Виж
Моите здравни фактори Цел 0 Оптимално кръвно налягане
Изпълнени стъпки: 0/0
Самостоятелно висока горна или долна граница на кръвното налягане е често срещана
Стъпка

Какво значат високата долна или горна граница на кръвното. Причини за близки и разширени граници

Ако която и да е граница на кръвното е висока - означава хипертония. Важното е, че те насочват към различни причини.

Д-р Денислав Кехайов

2Какво показват горната и долната граница на кръвното

Ако която и да е граница на кръвното е висока – означава хипертония. Важното е, че те насочват към различни причини.

Преди да четеш причините трябва да разбереш какво показват горната и долната граница на кръвното.

Сърцето е мускул, който тласка кръвта в артериите със всяко свое съкращение (свиване).

 • Максималното налягане в артериите ще е по време на съкращението (свиването).

  Съкращението на сърцето се нарича систола. Съответно максималното налягане се нарича систолично.

  Систоличното налягане се нарича разговорно „горна граница“.

 • Налягането в артериите е най-ниско между две съкращения на сърцето – при отпускането му.

  Отпускането на сърцето се нарича диастола. Съответно минималното налягане в артериите се нарича диастолично налягане.

  Диастоличното налягане разговорно се нарича „долна граница“.

Горна граница на кръвното = систолично налягане = най-високото налягане в артериите.

Долна граница на кръвното = диастолично налягане = най-ниското налягане в артериите.

3Причини за висока горна или висока долна граница на кръвното

Апарат за измерване на кръвно налягане.
Основните фактори които определят горната и долната граница на кръвното са различни. Ако някоя от тях е самостоятелно повишена – насочва те към конкретна причина.
Причини за високи граници на кръвното
Висока горна граница ❏ Увеличен обем на кръвта – задръжка на течности и др.
❏ Повишен сърдечен ударен обем – стрес, хипертонично сърце, левокамерна хипертрофия и др.
❏ Задебелени и втвърдени артерии от дългогодишно високо кръвно, артериосклероза или атеросклероза.
Висока долна граница ❏ Спазъм на малките периферни съдове.
❏ Повишен вискозитет на кръвта.
 • Горната граница (систолно налягане) зависи главно от:
 • Ударния обем – обемът кръв, който сърцето изтласква при едно свое съкращение.

  При повишен ударен обем се повишава горната граница на кръвното.

  Задръжка на течности → повишава се обема на кръвта → повишава се ударния обем на сърцето → повишена горна граница.

 • Комплайънса на съдовете – свойството им да се разтягат при увеличение на налягането в тях.

  Намаленият комплайънс (разтегливост) повишава горната граница и понижава долната.

  С възрастта, ако не контролираш рисковите си фактори и заболявания, артериите задебеляват → намаляват еластичността и комплайънса им.

  Затова при възрастните е често срещана изолираната систолна хипертония – висока горна граница с нормална или ниска долна. Например 150/60.

 • Съотношението скорост на изтласкване/съдово съпротивление
 • Долната граница (диастолно налягане) зависи главно от:
 • Периферното съдово съпротивление – повишеното съпротивление повишава долната граница.

  При спазъм на периферните съдове долната граница ще се повиши.

  При отпускане на периферните съдове долната граница ще се понижи.

 • Артерии, капиляри и вени. Артериолите и капилярите (Перифенрни) влиият на долната граница на кръвното.
  Под периферни съдове разбирай малките артерии, артериоли и капиляри. Малките артерии и артериоли имат мускулни клетки в стените си → могат да се свиват и отпускат. При техния спазъм налягането в големите артерии преди тях ще се повиши (↑↑↑ долна граница + ↑ горна граница = „сближени“ граници).
 • Комплайънса на съдовете – намаленият комплайънс намалява долната граница.

  Вече разбра, че комплайънсът (разтегливостта) намалява с възрастта поради задебеляването и втвърдяването на артериите (атеросклероза и артериосклероза).

  Затова и възрастните често имат нормална или ниска долна граница с повишена горна (изолирана систолна хипертония).

 • Вискозитетът на кръвта.

  Вискозитетът е съпротивлението на кръвта при движение.

  Вискозитетът на кръвта зависи главно от червените кръвни клетки (еритроцити), защото са най-много.

  За вискозитета на кръвта ти гледаш хематокрита си от пълната кръвна картина. Хематокрит = обем еритроцити / целия обем на кръвта.

  При повишен вискозитет на кръвта (висок хематокрит) → повишава се периферното съдово съпротивлене → повишава се долната граница.

Опростен пример: За висок вискозитет си представи мед. За нисък – вода.

Ако в малките съдове на горната снимка тече мед → налягането преди тях ще се повиши, за да се поддържа движението му.

Реално кръвта ти никога няма да достигне вискозитет на мед, но принципът е същия.

3Висока горна или долна граница при млади и възрастни

При младите

При младите хора артериите са със запазен комплайънс (разтегливост), защото все още няма напреднала атеросклероза или артериосклероза.

Съответно при младите механизмът на хипертонията е често спазъм на периферните съдове и задръжка на течности.

Защо има спазъм на периферните съдове при младите?

 • При спазъм на периферните съдове – ще се повиши долната граница. Например 128/90.
 • При задръжка на течности – ще се повиши ударния обем → висока горна граница. Например 145/70.

При младите се среща по-често самостоятелно високата долна граница – изолирана диастолна хипертония.

При възрастните

При възрастните хора – ако не са контролирали рисковите си фактори и заболявания – артериите са задебелени и втвърдени.

Задебеляване на артериите при артериална хипертония.
Ако не контролираш високото кръвно стените на артериите ти задебеляват. Това бавно намалява разтегливостта и еластичността им. Ще имаш висока горна граница и нормална или ниска долна граница. Високото ти кръвно ще се „фиксира“ – ще държиш трайно високи стойности поради задебелените артерии и ще ти трябват лекарства за хипертония.

Възрастен човек със задебелени и втвърдени артерии ще има изолирана систолна хипертония с:

 • Висока горна граница.
 • Нормална или ниска долна граница.
 • Например кръвно 160/50.

Към задебеляването на артериите при възрастните могат да се добавят фактори като:

 • Задръжка на течности.
 • Спазъм на периферните съдове.

В тези случаи високото кръвно може да е с различни стойности.

За възрастните е по-характерна висока горна граница + нормална или ниска долна – изолирана систолна хипертония.

4Разширени граници на кръвното (голяма разлика между горна и долна)

Прогресия на атеросклерозата.
Прогресия на атеросклерозата – стеснения и запушвания на артериите от атеросклеротични плаки. (1) Мастни петна. (2) Атеросклеротични плаки. (3) Разязвени атеросклеротични плаки. Виж повече във важните термини, които трябва да знаеш.

Разширените граници са характерни за:

 • Възрастни с атеросклероза и артериосклероза (задебелени и втвърдени артерии).

  Вече знаеш – тези промени водят до ↑ горна граница и ↓ долна граница.

  Това е изолирана систолна хипертония. Например кръвно 160/50.

 • Млади хора с еластични артерии и задръжка на течности.

  В тези случаи отново има ↑ горна граница + нормална или ниска долна граница.

Голямата разлика между горна и долна граница е повишено пулсово налягане.

Пулсово налягане = систолно – диастолно.

Повишеното пулсово налягане увеличава допълнително риска ти за усложнения – инсулти, инфаркти, запушване на артерии и т.н.

Виж промените на кръвното с годините в таблица тук.

5Близки граници на кръвното
(събрани граници)

Основната причина за близките граници на кръвното е спазъмът на периферните съдове.

Вече разбра, че при него се повишава главно долната граница.

Примери: При спазъм на периферните съдове се наблюдават стойности като 120/90 или 140/105.

Други по-редки причини за сближени граници са аортната стеноза и констриктивният перикардит.

6Рискове от самостоятелно повишените граници на кръвното

Независимо от това коя граница е повишена, рисковете от високото кръвно налягане са едни и същи.

 • Мозъчен инсулт.
 • Сърдечен инфаркт.
 • Бъбречна недостатъчност.
 • Образуване на аневризми (вретеновидни или балоновидни разширения на артериите).
 • Увреждане на ретината и зрението.
 • Разкъсване и разслояване на артерии (дисекации и руптури).

Все пак, всяка една от границите се асоциира с едни усложнения повече от други.

Самостоятелно високата горна граница е свързана повече с:

 • Инсулт – хеморагичен или исхемичен
 • Стабилна ангина (стягане в гърдите при физическо усилие от недостиг на кръв за сърцето).

  Стабилната ангина е част от исхемичната болест на сърцето (ИБС).

  ИБС се развива най-често поради атеросклероза на сърдечните артерии. Плаките намаляват кръвотока до сърцето.

  При прогресията на ИБС се стига до сърдечен инфаркт.

 • За всяко 20 mmHg увеличение над 115 mmHg всички усложнения се удвояват.

Самостоятелно високата долна граница е свързана повече с:

 • Аневризма на аортата.
 • За всяко 10 mmHg увеличение над 75 mmHg всички усложнения се удвояват.

Как да понижиш високата долна или горна граница на кръвното

Прочети голямото ръководство с всички най-важни стъпки за нормализиране на кръвното.

Моите здравни фактори Изпълни ли стъпката?

Маркирай какво разбра и направи, за да изпълниш стъпката:

Разбрах, че горната граница зависи главно от ударния обем на сърцето, обема на кръвта, комплайънса на артериите.

Разбрах, че долната граница зависи главно от състоянието на малките артерии – спазъм, отпускане, намален комплайънс от дългогодишна хипертония или артериосклероза.

Разбрах, че при младите е по-често висока долната граница, защото имат спазъм на периферните съдове.

Разбрах, че при възрастните по-често има висока горна граница + нормална или ниска долна, поради намален комплайънс на артериите (дългогодишна хипертония, артериосклероза, атеросклероза).

Моите здравни фактори Най-важното за здравето ти. Стъпка по стъпка.
Предишна стъпка
Следваща стъпка
Коментари 33

Коментари (33)

 1. Благодаря ви!Тъй като имах съмнения относно лечението ми за АН, информацията ви,ми беше много полезна!

  1. На 50 г.съм.от около 28 г.съм с високо кръвно налягане.През годините съм пила различни хапчета и съм го подържала в нормални граници,но от три месеца вдигам високо кръвно и не мога да го контролирам.Два вида хапчета ми смениха и няма желания резултат.Моля кажете си мнението от къде може да е проблема?

 2. Много благодаря, много полезна статия! Имам въпрос: На лявата ръка измерването ми дава по-високи стойности, затова меря там, но….Измервам, записвам стойностите. 1. Веднага меря втори път-винаги са по-ниски от предното измерване и то с голяма разлика. 2. Втори път меря след-2-3 минути…пак различни стойности от първото???? Нормално ли е да има разлики няколко десетки единици? Да усреднявам ли стойностите? Благодаря!

  1. Здравейте,
   1. Правилно измервате кръвното налягане на ръката с по-високите измервани стойности.

   2. Правилно записвате. Запазвайте резултатите в таблица като от тази статия https://drkehayov.com/hipertoniya/tablitsa-promeni-kravno-nalyagane и лесно ще виждате дали има дългосрочна промяна или не.

   3. Неправилно измервате отново, веднага след първото измерване. От тази статия https://drkehayov.com/hipertoniya/vyarno-izmervane-kravno-nalyagane
   „Ако кръвното е високо, измери го отново след 1 минута. Не си мери кръвното няколко пъти без пауза на една и съща ръка. Всяко следващо измерване ще излиза по-ниско, заради нарушеното кръвообращение от натиска на маншета.

   4. При повечето хора първото измерване е най-високо. След това обикновено се успокояват и второто измерване е по-ниско. Ако разликата между двете измервания е значителна (напр. 10-15+) – или се мери прекалено рано на същата ръка, или се допуска друга грешка в измерването (неспокоен, предхождаща физическа активност и др).

   Вижте възможните грешки в статията за правилно измерване на кръвното, дадена горе.

   5. Усреднявайте стойностите.

  2. Добър ден,статията е изключително интересна,но ме наведе на някои въпроси, защото аз съм на 38г,с кръвно средно 100/60 и до 120/80 като имам лек сърдечен дефект но на напоследък кръвното ми е редовно е 100/90 а главоболието е убийствено ,и не знам на какво се дължи промяната.

  1. Здравейте!!!!
   Съпругът ми от две седмици ,който е на 38 год подържа висока долна граница,130/93 това е стойността от вчера!Направиха му кардиограма ,там всичко е наред!!!
   Ще Ви помоля за съдеиствие ,какво точно трябва да се направи за да се оточни от къде тръгва проблема!
   Предварително Ви благодаря!!!

 3. Наистина много полезна информация.Аз от години не мога да си нормализирам кръвното.Нормалното ми кръвно е 190/110.

  1. Благодаря ви за отговора,сменила съм четири кардиолога.И все ми сменят лекарствата но ефект никакъв.Когато вдигна кръвно стига до 240/140.

  2. Здравейте!
   Добре ще е да направите допълни изследвания-креатинин,урина,кръвна захар(най-добре ОГТТ).

  3. Много благодаря,д-р.Кехайов!Всичко, което чета от Вас,ми е полезно.Написано е ясно, компетентно,и разбираемо!Вие Сте доктор по призвание!Здраве и щастие,докторе!

 4. Здравеите на 29 години съм
  Искам днес да споделя нещо за първи път какво ми се случва имах високо кръвно днес 160/80 и имах главоболие на главата не силно а леко така да се каже и отидох във една аптека да ми го измерият и бях шокиран не знам все пак от нерви ли е или пък вече може да се каже че имам високо кръвно ? Благодарим

  1. Здравейте Антон,

   Диагнозата хипертония може да се постави след няколко типа измерване на кръвното налягане:

   1. Офисно измерване – измерване в кабинета на лекаря при няколко посещения. Диагностичен праг 140/90.
   2. Домашно измерване – усреднена стойност на измервания от Вас вкъщи, проведени сутрин и вечер за няколко дни (3-7). Диагностичен праг 135/85.
   3. Амбулаторно 24-часово мониториране – с различни диагностични прагове в зависимост от дневни, нощни и 24-часови стойности.

   Посетете общопрактикуващия си лекар, за да бъдете насочен правилно.

   Поздрави,
   Д-р Денислав Кехайов

 5. На 70 години съм и кръвното налягане е 145 на 75 пулс 70 това опасно ли е и как с народна медицина мога да смъкна систолното налягане?

  1. Здравейте,

   При възрастни над 65г., които приемат лекарства за артериална хипертония, се препоръчват целеви стойности за горната граница 130-139 mmHg. Долната граница и пулсът Ви са в нормални граници.

   Можете да се консултирате с кардиолог преди да започнете промени в начина на живот и народна медицина. На тези години е важно да се вземат предвид придружаващите заболявания и състояния.

   За ефективни промени в начина на живот можете да прочетете тази статия.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов

 6. Здравейте, от около 1 седмица съм под стрес и уплаха, изнервена и депресирана. От днес обаче забелязах главоболие и замайване преди около час си измерих кръвното налягане, което е 90/70. Нормалното ми е 90/60.Вече 2 седмици съм на ксанакс а от 3,4 дена започнах да го пия и през деня. От снощи почнах да пия и мента, глог и валериан по 2 табл.Преди 30 мин. изпих и чай мента с маточина. Усещам, че започвам да получавам сърцебиене да взема ли и валидол? Когато ми е по високо кръвното или ниско се справям, но когато ми се доближат границите не знам какво да правя.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 7. Здравейте,
  Благодаря за полезната информация. При мен се получава нещо много странно. Цял живот съм с кръвно 80/60 и се чувствам перфектно. Но към днешна дата при възраст над 50 години се появяват периодично дни, в които играе диастоличното налягане. То се повишава и се стига от 120/73 до 130/86, рядко 136/90. Това, което ме смущава е, че при прием на лекарство примерно АСЕ инхибитор, повлиява само на систоличното, а диастоличното не само не се понижава, ами дори се повишава. И въпреки, че цитираните от мен стойности не са чак толкова смущаващи, аз се чувствам сякаш съм пред инсулт, силно главоболие с позиви за повръщане. Прави ми впечатление, че проявявам някаква реакция към солта и в такива ситуации абсолютно я изключвам за няколко дни. В останалото време всичко си е в норма. Лекар ми препоръча да пия чай при сърдечна невроза. Когато имам проблем го пия за няколко дни.
  Въпросът ми е: Защо Диастоличното кръвно налягане не се повлиява от медикамента и защо с приема на медикамента продължава да се повишава? /Медикамента оказва влияние само върху стойността на систоличното налягане и по този начин събирам двете граници. Усещането е много неприятно/
  Благодаря, че намирате време да разглеждате зададените въпроси.
  Хубав и успешен ден!

  1. Здравейте доктор Кехайов. На 38 години съм. Стадам от страхова невроза и най вече от страх от припадане. Измервам стойност на кръвно налягане 118 на 60 понякога и се плаша. Плаша се от долната граница. Има ли опсност при това кръвно от припадък. Благодаря Ви.

 8. Здравейте.Искам да Ви попитам,каксе получава да лягам с нормално ,или ниско кръвно,а да се събуждам около 05,06 часа с високо кръвно.Лягам към 24 ч.с кръвно 110/70,МОЖЕ ПОНЯКОГА И С 80/50,а към 05 ч .сутринта да имам 150/75 ?Вечер около 20 ч.вземам -ТАНИДОН НСТ 80МГ. Не всяка вечер става така,но се случва на 10 дни поне 2 пъти.Аз съм на 69 г.лекарства за кръвно пия от …мисля 5-6 г.Ако има възможност-да не пия хапчета,а с нещо друго да се лекувам ?Благодаря,предварително !

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 9. Здравейте от 2месеца си Меря кръвното сутрин, обед и вечер и ми е 86 на 64 с пулс 47 вечер(51) през деня. Жена съм на 45години. Някакво предложение.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 10. Здравейте моето дете е на 7г. започва да го боли главата, става много блед, не се чуства добре и повръща. Това състояние става винаги вечер 20-21ч. Винаги му измерваме кръвното и нормално но последният път беше 102-142. Започна преди 6м. и се е случвало 6-7 пъти. Какви мерки бихте ме посъветвали да предприема. Благодаря

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 11. На 67 г съм. Повече от 10 г приемам Лозап-Н. Напоследък ми прави впечатление, че имам разширени граници на кр.налягане. Обикновено границата е около 60. Кръвното ми налягане е 120-130 на 60-75. Приемам и Аторис 10 мг и холестеролът ми е нормален. Колко опасна е тази разширена граница и трябва ли да сменя лекарството?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 12. Здравейте,
  д-р Кехайов!
  Пиша ви само за да изкажа благодарност за сайта Ви който е много добър!
  Радвам се че има добри доктори в БЪЛГАРИЯ!
  Сърдечно благодаря!❤🍀

 13. Здравейте д-р Кехайов, чичо ми е на 86 г. пулса му спада да 38, а кръвното винаги е различно. Но долната граница винаги е 45 до 50. Вчера като го измери беше 128 на 43. Изписаха му хапчета пулса вече е 45 до 50, но долната граница на кръвното не е мръднала. Какво бихте ни посъветвали? Как може да вдигне долната граница?

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.
 14. Здравейте д-р Кехайов, аз съм на 69 г. и отскоро имам проблеми с повишена долна граница на кр. налягане. От 2016 г. д-р Иван Мартинов – интензивна кардиология Пирогов ми предписа Беталок Зок – 50мг по половин таблетка сутрин и до миналото лято нямяше проблем, но от тогава пролет и есен кръвното ми играе от 130/70 до 140/86 и започнах да вземам само при кризи половин т. ко-ирбасан. Тази статия ми помогна да разбера защо се случва това. но само в преходни сезони се случва това засега. Благодаря

 15. Здравейте. На 42 години съм и вече 5 години пия лекарства за Кръвно. Смених няколко Кардиолози и поне 5 вида хапчета.
  Основно проблема ми е висока долна граница. Когато е над 90 започва главоболие.
  Когато пия хапчета ми спада повече горната граница от което пак се чувствам зле и неработоспособен. От дни поддържам 130/100 и нямам решение на проблема. Кръв и Урина са в норми.

  1. Здравейте, Веселин,

   Изберете си един кардиолог, който да води лечението Ви и не го „сменяйте бързо“. Така могат да се вземат много по-точни решения, отколкото всеки път да „започвате отначало“ при друг лекар, който не Ви познава.

   В случая няма какво да Ви посъветвам, освен
   (1) постепено добавяне/увеличаване на лекарствата през няколко седмици (намалява честотата на нежеланите реакции при понижението на кръвното налягане) и

   (2) да не се заменя работещо лекарство, към което нямате нежелани реакции, а да се добавя към него или да се увеличава дозата му.

   Всеки кардиолог познава тези принципи и би трябвало да Ви изписва лечение според тях.

   Поздрави,
   д-р Денислав Кехайов