероза („запушване“ на кръвоносните съдове, инфаркт, инсулт), невропатия.

В тази стъпка ще разбереш кои са нормалните и повишените нива на кръвната захар – на гладно, след хранене, при диабет.

1Нормални и повишени стойности на кръвната захар на гладно и при ОГТТ

Здравият организъм поддържа нивата на кръвна захар в определени граници – нормални стойности.

 • Нито се повишават прекалено много след хранене, нито спадат прекалено при гладуване.

Нивото на кръвна захар (глюкоза) в кръвта се нарича „гликемия“. Идва от глюкоза + окончанието -емия, за състояние на кръвта.

Примери:

 • Нормогликемия – нормални нива на кръвна захар в кръвта.
 • Хипергликемия – повишена (висока) кръвна захар.

  Може да е повишена на гладно, след хранене, при предиабет и диабет.

 • Хипогликемия – понижена (ниска) кръвна захар.

Способността на тялото да използва глюкозата се нарича „глюкозен толеранс“.

 • При нормален глюкозен толеранс – след хранене кръвната захар не се повишава прекалено и бързо се връща към нормалните стойности.

  Виж графиката долу.

 • При нарушен глюкозен толеранс – кръвната захар след хранене се повишава повече и не се понижава достатъчно бързо в часовете след храненето.
Нормални и повишени стойности на кръвната захар след хранене и при ОГТТ.
Нива на кръвната захар при ОГТТ. Зелено – нормален глюкозен толеранс. Оранжево – нарушен. Червено – диабет.

Нарушеният глюкозен толеранс е предиабет (гранично състояние).

Препоръчваният тест за оценка на глюкозния толеранс е оралния глюкозо-толерансен тест (ОГТТ).

ОГТТ накратко: При ОГТТ сутрин на гладно се измерва кръвната захар. След това се приемат 75гр. глюкоза в 300мл вода за 5мин.

Кръвната захар се измерва още веднъж на 2-рия час. Нормално трябва да е спаднала достатъчно (<7.8 mmol/L).

Ако не спадне достатъчно (>7.8 mmol/L), е налице нарушен глюкозен толеранс – предиабет или диабет.

 • ОГТТ се провежда при:
 • Плазмена глюкоза на гладно 6.1 – 6.9 mmol/L за оценка на глюкозния толеранс.
 • Нормална плазмена глюкоза на гладно, но наличие на рискови фактори за захарен диабет.
 • Завишен гликиран хемоглобин (HbA1c) – 5.7 – 6.4%.

За диагноза на предиабета и диабета се ползват кръвната захар на гладно, ОГТТ и гликирания хемоглобин (HbA1c).

Гликираният хемоглобин (HbA1c, A1C) отразява стойностите на кръвната захар за последните 3 месеца преди теста.

Покажи стойностите на кръвна захар в mg/dL

Нормални и повишени стойности на кръвната захар във венозна плазма. Гликиран хемоглобин (HbA1c)
Състояние На гладно (поне 8ч.) На 2-ри час от ОГТТ Гликир. хемогл. (HbA1c) Бележки
Норма 3.8 – 6.0 mmol/l 72 – 108 mg/dL <7.8 mmol/l <140 mg/dL <5.7 % <39 mmol/mol • Американската диабетна асоциация (ADA) ползва за горна граница на кръвна захар на гладно 5.6 (3.8-5.6). Разяснения има по-нататък.
Предиабет 6.1 – 6.9 mmol/l 110 – 125 mg/dL 7.8 – 11.0 mmol/l 140 – 199 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol • Гранично състояние.
• Рисково за развитие на диабет и сърдечносъдови заболявания.
• Включва долните НГГ и НГТ.
Предиабет: Нарушена гликемия на гладно (НГГ) 6.1 – 6.9 mmol/l 110 – 125 mg/dL < 7.8 mmol/l < 140 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol

• Повишена кръвна захар на гладно, но не над диагностичната за захарен диабет.
• Нормален спад на кръвната захар на 2-ри час от ОГТТ.
• ADA ползва границите 5.6 – 6.9 за кръвна захар на гладно.

Предиабет: Нарушен глюкозен толеранс (НГТ) <7 mmol/l < 126 mg/dL 7.8 – 11.0 mmol/l 140 – 199 mg/dL 5.7 – 6.4 % 37 – 47 mmol/mol • Повишена кръвна захар на 2-ри час от ОГТТ, но не над диагностичната за захарен диабет.
• Нормална или повишена кръвна захар на гладно, но не над диагностичната за захарен диабет.
Захарен диабет ≥ 7.0 mmol/l ≥ 126 mg/dL ≥ 11.1 mmol/l ≥ 200 mg/dL ≥ 6.5 % ≥ 47 mmol/mol • Висока кръвна захар на гладно.
• Висока кръвна захар на 2-ри час от ОГТТ.

2Как се поставя диагноза „захарен диабет“

Има четири начина, с които може да се постави диагноза „захарен диабет“:

 • Захарен диабет се диагностицира чрез:
 • Симптоми на диабет и случайна плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/L – симптомите включват жажда, често уриниране, необяснимо намаление на теглото.

  Случайна плазмена глюкоза е измерване, взето по всяко време на денонощието, без оглед на това кога е последното хранене.

 • Плазмена глюкоза ≥ 7.0 mmol/L на гладно – минимум 8 часа от последното хранене.
 • Плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/L на 2-ри час от ОГТТ – тестът трябва да е проведен съобразно изискванията на СЗО със 75гр. глюкоза.
 • Гликиран хемоглобин (HbA1c, A1C) ≥ 6.5% – лабораторният метод трябва да е сертифициран и стандартизиран.

Обичайно при поставяне на диагнозата с един от посочените методи, той трябва да се повтори, за да се изключи лабораторна грешка.

Не се повтаря тестът, ако има ясни класически симптоми на повишена кръвна захар (хипергликемия).

3Нормални и повишени стойности на кръвната захар след хранене

За здрави хора (без диабет или предиабет) нормалната кръвна захар на гладно е под 5.6 mmol/l.

 • В референтните стойности на българските лаборатории ще видиш до 6.0 mmol/l, но 5.6 – 6.0 mmol/l са сива зона, в която не трябва да се намираш.

  Виж долу риска от развитие на диабет и предиабет при тези стойности.

При здрави хора стойностите на кръвната захар 2 ч. след хранене са под 7.8 mmol/l. Както е обозначено в горната таблица.

За диабетици таргетните (целеви) стойности на кръвната захар преди и след хранене зависят от възрастта, има ли хипогликемии, усложнения на диабета, придружаващи сърдечносъдови заболявания.

Стойности на кръвната захар преди и след хранене
Група Кръвна захар преди хранене („на гладно“) Кръвна захар след хранене (2ч. след храненето)
Здрави лица 3.8 – 6.0 mmol/l < 7.8 mmol/l
Целеви стойности при диабетици 3.9 – 7.2 mmol/l < 8 mmol/l

4Разлики между диагностичните прагове на СЗО и Американската диабетна асоциация (ADA)

Ако четеш англоезични статии за кръвната захар, ще забележиш граници, чиито горен праг е 5.6, а не 6.0.

Американската диабетна асоциация (ADA) ползва някои различни стойности спрямо тези, приети от СЗО, Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) и Българското дружество по Ендокринология.

 • ADA ползва следните стойности:
 • Нормална кръвна захар на гладно – под 5.6 mmol/l (< 100 mg/dl).
 • Кръвна захар на гладно при предиабет (НГГ) – 5.6 – 6.9 mmol/l (100 – 125 mg/dl)

Причината за по-ниската горна граница на ADA е статистическа.

Според тях граничните стойности 5.6 – 6.9 mmol/l са максимално показателни за това кой ще развие диабет в следващите 5 години.

 • Европейските общества ползват 6.1 – 6.9 mmol/l, защото от проучвания заключават, че са по-показателни за риска от развитие на диабет, спрямо 5.6 – 6.0 mmol/L.

  Въпреки горното, според тях, при стойности 5.6 – 6.0 mmol/l също трябва да се предприемат мерки за понижаване на сърдечносъдовия риск и подобряване на глюкозния толеранс.

Според проучване на Българското дружество по Ендокринология:

 • При лица с предиабет (кръвна захар на гладно 6.1-6.9 mmol/l:

  След 5 год. 50% развиват диабет.

  След 5 год. 31% остават с предиабет.

  След 5 год. 19% показват нормален глюкозен толеранс.

 • При лица с кръвна захар на гладно 5.6 – 6.0 mmol/l:

  След 5 год. 24.7% развиват диабет.

  След 5 год. 34.6% развиват предиабет.

  След 5 год. 40% показват нормален глюкозен толеранс.

Моите здравни фактори Най-важното за здравето ти. Стъпка по стъпка.
Предишна стъпка
Следваща стъпка
Коментари 25

Коментари (25)

 1. Майка ми е диабетичка, на гладно и е 9, а след хранене и е 13. Трябва ли да предприемем мерки

  1. Здравейте, Вилимир,

   Уместно е да се консултира с лекуващия я ендокринолог за евентуална корекция на лечението.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 2. Здравейте!Сутрин кръвна захар на гладно 6.2-6.5.Два часа след нахранване нормални стойности.На Гюкофаж съм 1× 1000 само вечер.Понякога ми пада до 4.Откриха ми повишение на кр.захар след тежко прекаран Ковид.Възможно ли е да е от приема на кортекостероидите?Ендокринолога при който ходих не ми пусна никакви изследвания,а ме определи,че съм с диабет на база мои данни ,измерени с глюкомер.Какви изследвания е нужно да си пусна?Предварително Благодаря!

  1. Здравейте, Мирослав,

   Приемът на кортикостероиди повишава кръвната захар по време на приема и увеличава риска от развитие на инсулинова резистентност/захарен диабет при продължителен прием (няколко месеца) и/или ако вече имате рискови фактори за тях.

   В този ред на мисли, ако приемът Ви на кортикостероиди при преболедуването е бил кратък, вероятно сте имал завишени стойности на кръвната захар и преди това, за които не сте знаел + евентуално други рискови фактори за диабет/инсулинова резистентност.

   Изследванията са показаните в статията – плазмена глюкоза на гладно, орален глюкозотолерансен тест, гликиран хемоглобин и кръвнозахарен профил.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 3. Нямам диагноза диабет от 1 седмица всяка сутрин на гладно кръвната ми захар варира от 6,8 до 7,5

  1. Здравейте, Снежа,

   Нужно е да се консултирате с общопрактикуващия си лекар, който насочва към ендокринолог.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 4. Здравейте,
  От години имам сложена диагноза инсулинова резистентност и непрекъснато ми се казва, че захарта мине висока, а за 10 години са ми правени общо две натоварвания с глюкоза. Това ок, но от скоро си взех глюкомер, за да си следя кръвната захар. На гладно е 4.3 – 4.5, до 2 часа след хранене, ако съм пила или яла нещо сладко може и до 7 или 8 да се вдигне и после пак си пада след няколко часа. Ако не съм яла нищо сладко, се вдига до 6, 6 и нещо. Възможно ли е да ми слагат диагноза толкова време инсулинова резистентност и преддиабет, без реално да имам висока кръвна захар. Чета статията Ви и оставам с впечатлението, че моята захар е в перфектни стойности.

  1. Здравейте, Вероника,

   „Възможно ли е да ми слагат диагноза толкова време инсулинова резистентност и преддиабет, без реално да имам висока кръвна захар. Чета статията Ви и оставам с впечатлението, че моята захар е в перфектни стойности.“

   Ако кръвната Ви захар е в „перфектни стойности“, няма да е над 8 mmol/l два часа след хранене. Имайте предвид, че натоварването с глюкоза е доказан и строго стандартизиран тест. Точно количество захар, в точното време и изследвания през точно определени интервали.

   Не съотнасяйте резултатите при ОГТТ с храненето си вкъщи, тъй като много фактори могат да променят резултатите Ви.

   Ако имате подобни съмнения, консултирайте се отново с ендокринолог и повторете изследванията. Надали някой Ви слага диагноза „предиабет“ без да имате реално такъв.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 5. Здравейте д-р Кехайов,
  преди 1 седмица си направих ОГТТ с 75 м. глюкоза по препоръка на ендокринолог. Резултати: на гладно глюкоза 6,6, инсулин – 25,65; след 60 минута – глюкоза 6,9, инсулин – 112; след 120 минута – глюкоза 6,31, инсулин – 46,57. Предписан ми е глюкофаж, но аз искам да пробвам без него да смъкна килограми и да пазя диета. Приемам и r-алфа липоева киселина – 2х1 табл. от 100 мг. Глюкофажа има доста странични ефекти. Според Вас преддиабетно състояние ли съм и може ли да се постигне стабилизация на инсулина и глюкозата с диета и спорт?

  1. Здравейте, Ани,

   „Глюкофажа има доста странични ефекти. Според Вас преддиабетно състояние ли съм и може ли да се постигне стабилизация на инсулина и глюкозата с диета и спорт“

   Можете да сверите резултатите си с таблицата и ще видите в коя категория предиабет попадате.

   Всяко лекарство има странични ефекти. Затова се преценява дали ползата при прием е по-голяма от риска. Ако е по-голяма и нямате абсолютни противопоказания, лекарството се предписва.

   В случая щом Ви е предписан Глюкофаж, колегата е преценил полза/риск и противопоказанията Ви.

   Голяма част от хората няма да нормализират стойностите си на кръвна захар само с диета и спорт поради множество причини.

   Ако наистина ще направите значителни промени в начина си на живот, Глюкофажът ще Ви помогне да постигнете по-бързо резултатите си. След това евентуално можете да мислите за спирането му, но винаги след консултация с проследяващия лекар.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 6. Здравейте д-р Кехайов.
  Имам поставена диагноза инсулинова резистентност.
  Преди седмица си направих тест ОГТТ като ми показа стойност преди теста на гладно 5.44mmol , на 60 мин 6.95mmol , на 120 мин 3.83mmol. Като то лабораторията са наравили тест на инсулин само на гладно и е бил 10.98mkU.ml.Докато четох статията останах с убеждението , че съм в нормални стойсти. Моля за вашия коментар и съвет. Благодаря ви.

  1. Здравейте, Александър,

   Стойностите, които цитирате, наистина са в нормата. Това не отхвърля факта, че сте бил с някакви завишени стойности, когато Ви е поставена диагнозата в миналото.

   Ако приемате някакво лечение или сте направил достатъчно промени в диетата, физическата активност и теглото си, тези стойности не са изненадващи. Най-добре е да обсъдите резултатите с ендокринолога, който Ви проследява.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 7. Здравейте д-р Кехайов,
  Аз съм момче на 28г и след прекаран лек ковид и кръвни изследвания, кръвната ми захар е 6,27. Последната 1г. седя само вкъщи и съм тотално обездвижен заради пандемията. Сега възнамерявам да започна да спортувам пак активно (фитнес и планински преходи), предвид това че съм с антитела. Интересува ме това, че ще почна да живея отново активно дали ще допринесе за това захарта да падне под 6.1 и ако да, може ли да се каже че проблема е в следствие на заседяването 1г. Досега винаги съм имал нормална захар, а и съм без никакви мазнини.

  1. Здравейте, Николай,

   Да, физическата активност ще подобри нивата на кръвната захар / инсулиновата чувствителност. Въпросът е дали ще е достатъчно, при условие, че нямате подкожни/вътрекоремни мазнини за сваляне. Единствено опитът Ви ще покаже.

   Комбинирайте физическата активност – анаеробна + аеробна, в повечето дни на седмицата, акцентирайте на многоставни упражнения с повече повторения, интервални тренировки, нисковъглехидратна диета с някакви здравословни мазнини на всяко хранене.

   Ако възстановите мускулна маса без да се „омазнявате“ в процеса, инсулиновата Ви чувствителност със сигурност ще се подобри.

   Всичко най-добро,
   д-р Денислав Кехайов

 8. Добър ден , имам един проблем , кръвната ми захар е 8 на гладна а на другата сутрин е 6 на гладно , това нормално ли е

  1. Здравейте, Павел,

   Не, не е нормално. Консултирайте се с ендокринолог чрез направление №3 за консултация от личния Ви лекар или при платен преглед.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 9. Здравейте,
  Аз съм мъж на 30 години, висок 193 см с тегло от 74-75 кг.
  Края на април си направих рутинни изследвания (пълна кръвна картина и други), както всяка година (без 2020) и кръвната ми захар излезе 5.46, което леко ме притесни, повторих ги вчера (25 май месец) и сега е 5.64 и доста ме притесни и така попаднах на Вашата статия.
  Погледнах си старите изследвания, които успях да намеря и са:
  март 2018 – 4.89 (тогава няколко месеца не смесвах въглехидрати и протеини на хранения)
  март 2019 – 5.71 ( и аз се изненадах че тук ми е била толкова)
  По принцип имам стомашни проблеми последните години за които не успях да намеря помощ и не мога да качвам никакви килограми каквото и да ям, а гледам да ям въглехидрати (хляб, картофи, ориз и др.). Ям по 2-3 плода на ден и рядко вместо плод може да изям 1-2 реда шоколад и затова тези резултати ме озадачават. Ходя пеша на ден по 5-10 км, но не спортувам защото не искам да свалям още килограми.
  Трябва ли да предприемам нещо спрямо резултатите, които споделих с Вас?
  Предлагате ли онлайн консултации (със заплащане разбира се)?
  Поздрави

  1. Здравейте, Петър,

   Няма как да Ви отговоря конкретно. В запитването Ви има много условни, които не сте споменали или трябва да се уточнят – какво точно е заболяването, което води до стомашните Ви проблеми, имате ли други заболявания, имате ли фамилна обремененост за захарен диабет и/или автоимунни заболявания.

   Консумирате предимно/много въглехидрати, но нямате достатъчно мускулна маса, нито натоварвате мускулатурата си достатъчно с ходенето. Не споменавате да добавяте мазнини в храненията, за да се забави усвояването на въглехидратите и инсулиновия отговор и т.н.

   От ръста и теглото Ви е видно, че заболяването, което води до „стомашните Ви проблеми“ не е достатъчно контролирано, а възходящите стойности на кръвната захар съвпадат с тези проблеми и начинът Ви на хранене/физ. активност от тогава насам.

   Нужно е да се тръгне от контрола на това заболяване и към него да се наслагват подходящо хранене (спрямо заболяването + спрямо по-нисък инсулинов отговор) + физ. активност, описана в отговора към Николай горе. Тук също има условна, че на този ръст/тегло е добре да се отхвърли слабост на съединителната тъкан и т.н.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 10. Здравейте. На гладно измерената ми кръвна захар е 10 понякога и е 11 .Това ме притеснява.Как мога да я намаля без лекарства? Благодаря ви.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
  1. Здравейте, Атанас,

   Трябва, да. Посетете за начало общопрактикуващия си лекар за допълнителни изследвания. Нормализирайте теглото си до индекс на телесна маса 18.5-25, увеличете физическата си активност и коригирайте храненето си.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 11. Здравейте, имам установен диабет от 2012 година. Лекувам се с метфогама 500 на обяд и вечер. Напълнях и не мога да сваля килограми. Кръвната ми захар на гладно е 9 или 10. Понякога след обяд е 8.5 или 6.7. На 62 години съм. Пия и диабекан. Някакъв съвет.

  1. Здравейте, г-жо Каракашева,

   Хора на 62г. имат трудност в нормализирането на наднорменото тегло дори и да нямат захарен диабет – промени в хормоналните нива, намаляване на мускулната маса, увеличаване на мастната тъкан и т.н.

   Порочен кръг е, в който всички изброени понижават инсулиновата чувствителност. Нужно е да коригирате терапията си, ако е необходимо, след което да повишите физическата си активност и да подобрите диетата си.

   1. Консултирайте се отново с ендокринолог. Изследвайте гликиран хемоглобин, ако не сте го правили в изминалите 3 месеца;
   2. Ендокринологът може да коригира терапията Ви според нивата на гликирания хемоглобин и измерваните от Вас стойности на кр. захар през деня;
   3. След евентуална корекция на терапията бавно и постепенно включете аеробна + анаеробна физ. активност. В отговора към Николай съм описал общи насоки, но коментарите изобщо не са достатъчни за целта.

   Евентуално ще ги отделя в отделна статия.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 12. Здравейте д-р Кехайов! Вчера случайно си премерих захарта и ми показа 6,3, което беше 2 часа след хранене. Трябва ли да се притеснявам?