Кои са оптималните нива на холестерола и триглицеридите. Цел на лечението

Д-р Денислав Кехайов
Атеросклеротична плака (стеснения на артерия) при повишен LDL-холестерол.

Винаги оптимизираш целия липиден профил. Никога нещо отделно

Ако имаш проблем с което и да е от следните – лош LDL-холестерол, добър HDL-холестерол или триглицериди – трябва да оптимизираш всички (целият липиден профил).

Забрави за подобрение само на един от тези показатели. Каквото и да направиш – хранене, физ. активност, добавка, лекарство – ще се променят и трите, защото са свързани.

Много ще ти помогне, ако преди да четеш надолу, прочетеш статията за разликата между лошия LDL-холестерол и добрия HDL-холестерол.

Така ще разбереш баланса, който трябва да постигнеш.

Извод: Липидният ти профил (HDL, LDL, TGL) винаги се оптимизира цялостно. Най-важни са LDL-холестеролът и балансът общ/HDL-холестерол. Този баланс води или до отлагане на LDL-холестерол в стените на артериите (стеснения, плаки), или до извличането им (намаляване на плаките).

Цел: Оптималният липиден профил

 • Добър HDL-холестерол:

  Мъж: 1.2 до 2.0 mmol/l.

  Жена: 1.5 до 2.0 mmol/l.

  И при мъже, и при жени, HDL-C > 2.5 mmol/l е съмнителен за фамилно завишен холестерол. В този случай HDL-C не те защитава, а реално повишава риска ти.

 • Триглицериди:

  За мъже и жени: Под 1.1 mmol/l.

 • Лош LDL-холестерол – целта за него не е еднаква за всички, а варира според сърдечносъдовия ти риск. Изчисли го тук. Това е изключително важно.

  Колкото по-висок е рискът ти за инфаркт и инсулт, толкова по-нисък е целевият „лош“ LDL-холестерол.

  При нисък сърдечносъдов риск
  Целеви LDL-C < 3.0 mmol/l

  При умерен сърдечносъдов риск
  Целеви LDL-C < 2.6 mmol/l

  При висок сърдечносъдов риск
  Целеви LDL-C < 1.8 mmol/l
  + Tрябва да се понижи с поне 50% от изходните стойности (преди лечението)

  При много висок сърдечносъдов риск
  Целеви LDL-C < 1.4 mmol/l
  + Tрябва да се понижи с поне 50% от изходните стойности (преди лечението)

 • Не-HDL-холестерол:

  Не-HDL-холестерол = общ холестерол – HDL-холестерол. Реално това са всички останали частици, които „запушват“ артериите (IDL, LDL и VLDL частици).

  При умерен СС риск: Не-HDL-C < 3.4 mmol/l

  При висок СС риск: Не-HDL-C < 2.6 mmol/l

  При много висок СС риск: Не-HDL-C < 2.2 mmol/l

 • Съотношение общ холестерол/HDL-холестерол – това е друго представяне на Не-HDL-холестерола.

  Трябва да е под 3. Например общ холестерол 2.7 и HDL-холестерол 1.2 mmol/l.

Важно: Основният риск при висок LDL, нисък HDL или високи триглицериди е ускорена атеросклероза – инфаркт, инсулт, запушвания на артерии, сърдечна недостатъчност от тях. Атеросклерозата има няколко основни рискови фактора.

Нужно е освен да оптимизираш липидния си профил, да постигнеш и долните:

Прогресия на атеросклерозата.
Прогресия на атеросклерозата от мастни петна (снимка 1) към атеросклеротични плаки (снимка 2) до разязвени плаки (снимка 3). Върху тези плаки се образуват съсиреци (тромби) → пълно запушване на артерията → инфаркт, инсулт, гангрена на крайник.

Лесен начин да запомиш целите. Или 0-1-2, или 0-1-1

Горните цели са много детайлни и трудно се помнят.

Ето ти лесен начин, за да ги запомниш.

Трябва да постигнеш следния липиден профил (TGL-LDL-HDL):

 • 0-1-2 – ако сърдечносъдовият ти риск е нисък или умерен.

  Триглицеридите трябва да започват с 0. Например 0.5 или 0.8 mmol/l.

  HDL-холестеролът трябва да започва с 1. Например 1.4 или 1.6 mmol/l.

  LDL-холестеролът трябва да започва с 2. Например 2.7 mmol/l.

 • 0-1-1 – ако сърдечносъдовият ти риск е висок или много висок.

  Триглицеридите започват с 0. Например 0.8 mmol/l.

  HDL-холестеролът започва с 1. Например 1.4 mmol/l.

  LDL-холестеролът също започва с 1. Например LDL-C 1.7 mmol/l.

Извод: С горните формули няма нужда да помниш Не-HDL-холестерол или съотношенията. Ако постигнеш формулата (0-1-2 или 0-1-1), автоматично постигаш и съотношенията. 🙂

Защо LDL-холестеролът е основната цел на лечението

Ако трябва да се подредят по важност, липидните фракции са:

 1. Висок „лош“ LDL-холестерол – понижението на LDL-C до целевите стойности горе е основната цел.

  Когато LDL-C се понижи до тях, реално отнемаш основният субстрат на атеросклерозата – LDL частиците, които влизат в стените на артериите и водят до възпаление и плаки.

  Лекарят ти (кардиолог, ОПЛ или друг), гледа първо твоя LDL-холестерол, за да оцени риска ти.

 2. Високо съотношение Общ холестерол/HDL-холестерол – това реално е Не-HDL-холестеролът.

  В липидния ти профил всичко без HDL-холестерола е атерогенно – наричаме го Не-HDL-холестерол и може да доведе до атеросклероза при високи стойности.

  Съотношението общ/HDL-холестерол ти показва атерогенни/защитни частици. Не-HDL-холестеролът ти показва точно колко са атерогенните частици.

 3. Нисък „добър“ HDL-холестерол – също е силен рисков фактор, но високият LDL-C е основният.
 4. Високи триглицериди – не повишават риска ти за инфаркт и инсулт колкото LDL и HDL.

  Високите триглицериди реално те насочват към друг по-голям проблем – захарен диабет тип 2, наднормено тегло, прекомерен прием на захари и алкохол.

Моите здравни фактори Изпълни ли стъпката?

Маркирай какво разбра и направи, за да изпълниш стъпката:

Разбрах, че трябва да искам оптимален LDL-холестерол и оптимален HDL-холестерол. Това наклонява баланса към извличане на холестерол от стените на артериите + по-малко LDL-частици в тях (↓атеросклероза).

Изчислих сърдечносъдовия си риск → намерих оптималния си LDL-холестерол според него.

Изчислих сърдечносъдовия си риск → намерих оптималния си Не-HDL-холестерол според него.

Разбрах, че ако искам да стопирам или обърна прогресията на атеросклерозата, трябва да оптимизирам всички важни рискови фактори (кръвно, кръвна захар, холестерол, тютюнопушене, физ. активност, хранене).

Коментари 0

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.