Въведете

Максимална сърдечна честота (МСЧ, пулс)

Целева (оптимална) сърдечна честота (пулс)

 до 

Този калкулатор е към статията Как се измерва пулс. Нормални и повишени стойности при покой и тренировка.

Максималната сърдечна честота (МСЧ, пулс) се изчислява по формулата: МСЧ = 220 - възраст.

Ако целта Ви е предимно изгаряне на мазнини, изберете опцията "Умерена" интензивност. Тя съответства на 50-70% от максималната сърдечна честота (пулс).

Трябва да поддържате пулса си по време на тренировката в указания целеви (оптимален) интервал.

За сърдечносъдова кондиция – изберете опция "Висока" интензивност, съответстваща на 70-85% от МСЧ.

Как да измерите пулса си и какво означават повишените и понижени стойности прочетете в статията горе.

Статията Ви беше полезна?

Коментари

Вашият коментар

Вашият коментар

Можете да споделите личен опит или познания, които ще бъдат полезни за останалите.

Не се отговарят въпроси относно (1) разчитане на изследвания, (2) поставяне на диагноза и (3) коментар на назначено лечение.

Лекуващият лекар (общопрактукуващ или прегледал Ви специалист) разчита изследванията, поставя диагноза и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.