Цел на ръководството: Оцени обективно здравето си, за да откриеш проблемите си

Д-р Денислав Кехайов
Кръвни изследвания, глюкомер, кръвна захар.

От стъпката „Чувствам се добре, значи нищо ми няма“ вече знаеш:

 • Ако оценяваш здравето си само субективно (как се чувстваш) – ще пропуснеш началото на много заболявания.

  Ще се забавиш с години и после ще трябва да лекуваш напреднали заболявания и усложнения.

  В тези случаи ще трябва да приемаш лекарства. Дори комбинации от тях.

 • Ако не ползваш обективни критерии – не знаеш дали се подобряваш или влошаваш.

  Не можеш да усетиш малките промени в показателите си – кръвно налягане, холестерол, кръвна захар и т.н.

  Не можеш да сравняваш „Нищо не усещам“ преди с „Нищо не усещам“ сега.

  Можеш обаче да сравниш 140/90 преди и 135/85 сега. И показва, че си на прав път.

Субективната оценка „Чувствам се добре“ винаги трябва да е придружена с обективни доказателства – оптимални или подобряващи се изследвания, измервания, тестове.

Целите в това ръководство са:

Ще търсим с обективни показатели честите рискови фактори и заболявания:

 1. Трябва да направиш някои важни лабораторни изследвания.

  Кръвна захар, HDL и LDL-холестерол, маркери на възпаление, чернодробни и бъбречни показатели и т.н.

 2. Трябва да направиш някои важни измервания и тестове.

  Измервания на показатели – усреднено кръвно налягане, пулс в покой, възстановяването му след усилие и т.н.

  Телесни измервания – обиколки, съотношения.

  Тестове за оценка на сърдечносъдовата ти кондиция.

 3. Ще пресметнем какъв е сърдечносъдовият ти риск.

  Сърдечносъдов риск – рискът ти да развиеш сърдечносъдово заболяване или усложнение в даден период от време (исхемична болест на сърцето, инфаркт и т.н.).

  От него зависи колко стритктно трябва да елиминираш рисковите си фактори.

  От него зависят твоите целеви (оптимални) стойности на LDL-холестерола.

Защо трябва да постигнеш тези цели. Колко са важни

 • Ще сравняваме изследванията и измерванията ти през определено време, за да следим прогреса ти.

  Обективните показатели са много чувствителни.

  Пример: Дори да не усещаш нищо, дори да нямаш 1 см. разлика в обиколките си – гликираният ти хемоглобин може да е повишен или понижен спрямо преди.

  Така бързо, лесно и сигурно ще знаеш дали навиците ти са оптимални или трябва да ги коригираш.

  Стойностите ти сега са изходните стойности.

  Те винаги трябва да се подобряват, докато не достигнеш оптималните стойности за всеки показател.

  Ще проследяваме обективните ти показатели с приложението „Измери прогреса си“ Покажи

 • Чрез изследванията и измерванията ти ще търсим рискови фактори и заболявания.

  Тях ще трябва да елиминираш, контролираш и лекуваш оптимално по-късно.

Моите здравни фактори Изпълни ли стъпката?

Маркирай какво разбра и направи, за да изпълниш стъпката:

Разбрах, че трябва да се чувствам добре и да потвърдя доброто си здраве чрез обективни показатели – изследвания, измервания и тестове.

Разбрах, че ако не ползвам обективни показатели пропускам рискови фактори, началото на много заболявания и не усещам как те прогресират.

Разбрах, че изследванията и измерванията ми трябва винаги да се подобряват, освен ако вече не са достигнати оптималните стойности.

Разбрах, че ще ползваме сегашните изследвания и измервания като изходни показатели за сравнение и оценка на прогреса ми.

Коментари 0

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.